Ahmet Hezarfen Kimdir Kronoloji

Ahmet Hezarfen Kimdir Kronoloji

 

Doğum yeri, Bulgaristan’ın Razgrad İlçesi’ndeki YUNUS ABDAL (Yonkovo) Köyü’dür. Nüfus cüzdanında doğum tarihi 9 Ağustos 1921 olarak yazılsa da, asıl doğumu 1920’dir. Türk ve Bulgar ilkokullarını bitirdikden sonra 1934/35, 1935/36 ve 1936/37 öğretim yıllarında Razgrad Rüştiye’sinde okudu.

1938 yılında gerek kaçak, gerek pasaportla Türkiye’ye göçme yolu ararken II. Dünya Savaşı çıktı. Göçemeyince, Şumnu’daki “NÜVVAB” medresesine gitti ve 4. Sınıfa yazılarak 1938/39, 1939/40, 1940/1941, 1941/42 ve 1942/1943 öğretim yıllarında okuyarak mezun oldu. 1943/1944’te, okulun, yüksek, “ALİ” kısmını okumak için yazılsa da mali durumunun yetersizliği nedeniyle köyündeki Türk ilkokulunda öğretmen olarak çalışmaya başladı. İki yıl öğretmenlikten sonra askere gitti. İşçi asker (trudovak) olarak Balçık, Şumnu ve Süleymanlık (Spasovo) askeri çiftliklerinde bir yıl çalıştı.

1946/47 öğretim yılı Silistre İlçesi Kızılburun Rüştiyesi’nde, diğer yıllar köyü Yunus Abdal Rüştiyesi’nde 1951 yılına kadar öğretmen olarak Türk  eğitimine ve kültürüne hizmet etti. 26 Ocak 1951’de ailece Türkiye’ye göçtü.

1952/53 öğretim yılında Isparta İli’nde İslamköy İlkokulu’na öğretmen olarak atandı.

Aynı ilin Sütçüler, Hamidiye ve Hamallar ilkokullarında çalışırken çocuklarını okutmak için Eskişehir’e göçtü. Eskişehir ilinin Nemliköy, merkeze bağlı Ertuğrul Gazi ve Tepebaşı İlkokulları’nda görev yaptı.

Siyasi nedenlerle Bolu, Yığılca’ya nakledildi. Bolu İli’nin Selamlar, Ardıçdibi köyleri ilkokularında çalışırken sağlık nedeniyle naklini İstanbul’a istedi.

İstanbul’da Anadoluhisarı Deftedar Mehmetbey İlkokulu ve Paşabahçe İlkokulu’nda çalışırken bir yandan da Edirne Eğitim Yüksek Okulu’nda sürdürdüğü yüksek öğrenimden, 1983 yılında mezun oldu. 1986’da yaş haddinden emekli edildi.

Emekli olduktan sonra; 1986’dan, 1991 yılına kadar; İstanbul-Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Osmanlıca’dan yeni yazıya çevriler yaptı.

1992’den, 1995’e kadar DİSK’te; 1996’dan aramızdan ayrıldığı tarihe (2005) kadar CEM Vakfı’nda araştırmacı olarak çalıştı.

Ahmet Hezarfen; Bulgarca, Makedonca ve Esperanto dillerini bilirdi. Bu dillerden çeviriler de yapmıştır.

27 Mayıs 2005’de Hakk’a yürüyen Hezarfen’in cenazesi, 28 Mayıs’ta, Anadoluhisarı’nda, sevenlerinin omuzları üzerinde uzun süre taşınarak ebedi istirahatgahına defnedilmiştir.

 

YAYIMLANAN KİTAPLARI

1- Ho Amca (Ho Chi Minh), Esperanto’dan Çeviri (Muhsin Yürük’le), Habora Yay.,  İstanbul, 1969

2- Faşizmin Zindanlarında, Bulgarca’dan Çeviri (“Zad Jeleznite Reşetki – Bulgaristan’da Faşist Cezaevler Tarihi”,Ninko Kosaşki), Bilim Yay., İstanbul, 1980

3- 17.-20. Yüzyıllarında Osmanlı Devletinde Esnaf, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar    Birliği,  Ankara, 1999

4- Vak’anüvis Ahmet Lütfi Efendi Tarihi’nin 1. Cildi, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999

5- Rumeli ve Anadolu Ayan ve Eşkıyası, 1. Cilt, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2000

6- Japonya (Tarih Tezi Işığında), Dr. Hikmet Kıcılcımlı, (Osmanlıca’dan Çeviri), Tarih Bilimi Kitapları, 2000

7-  Rumeli ve Anadolu Ayan ve Eşkıyası, 2. Cilt, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2002

8- Osmanlı Arşivi’nde Mühimme ve İrade Defterleri’nde Aleviler-Bektaşiler, (130 Adet Orijinal Belge / Osmanlıca – Türkçe), Karacaahmet Sultan Kültür Derneği, İstanbul, Ekim 2002

9 - Osmanlı Belgelerinde Dersim Tarihi, Etik Yayınları, İstanbul, Mart 2003

10- Osmanlı Belgelerinde Diyarbakır Tarihi, Etik Yayınları, İstanbul, Haziran Haziran 2003

11- Tarihi Belgeler Işığında Kızıldeli Sultan (Seyit Ali Sultan) Dergahı, CEM Vakfı Yayınları, İstanbul 2006

 

Ayrıca,

YÖN, ANT, TÜRK SOLU, YARINA DOĞRU, Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih, Belgelerle Türk Tarihi, Cem, Karacaahmet, Şahkulu, Hacı Bektaş Veli, Yol, Kimlik ve Tarih/İdentitat und Geschichte (Almanya), Kuvvayi Milliye, Kaynak, Mütefferika, Munzur adlı dergilerle; ve Yeni Işık (Sofya), Halk Gençliği (Sofya), Anayurt (Ankara), Demokrat Isparta, Türk Gücü (Eskişehir), Sakarya (Eskişehir), Kervan (İstanbul), Niğde, Balıkesir, Beykoz, Balıkesir Politika, Niğdemiz adlı gazetelere; Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi ile İstanbul Ansiklopedisi’nde Bulgaristan ve Bulgarlara ilişkin maddeleri yazmıştır. Atatürk’ün Bütün Eserleri’ne (Kaynak Yayınları) gerek danışman olarak, gerekse birçok belge ve çevirisi ile katkı sağlamıştır.

BASILACAK KİTAPLARI

v  Katip Çelebi’nin “Fezlekesi”, Çeviri, Mühimme Defterinden Belgeler.

v  Rumeli ve Anadolu Ayan ve Eşkıyası, 3. ve 4. Ciltler.

v  Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Anadolu ve Rumeli’deki Aleviler – Bektaşiler.

v  Anadolu ve Rumeli’de 16.-20. Yüzyıllarda Zanatkar, Esnaf, Çiftçi, Irgat, Vergi Toplayanlar ve Tümünün Belini Büken Kapitülasyonlar ve Dış Güçler. (5 Cilt)

v  Deliorman, Razgrat, Şumnu, Yunus Abdal Köyü; Yabanabad Kazası Araştırmaları.

v  Tarihin ve Kültürün İzinde, (Dergi Yazıları).

 

Deliorman’ın Koca Çınarı: AHMET HEZARFEN, (YAŞAMI, ALIŞMALARI, ANILARI, YAZILARINDAN ÖRNEKLER),  AYHAN AYDIN, Niyaz Yayınları, 2008, İstanbul,

Kitapta, Sayfa: 31-32-25-26