SARI SALTUK ZAVİYESİ – Ahmet Hezarfen

SARI SALTUK ZAVİYESİ – Ahmet Hezarfen

 

Bir Osmanlı Arşiv Belgesi

Varna İlçesi SARI SALTUK ZAVİYESİ (Kaliakra – Balçık)’nde IŞIK taifesinden Mehmet’in şeriata aykırı sözleri üzerine, Işık taifesinin araştırılmasına ilişkin:

Varna Kadısına padişahın emri: “İmdi, bundan önce tarafımdan gözetilen memleketlere yüce fermanım gönderilip, buna benzer zaviyelerde şerefli şeriata aykırı bid’at ehli (sapık) IŞIK taifesini bırakmayasın diye buyurulmuştu. Buna göre buyurdum ki, emrim gelip ulaşınca bu konuya mukayyed olup göresin adı geçen IŞIK’ı sunulduğu üzere şeriata aykırı sözler söylediği doğru mudur? Ne çeşit kimsedir? Ondan başka adı geçen zaviyede bulunanlar bid’at ehli IŞIK taifesi midir? Yoksa Ehl-i Sünnet Ve-l-Cemaat (Sünni) olarak kendi hallerinde midir? Nicedir, yazıp bildiresin.

12 Muharrem Sene 967 (Ekim 1559)

Kitap

Deliorman’ın Koca Çınarı: AHMET HEZARFEN, (YAŞAMI, ALIŞMALARI, ANILARI, YAZILARINDAN ÖRNEKLER),  AYHAN AYDIN, Niyaz Yayınları, 2008, İstanbul,

Kitapta, Sayfa: 443-444