Ayhan Aydın Özgeçmiş

Ayhan Aydın

Gazeteci – Yazar.

Gümüşhane, Şiran, Yeniköy’de doğdu (1 Mayıs 1969).

 

Tuzluçayır Lisesi’ni bitirdi (1988). Aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’ne geçti ve aynı fakültenin Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu (1994).

 

Aynı yıllarda kaleme aldığı yazılar çeşitli dergilerde, bu arada kültür sanatla ilgili olanları; Folklor/Edebiyat, Damar, Ada, İzlek, İnsancıl, Cumhuriyet Kitap’ta yayınlandı.

 

1992-1996 yılları arasında Cem, Nefes, Pir Sultan Abdal dergileriyle; Radyo Mozaik’te çalıştı.

 

1996 -1997 arası Genelkurmay Karargâhı’nda “Bülten Subayı” olarak askerliğini tamamladı.

 

1 Eylül 1997’den, 1 Aralık 2013’e kadar; toplam 16 yıl CEM Vakfı’nda; başta Basın Halkla İlişkiler Birimi olmak üzere birçok birimde görev aldı.

 

Ayhan Aydın;  CEM Vakfı’nda çalıştığı zaman diliminde; Bir dönem Cem Dergisi Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi.  Cem Radyo’da ve Cem Televizyonu’nda, başta Alevilik-Bektaşilik konularında olmak üzere;  gönüllü olarak yaklaşık 600 program hazırlayıp sundu.

 

Şahkulu Sultan Dergâhı Kütüphanesi’nin düzenlenmesinde ve basın halkla ilişkiler biriminde görev aldı.

 

Ocak 2014’ten, Haziran 2014’e kadar Barış Televizyonu’nda programcı olarak çalışan ve 50 program hazırlayıp sunan Ayhan Aydın; Alevilik Bektaşilik konusunda farklı kesimlerden insanlarla ülkemizde en çok söyleşi yapan kişi unvanını taşımaktadır.

 

Özellikle halk inancı ve kültürüne, edebiyatına ilgisinden dolayı çalışmalarını Alevilik/Bektaşilik üzerine yoğunlaştıran Aydın, bu konularda bilim adamı ve araştırmacılarla; Alevi dedeleri ve Bektaşi babalarıyla; halk ozanları ve sanatçılarla yaptığı söyleşilerine; Türkiye’deki ve Balkanlar’daki yerel araştırmalarına, Batı Avrupa ve diğer ülkelerindeki gezilerine ve söyleşilerine devam etmektedir.

 

Ayhan Aydın, CEM Vakfı bünyesinde 16 yıl boyunca altısı uluslar arası olmak üzere, başta inanç önderleriyle ilgili olmak üzere, birçok toplantının genel koordinatörlüğünü yapmış, ayrıca; bu toplantılarla ilgili yayınlanan iki kitabın editörlüğünü de üstlenmiştir.

 

Ayhan Aydın; günümüz Alevi/Bektaşi inanç ve kültürünün sözlü kültür ürünleriyle, yaşayan değerlerini derleme konusunda da önemli bir arşiv çalışması yapmaktadır. Bu çalışmalarıyla; bugünün dedelerini, babalarını, ozanlarını, yazarlarını; yürütülen cemleri, ulusal ve uluslar arası etkinlikleri, anma törenlerini, türbe ve dergâhları, köyleri vd. belgeleyen ses, görüntü ve fotoğraf arşiviyle önemli bir boşluğun giderilmesi konusunda da öncü bir çalışma yapmıştır.

 

Bu çalışmalarının ürünlerini Şahkulu Sultan Dergâhı ve CEM Vakfı’nın arşiv, dokümantasyon merkezleri ve kütüphanelerinin oluşması için bu kurumlara devretmiştir. Ayhan Aydın tümüyle şahsi olanaklarıyla hazırlamış olduğu 800 kasetten oluşan kişisel kamera kayıtlarını, 300 ses kasetini, on beş binden oluşan fotoğraf arşivini Şahkulu Sultan Dergâhı arşiv, dokümantasyon merkezine devretmiştir.(Şahkulu Sultan Dergâhı yöneticileri bu devir karşılığı kendisine bir telif ödemesi yapmıştır.)

 

 

Çalıştığı yıllar içinde şu anda yaklaşık on beş bin kitaba ulaşan CEM Vakfı Kütüphanesi’nin oluşmasına yardımcı olan yazar; yine CEM Vakfı’nın on beş binden oluşan fotoğraf arşivi, iki yüz klasörden oluşan yazılı belgeyle bilgi birikiminin oluşmasına öncülük etmiştir. Ayrıca iki binden fazla kaset ve cd’siyle Türkiye’deki en büyük görsel arşivine sahip olan CEM Vakfı arşiv ve dokümantasyon merkezini oluşturan Ayhan Aydın, Cem Vakfı’nda yayınlanan 15 kitabın yayın kurulu sekreterliğini yapmıştır.

 

Ayhan Aydın, amatör ruhla hiç ara vermeden alanında en ciddi arşivlerden birisi olan ve yaklaşık 50 bin kareden oluşan; Aleviliği-Bektaşiliği- Anadolu ve Balkanlar’ı içeren, çektiği fotoğraf filmlerini sponsorlar aracılığıyla CD ortamına aktarmıştır.

 

Ayhan Aydın, dünya görüşünün oluşmasını ve çalışmalarının bir bölümünü oluşturan alan olan kültür, sanat, edebiyatla ilgisini sürdürmüş bu konuda oluşturduğu yaklaşık 3000 dergilik arşivini de CEM Vakfı Kütüphanesi’ne bağışlamıştır.

 

Ayhan Aydın, Alevilik Bektaşilik konusu dışında büyük bir ilgi duyduğu kültür, sanat, edebiyat’la ilgilisini de sürdürmüş bu alanda uğraş veren aydınlarla söyleşiler yapmış ve yapmaya da devam etmektedir. Bu konuda bir kitap çıkarmak için çalışmaktadır.

 

Ayhan Aydın, özellikle Balkanlar’da (Rumeli) yaşayan Türk toplulukları, Alevi Bektaşi inanç ve kültürü ve yaşayan değerleri araştırmak üzere sponsorlar desteğiyle 20 kez Balkan ülkelerine gitmiştir. Aydın, aynı şekilde sponsorlar aracılığıyla; İran, Suriye, Irak’a giderek buradaki kutsal mekânları ziyaret etmiştir.

 

Ayhan Aydın, yine yarattığı kişisel fırsatlarla; 2013 (2), 2014 (1)’de Avrupa’da yüz günlük bir gezi yapmış, Batı Avrupa’daki Alevilerin durumları hakkında uzun bir gözlem yapma ve bunları yazıya dökme şansına ulaşmıştır.

 

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında yüzlerce söyleşi, panel ve sempozyuma katılan Ayhan Aydın;  bundan sonra da Doğu’ya ağırlık vererek İran, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Irak, Suriye ve Ürdün’deki Türk topluluklarını ve Alevi inancını araştırmak için hazırlıklar yapmaktadır. İmkanı olursa buralara gitmek istemektedir.

 

Ayhan Aydın 25 yıldır aynı şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

Ayhan Aydın’ın yazı ve söyleşileri; Bahar Berfin ve Folklor Edebiyat dergilerinde

Yayınlanmaktadır.

Ayhan Aydın bekârdır. Hiç evlenmemiştir ve evlenmeyi düşünmemektedir. Bu kadar yoğun çalışmaları bir ölçüde bu sayede olmuştur.

Ayrıca yazar; hiçbir zaman zengin olmayı, yazlık, araba sahibi olmayı vs. düşünmemiştir, düşünmemektedir. Elde ettiği tüm paraları bu çalışmalar için sarf etmiştir. Bu işlerden hiçbir ekonomik fayda sağlamamıştır, bundan sonra da sağlamayı düşünmemektedir.

Tüm bu faaliyetler; yazarın kendi insanüstü gayretleri ve çoğunlukla yine çok inançlı ve duyarlı insanların misafirperverlikleri, kucaklayıcı tavırları, rehberlikleri gibi destekleriyle mümkün olmuştur.

 

Ayhan Aydın’ın Kişisel Projeleri

 

Geleneği Yaşatan: 1000 Yazılı Söyleşi

 

Ayhan Aydın; “Geleneği Yaşatanlar: 1000 Yazılı Söyleşi” ana başlığıyla tümüyle bireysel bir çaba ürünü olarak; Alevilik Bektaşilik konularında başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan bugünün tanığı olan kişilerle yaptığı söyleşileri yazılı olarak derleme konusunda bir proje yürütmektedir.

Bu projenin temel amacı; “sözlü tarih” çalışması sayılabilecek bir sosyo-kültürel ve antropolojik bir gayret ürünü olarak Alevilerin Bektaşilerin bugünkü temel temsilcileri sayılan; dede, baba, ozan, zakir, yazar, bilim insanı, kurum temsilcisi vd. yaşayan aktörlerinden,  söyleşilerle, yukarıda bahsedilen arşivlerin dışında da,  elde ettiği sözlü bilgileri yazılı hale getirmektir.

Bu proje kapsamında alan araştırmalarından elde ettiği malzemeleri değerlendiren yazar; bir tutku halinde, hiç ara vermeden, tümüyle kendi çizdiği çalışma ilkeleri çerçevesinde ve kapsamında söyleşi yapmayı, araştırma gezilerine katılmayı, bu alanda okumayı sürdürmektedir.

Sadece malzemeyi elde etmeyi değil, bunu yazılı olarak başta Türk toplumu, gençler ve araştırmacılar olmak üzere insanlığın hizmetine,  yararına sunmayı kendisine bir görev edinen yazar; bu konuda gazeteciliğin ilkeleriyle hareket etmektedir.

Yazar, sonuçta tüm gayretlerini; söyleşilerini, gezilerini, gözlemlerini bir bütün halinde kitaplaştırmayı hedeflemektedir.

 

Rumeli (Balkanlar)

 

Bu çalışmalar bağlamında; Ayhan Aydın özellikle sevdalısı olduğu Rumeli (Balkanlar) konusunda bir araştırma gayreti içine germiştir. Bu sadece yöreyi ziyaret, televizyon programları, söyleşiler şeklinde değil; bu yöredeki yaşayan Alevilik Bektaşilik konusunda alan araştırması yapmak, inanç önderlerini tespit etmek, onları toplamak, yaşayan kültür ve inanç dinamiklerini derlemek konusunda olmuştur ve olmaktadır.

 

Ahmet Hezarfen Ve Çalışmaları

 

Özellikle kendi doğup büyüdüğü topraklar olan Rumeli’yle ilgili yoğun gözlemleri, yazıları, incelemeleri olan; Bir araştırmacı olarak Ahmet Hezarfen’in çalışmaları konusunda da bir gayret gösteren Aydın, Ahmet Hezarfen’le onlarca söyleşi yapmış, yayınladığı her şeyi derlemeye çalışmış, yaşamını, çalışmalarını çok yakından gözlemleyerek birisi yayınlanan iki kitabın hazırlıklarını yapmış, eldeki malzemeyle bir kitap çalışması daha yapmayı planlamaktadır.

 

Yayınlanan Kitaplar

 • İzzettin Doğan’ın Alevi İslam İnancı, Kültürü İle İlgili Görüş ve Düşünceleri, CEM Vakfı Yayınları, 2000, İstanbul. (3. Baskı)
 • Günümüz Alevi Halk Ozanları, CEM Vakfı Yayınları, 2004, İstanbul.
 • Ekin İdik Olduk Harman (Alevilik-Bektaşilikle İlgili Haberler, Etkinlikler, Söyleşiler, Yorumlar, Fotoğraflar), Kahraman Ofset, 2005, İstanbul.
 • Günümüz Alevi, Bektaşi, Mevlevi, Nusayri İnanç ve Toplum Önderlerinin Görüş ve Düşünceleri, CEM Vakfı Yayınları, 2006, İstanbul.
 • Akademisyenlerle Alevilik-Bektaşilik Söyleşileri, Horasan Yayınları, Ekim 2006, İstanbul (İlki Pencere Yayınları 1997, / Kahraman Ofset, 2003)
 • Araştırmacı Yazarlarla Alevilik-Bektaşilik Söyleşileri, Horasan Yayınları, Ekim 2006, İstanbul (İlki Pencere Yayınları 1997, / Kahraman Ofset, 2003)
 • Deliorman’ın Koca Çınarı: Ahmet Hezarfen, Yaşamı, Çalışmaları, Anıları, Yazılarından Örnekler, Niyaz Yayınları, Ocak 2008, İstanbul.

 

 • Abidin Özgünay: Yazar, Yayıncı, Cem Dergisi Kurucusu, Niyaz Yayınları, Ocak 2008, İstanbul.
 • Erenler Bahçesi, Trakya ve Anadolu’da Alevilik/Bektaşilik Araştırma Gezi Notları, Can Yayınları, 2008, İstanbul. (2. Baskı)
 • Aydınlar- Kanaat Önderleri - Sanatçılarla Alevilik Bektaşilik Söyleşileri, Can Yayınları,  Mart 2009, İstanbul. (İlki Pencere Yayınları 1997, / Kahraman Ofset, 3003)
 • Dostlar Bağında Gönül Seyyahı, Ürün Yayınları, 2013, Ankara.

 

 

Ayrıca,

 

 • CEM Vakfı Anadolu İnanç Önderleri Birinci Toplantısı, Alevi İslam İnancı’nın Öncüleri Dedeler, Babalar, Ozanlar Ne Düşünüyorlar? CEM Vakfı Yayınları, 2000, İstanbul.
 • CEM Vakfı Anadolu İnanç Önderleri İkinci Toplantısı, Alevi İslam İnancı’nın Öncüleri Dedeler,  Babalar, Ozanlar Ne Düşünüyorlar? CEM Vakfı Yayınları, 2003, İstanbul.

Kitaplarının editörlüğü yapmıştır.

 

Yayına Hazır Olanlar

 

 • Balkanlar’da Erenler Bahçesi (Rumeli’de Alevilik - Bektaşilik Gezi Notları).
 • Kültür Dünyamızdan Sesler, Işıklar, Renkler... (Aydınlarımızla Söyleşiler).
 • Alevi İnanç Önderleri: Dedeler, Toplu Söyleşiler  (5 Cilt, şimdilik 120 söyleşi).
 • Alevi Belleğinin Taşıyıcıları Olarak Günümüz Halk Ozanları (2 Cilt, şimdilik 100 söyleşi).
 • Alevi Geleneğini Yaşatanlar, Sözün ve Sazın Gücü, (Alevi Önderlerle Alevilik Bektaşilik Ana Söyleşileri).

 

Yayını Düşünülen

 

 • Bektaşi Babalarıyla Toplu Söyleşiler (3 Cilt).
 • Balkanlar’da İnanç Önderleri (Toplu Söyleşiler).
 • Balkanlar’da Erenler Bahçesi (Söyleşiler).
 • Ahmet Hezarfen’le Rumeli’den Anadolu’ya; Zorlu Hayatın İzinde... (Söyleşiler, Belgeler, Anılar)
 • Ahmet Hezarfen’in Yazıları, Belgeleri, Çalışmaları; Bulgaristan Razgart’ta Bir Türk Ereninin Kurduğu Köy: Yonkovo (Yunus Abdal).

 

 

 

 

AYHAN AYDIN

 

KİŞİSEL İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

Telefonlar

 

Mobil: (0542) 5933560

 

Ev: (0212) 2877969

 

Kişisel Web Sitesi: www.ayhanaydin.info

 

İ-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Sosyal Medya: Ayhan Aydın, aktif Facebook kullanıcısıdır.

 

Ev Adresi: Hisarüstü, Sevgi Sokak, Sağlam Apartmanı,

No: 9/1, (Zemin Kat) , Rumelihisarüstü, Sarıyer, İstanbul

 

Posta Kodu: 34470

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile