ALEVİLİK VE BALKANLAR'LA İLGİLİ BİR KİTAP LİSTESİ

ALEVİLİK - BEKTAŞİLİK-BALKANLAR KONUSUNDA

POPÜLER BAZI KİTAPLAR LİSTESİ

 

Kimi dostlar zaman zaman bizlerden kitap listeleri istiyorlar; biz neyi, hangi kitabı okuyalım, okuyabiliriz, diye. Yirmi yıldır Alevilik Bektaşilik’le ilgilenen birisi olarak, bence yararlanılabilecek bir kitaplar listesi hazırlamak elbette çok güç olurdu. Bu konuda diğer konularda olduğu gibi yöntem, içerik, yaklaşım olarak birbirinden çok farklı kitap türleri vardı. Birçok değerli yazarı ve kitabı dışarıda bırakma endişesi bendeki en önemli endişedir. Ama ne yapalım ilk etapta okuduğum ve yararlandığım kitaplar içinden aşağıdaki gibi bir liste yaptım. Bu arada Bektaşilik ve Balkanlar’la ilgili kitaplar da bu listede yer aldı. Yararlı olması dileğiyle. Dışarıda kalan değerli yazarlardan ve kıymeti ölçülemeyecek hazineler olan kitaplardan özür dilerim.

 

 1. Alevilik Nedir?                       Baki Öz                                    Der Yayınları
 2. Bektaşilik Nedir?                    Baki Öz                                    Der Yayınları
 3. Osmanlı’da Alevi Ayaklanmaları               Baki Öz                                    Can Yayınları
 4. Ahilik                                    Baki Öz                                    Can Yayınları
 5. Dersim Olayı                         Baki Öz                                    Can Yayınları
 6. Belgelerle Koçgiri Olayı           Baki Öz                                    Can Yayınları
 7. Osmanlı Arşivinden Belgeler    Baki Öz                                    Can Yayınları
 8. Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe             İrene Melikoff                            Cumhuriyet Yay.
 9. Uyur İdik Uyardılar                 İrene Melikoff                            Demos Yayınları
 10. Kırkların Ceminde                   İrene Melikoff                            Demos Yayınları
 11. Alevilik İnanç Edep Erkan       Mehmet Yaman                         Garipdede Yay.
 12. Alevilerde Cem                      Mehmet Yaman
 13. Alevilik’te Cenaze Hizmetleri    Mehmet Yaman
 14. Alevilik’de Dedeler ve Ocaklar Ali Yaman                 Karacaahmet Yay.
 15. Allahçılar Ortaasya’da Yesevilik Kızılbaş.Ali Yaman                    Nokta Yayınları
 16. Alevilik ve Kızılbaşlık Tarihi      Ali Yaman                                 Nokta Yayınları
 17. Alevilik                                 İsmail –Havva Engin                  Kitap Yayınevi
 18. Tahtacılar                                             İsmail Engin                              Ant Yayınları
 19. Aleviler (3 Cilt)                      Engin-Franz                               Almanya’da
 20. Alevi Kimliği          T. Olsson, E. Özdalga, C. RauduereTarih Vakfı Yurt Yay.
 21. Alevi İslam İnancı Kültürü       İzzettin Doğan- (Ayhan Aydın)      Cem Vakfı Yay.
 22. Alevilik Bektaşilik                   Prof. Dr. Mehmet Eröz                Türk Düny. Araş. Vak.
 23. Din, Laiklik, Alevilik Yazıları     Prof. Dr. Niyazi Öktem                               Der Yayınları
 24. Serçeşme Yazıları Veliyettin Ulusoy Ahmet Koçak                     Alev Yayınları
 25. Alevi Hareketinin Siyasallaşması             Elese Massicard                        İletişim Yayınları
 26. Alevi Dosyası                        Prof. Dr. Zekariya Beyaz             Sancak Yayınları
 27. Alevilik Olayı                         Cemal Şener                             Etik Yayınları
 28. Atatürk Ve Aleviler                 Cemal Şener                             Ant Yayınları
 29. Laik Türkiye İçin Yükselen Alevilik           M. Cemil Kılıç            Kum Saati Yayınları
 30. Bektaşilik Alevilik Nedir?         Doç. Dr. Bedri Noyan Ant-Can Yayınları
 31. Alevilik Bektaşilik (7 Cilt)        Doç. Dr. Bedri Noyan                 Ardıç Yayınları
 32. Bektaşilik ve Bektaşi Dergahları              Şevki Koca                                               Cem Vakfı Yay.
 33. Yeniçeri Ocağı ve Devşirmeler Şevki Koca                                               Nazenin-Tarih
 34. Soru ve Cevaplarla Alevilik Bektaşilik Hakkı Saygı                     Cem Vakfı Yay.
 35. Mevlana Sohbetleri                Hasan Çıkar                              Cem Vakfı Yay.
 36. Enel Hakk’ın Hakkı                İlhan Selçuk              Cumhuriyet Yayınları
 37. Anadolu Aleviliği                    Anton Jozef Dıreyl                      Ant Yayınları
 38. Anadolu Bilgeleri                    İsmail Kaygusuz                        Su Yayınları
 39. Hünkar Hacı Bektaş Veli         İsmail Kaygusuz                        Alev Yayınları
 40. Müsahiplik                                            İsmail Kaygusuz                        Alev Yayınları
 41. Abdal Musa                          Musa Seyirci                             Der Yayınları
 42. Anadolu’da Bektaşilik                             Surayia Faroqhui                        Simurg Yayınları
 43. 19. Yüzyılda Bektaşilik                           Dr. A. Yılmaz Soyyer                                 
 44. Çerağlar Uyanırken                                Dr. A. Yılmaz Soyyer                  Doğan Kitap
 45. Kurtuluş Savaşı’nda Bektaşiler Hülya Küçük                             Kitap Yayınevi
 46. Dönüyordu            Bektaşilikte Zaman KavramıReha Çamuroğlu                                Kapı Yay. 
 47. Yeniçerilerin Bektaşiliği           Reha Çamuroğlu                        Kapı Yayınları
 48. Sabah Rüzgarı EnelHakk Demişti NesimiReha Çamuroğlu          Kapı Yayınları
 49. Tarih, Heteredoks ve Babailer  Reha Çamuroğlu                        Kapı Yayınları
 50. Osmanlı Arşivinden Belgeler    Cemal Canpolat                         Can Yayınları
 51. Öz Kaynaklarına Göre Alevilik BektaşilikRıza Zelyut   Karacaahmet Yay.
 52. Osmanlıda Karşı Düşünce ve İdam Edilenler Rıza Zelyut                            Alev Yayınlan
 53. Hacı Bektaş-ı Veli                  Rıza Zelyut                Hürriyet Gaz.  Eki
 54. Aleviler Ne Yapmalı                               Rıza Zelyut                               Yön Yayınları
 55. Bozkırda Yanan Ateş                              Şakir Keçeli                               Ardıç Yayınları
 56. Safavi Devletinin Kuruluşunda ve Gelişmesinde Anadolu Türkmenlerinin Rolü

Prof. Dr. Faruk Sümer                               Türk Tarih Kurumu

 1. Şeyh Bedreddin                     Micheal Balivet          Tarih Vakfı Yurt Y.
 2. Hallacı Mansur                      Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk         Boyut Yayınları
 3. Aleviler’de Semah                  İlhan Cem Erseven                    Ürün Yayınları
 4. Alevilikte Dua Gülbeng           Ömer Uluçay                             Gözde Yayınları
 5. Ya Sin                                  A. Fethi Erdoğan
 6. Alevilik Bektaşilik Sözlüğü       Esat Korkmaz                            Anahtar Yayın.
 7. Alevi Bektaşi Kültürü                              Prof. Dr. Hüseyin Bal                 Fakülte Kitapevi
 8. Alevi Bektaşi Sosyolojisi         Prof. Dr. Hüseyin Bal                 Ant Yayınları
 9. Alevi Bektaşi Kültürü Sosyolojik Araşt.Prof. Dr. Hüseyin Bal       Fakülte Yayınevi
 10. Sosyolojik Açıdan Alevi Sünni Farklılaşması ve Bütünleşmesi  Isparta’nın Alevi Sünni Ortak Yaşayan İki Köyü Üzerine Yapılmış Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Prof. Dr. Hüseyin Bal                 Ant Yayınları

 1. Alevi Bektaşi Köylerinde Toplumsal Kurumlar Burdur ve Isparta’nın İki Köyünde Karşılaştırmalı  Bir Araştırma   Prof. Dr. Hüseyin Bal                 Ant Yayınları
 2. Semahlar                                             Prof. Dr. Fuat Bozkurt                Kapı Yayınları            
 3. Aleviliğin Toplumsal Boyutları   Prof. Dr. Fuat Bozkurt                Tekin Yayınevi
 4. Sivas Kitabı                                                          Edebiyatçılar Derneği
 5. Hüsnüye                                              Sefer Aytekin             Emek Basım-Yayınevi
 6. Anadolu Evliyaları                  Nezihe Araz               Atlas Kitapları
 7. Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Prof. Dr. Mikail Bayram
 8. Abidin Özgünay                     Söyleşiler                                  Niyaz Yayınları
 9. Murtaza Demir                      Alevilik                                     Nokta Yayınları
 10. Toplu Kıyımlar- Katliamlar        Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu
 11. Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Alevi Tarih ve Kültürü

İbrahim Bahadır (hazırlayan), Bielefeld Alevi Kültür Merkezi Yayınları

 1. Bilgi Toplumunda Alevilik,

İbrahim Bahadır (hazırlayan), Bielefeld Alevi Kültür Merkezi Yayınları

 1. Amuca Kabilesinde ve Trakya’da KurbanRefik Engin                  Can Yayınları
 2. Şeyh Bedreddin                                     Refik Engin               IQ Yayınları
 3. Okunacak En Büyük Kitap İnsandır          R. Yörükoğlu             Alev Yayınları
 4. Alevilik ve Onlara Yakın İnançlar (3 Cilt)Ali Duran Gülçiçek       

Etnographia Anatolica Yay.

 1. Asbuğa Horasandan Anadolu’ya              Kutluay Erdoğan             Büyüdükçe Grafik
 2. Alevi Bektaşi Gerçeği                             Kutluay Erdoğan                        IQ Yayınları
 3. Onlar Işık Oldular                   Ahmet Koçak                            Alev Yayınları
 4. İlm-i Cavidan         (Hazırlayan) Prof. Dr. Osman Eğri                Türk Diyanet İşleri Baş.
 5. Kitab-ı Cabbar Kulu                (Hazırlayan) Prof. Dr. Osman Eğri                Türk Diyanet Vakf
 6. Kitab-ı Dar                            (Hazırlayan) Prof. Dr. Osman Eğri                Türk Diyanet Vakfı
 7. The World Of The Alevis                         Gloria L. Clarke          AVC Publications New York İstanbul
 8. Alevism-Bektashism A Brıef kUntroductıon Dr. Ali Yaman- Dr. Aykan Erdemir                                             England Alevi Culturel Centre and Cemevi
 9. 2. Uluslar arası Türk Kültür Evreninde Alevi Bektaşi Bilgi Şöleni (2 Cilt)

Filiz Kılıç- Tuncay Bülbül             Bildiri Kitap

 

 

Hz. Ali, On İki İmamlar, Ehlibeyt, Kerbela

 

 1. Hz. Ali                                      Abdülbaki Gölpınarlı                    Der Yayınları
 2. On İki İmamlar                          Abdülbaki Gölpınarlı                    Der Yayınları
 3. Hazreti Ali Divanı                       Şerif Radi Çev. Vedat Atila          Ant Yayınları
 4. Hz. Ali-Muaviye Çatışması          Oral Çalışlar                              Pencere Yay.
 5. On İki İmamlar                          Cemşid Bender                          Berfin Yayınları
 6. Hazret-i Ali, Nehç'ül-Belâga         Şerîf Radıy Muhammed . b. Hüseyun

Çev. Abdülbaki Gölpınarlı            Der Yayınları

 1. Hz. Fatıma                                               Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk         Boyut Yayınları
 2. Hadükadus Sueda (Erenler Bahçesi)            Fuzuli
 3. Ritüelden Drama Kerbela, Muharrem, Ta’ziye Metin And         Yapı Kredi Bank. Yay.
 4. Kur’an Ehlibeyt ve Alevilik           Murteza Dinçer

 

Ahmet Yaşar Ocak

 

 1. Babaîler İsyanı                                                                         Dergah Yayınları
 2. Veysel Karanî ve Üveysilik                                                         Dergah Yayınları
 3. Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri
 4. Bektaşî Menâkıbnâmelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri              İletişim Yayınları
 5. İslâm-Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü       Türk Kül. Araş. Enst.
 6. Türk Folklorunda Kesim Baş                                       Türk Kültür Araş. Enst.
 7. Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Manâkıbnâmeler                Türk Tarih Kurumu Yay.
 8. Kalenderîler                                                              Türk Tarih Kurumu Yay.
 9. Menakıbu’l-Kudsiyye Fi Menasıbi’l-Ünsiyye, Elvan Çelebi, Ocak, Ahmet Yaşar-Erünsal, İsmail E., (Baba İlyas-ı Horasani ve Sülalesinin Menakevi Tarihi)        
  1. Türk Tarih Kurumu
  2. Türk Sufiliğine Bakışlar                                               İletişim Yayınları
  3. Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15.-17. Yüzyıllar)Tarih Vakfı Yurt Yay.
  4. Türkler, Türkiye ve İslam                                            İletişim Yayınları
  5. Sarı Saltuk                                                               Türk Tarih Kurumu Yayınları
  6. Tarihten Teolojiye İslam İnançlarında Hz. Ali (Hazırlayan)Türk Tarih Kurumu Yayınları
  7. Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler (Editör)          Türk Tarih Kurumu Yayınları
  8. Geçmişten Günümüze Alevi-Bektaşi Kültürü (Editör)       T.C. Kültür ve Turizm Bak.

 

Balkanlar’da Alevilik-Bektaşilik

 

 • Bulgaristan’da Alevi Bektaşi Kültürü             Lyubomir Mikov         Kitap Yayınevi
 • Anadolu ve Balkanlarda Bektaşilik                                Husluck                    Ant Yayınları
 • Bektaşilik Tarihi                                         John Kingsley Birge    Ant Yayınları
 • Anadolu ve Balkanlar’da Alevi Yerle.             Nejat Birdoğan           Alev Yayınları
 • Bulgaristan Alevileri ve Demir Baba Tek. Çev.: Türker Acaroğlu       Kaynak Yayınları
 • Deliorman’ın Koca Çınarı A. Hezarfen           Ayhan Aydın              Niyaz Yayınları
 • Bir Nefes Balkan                       Murat Küçük                              Horasan Yayınları
 • Sol Kol Osmanlı Egemenliğinde Via E. Elzabeth. A. Zachariadou      Tarih Vakfı Yurt Yay.
 • Refik Engin’in Makaleleri                            (www.refikengin.com)
 • Yrd. Doç. Dr. Haşim Şahin’in Makaleleri
 • Coşkun Kökel’in Yazıları, Araştırmaları

 

Velayetnameler – Erkannameler

 

 • Buyruk                             Sefer Aytekin             Emek Basım-Yayınevi, (Ankara, 1956.)

(İmam Cafer Buyruğu

Şahkulu Sultan Dergahı Koruma Onarma ve Yaşatma Derneği Yayını.

Anadolu Matbaası, İstanbul. (Tıpkı Basım))

 • Buyruk                             Ayyıldız Yayınları        Sahibi Bektaş Ayyıldız

(Buyruk'la aynı eserde Muaviye'den Kayser Rum'un 100 Suali                         Ayyıldız Yayınları)

 • Makalâtı Hacı Bektaş Veli   Sefer Aytekin              Emek Basım-Yayınevi, (Ankara, 1956)
 • Buyruk                                             Prof. Dr. Fuat Bozkurt                                Kapı Yayınları
 • Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi          Abdülbaki Gölpınarlı                    İnkılap Yayınları
 • Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi          Esat Korkmaz                            Can Yayınları
 • Şeyh Bedreddin ve Varidat  Esat Korkmaz            Anahtar Yayınları
 • İmam Cafer Buyruğu                          Esat Korkmaz            Ant Yayınları
 • Seyyid Ali Sultan Kızıldeli ve Velayetnamesi Rıza YıldırımTürk Tarih Kurumu
 • Odman Baba Vilayetnamesi Şevki Koca                               Bektaşi Kültür Der.
 • Otdan Baba Vilayetmamesi Prof. Dr. Filiz Kılıç      G. Üni. TKHBAM
 • Demir Baba Vilayetnamesi  Doç. Dr. Bedri Noyan Can Yayınları
 • Bektaşi Erkannamesi                         D. Gümüşoğlu- R. YıldırımHorasan Yayınları
 • Hacım Sultan Velayetnamesi Ocaklarİsmail Özmen
 • Rumeli Erkanları                Hakkı Saygı               Saygı Yayınları
 • Abdal Musa Velayetnemasi İsmail Kaygusuz         Karacaahmet Yay.
 • Bilinmeyen Gerçekler Erkanname ve Gönül Yolu (Kızıldeli Erkanı) Ramazan Balkan Bay Ajans
 • Buyruklar                                          Doğan Kaplan            Diyanet Vakfı Yayın.
 • Kaygusuz Abdal (Alaeddin Gaybi) Menakıbnamesi

Prof. Dr. Abdurrahman Güzel       Türk Tarih Kurumu

 • Buyruk (Menakıbı Şeyh Safi-Musul ve Çevresindeki Şebeklerin Buyruğu)

Ahmet Taşgın                            Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü

 

Ozanlar

 • Alevi Bektaşi Edebiyatı               İsmet Zeki Eyüboğlu                  Der Yayınları
 • Alevi Bektaşi Nefesleri                               Abdülbaki Gölpınarlı                    İnkılap Yayınevi
 • Alevilik Bektaşilik ve Edebiyatı     Atilla Özkırımlı                            Cem Yayınları
 • Bektaşi Nefesleri ve Şairleri        Turgut Koca               İst. Maarif Yayınevi
 • Aşıklık Geleneği                         Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı   Ürün Yayınları
 • Ozanlık Gelenekleri ve Türk Saz ŞiiriMetin Turan                            Ürün Yayınları
 • Tarihten Mekana Türk Halk Şiiri (Dertli-Seyrani-Karacaoğlan-Köroğlu-Dadaloğlu-Cemal Hoca- Aşık Veysel- Yaşar Reyhani- Kaplani)       

Metin Turan                              Ürün Yayınları

 • Yedi Ulu Ozan           Prof. Dr. Filiz Kılıç                       Gazi Üni. TKHBAM
 • Virani                       Divan ve Risalesi                       Can Yayınları
 • Nesimi      Divanı       Hüsamettin Aydın                      Can Yayınları
 • Nesîmî Divanı            Hazırlayan: Hüseyin Ayan           Akçağ Yayınları
 • Yemini                      Faziletname                              Can Yayınları
 • Köroğlu                     Memet Fuat                              Yapı Kredi Yayınları
 • Dadaloğlu                 Memet Fuat                              Yapı Kredi Yayınları
 • Karac’oğlan               Prof. Dr. İlhan Başgöz
 • Dadaloğlu Tüm Şiirleri (Akademik) Prof. Dr. İsmail Görkem E Yayınları
 • Evrene Sığmayan Ozan Nesimi    Koordi. Gülağ Öz        Hüseyin Gazi Vakfı
 • Pir Sultan Abdallar      İbrahim Aslanoğlu                      Can Yayınları
 • Şah İsmail Hatai ve Anadolu Hataileri           İbrahim Aslanoğlu       Der Yayınları
 • Kul Himmet               İbrahim Aslanoğlu                      Ekin Yayınları
 • Muhiddin Abdal          İbrahim Aslanoğlu                      Ekin Yayınları
 • Teslim Abdal             İbrahim Aslanoğlu                      Ekin Yayınları
 • Kul Himmet Üstadım  İbrahim Aslanoğlu                      Can Yayınları
 • Erzurumlu Emrah       Orhan Ural                                Özgür Yayınları
 • Bugünün Diliyle Mevlana A. Kadir
 • Yunus Emre              Sabahattin Eyüboğlu
 • Pir Sultan Abdal         Abdülbaki Gölp.-Pertev Naili Boratav.Türk Tarih Kururumu
 • Pir Sultan Abdal         Ali Haydar Avcı
 • Bütün Yönleriyle Mevlana İsmet Zeki Eyüboğlu             Özgür Yayınları
 • Dostlar Beni Hatırlasın                Aşık Veysel                              İnkilap Yayınlar
 • Sadık Abdal Divanı     Dursun Gümüşoğlu                    Horasan Yayınları
 • Edip Harabi Divanı     Dursun Gümüşoğlu                    Can Yayınları
 • Haydar Cemil Baba (Haydari) ve Şiirleri       

Filiz Kılıç, Orhan Kurtoğlu, Tuncay Bülbül Gazi Üni. Türk Kül. HBV

 • Yunus Emre ve Hümanizm          Prof. Dr. Hüseyin Bal                 Fakülte Kitapevi
 • Halk Şiirinde Gerçekçilik             Rıza Zelyut                               Yön Yayınları
 • Halk Şiirinde Başkaldırı               Rıza Zelyut                               Sosyal Yayınları

 

Günümüz Ozanları

 

 1. Alevi Bektaşi Ozanları                 İsmail Özmen                            Kültür Bakanlığı
 2. Günümüz Alevi Ozanları              Ayhan Aydın                              Cem Vakfı Yay.
 3. Mahzuni Şerif                           
 4. Dolunaya Tül Düştü                                   Ürün Yayınları
 5. Mahzuni Şerif            2000 Mahzuni            Hasat Yayınları
 6. Seçme Şiirler             İslam Çankaya          Prospera Yay.
 7. İşte Bizim Mahzuni     Süleyman Yağız         Hasat Yayın
 8. Mahzuni Şerif                            Süleyman Zaman
 9. Şah Damarı               Kemal Özcan (Derviş Kemal)       Alev Yayınları
 10. Aşık İhsani (Sırlıoğlu)
 11. Yazacağım                                Son Telgraf Maatbası
 12. Bakalım Hele                            Son Telgraf Maatbası
 13. Dünden Bugüne İhsani               May Yayınları
 14. Vur Ağanın Başına                     May Yayınları
 15. Beyaz Köle                               İlgi Yayınları
 16. Düş Değil Bu                            Hasat Yayınları
 17. Ağalı Dünya                              Berfin
 18. Bıçak Kemikte                           Berfin
 19. Derinliklerin Ozanı Daimi             Süleyman Zaman       Can Yayınları
 20. Ozanın Feryadı                          Musa Merdanoğlu
 21. Yaz Baharım Döndü Kışa            Osman Dağlı (Aşık Maksudi)
 22. Gönülden Gönüle                       Aşık Ali Metin            Can Yayınları
 23. Bütün Evren Semah Döner          Aşık Hüdai                Güldikeni Yayınları
 24. Yirminci Yüzyılın İnsanlarıyız        Kul Hasan (Gören)                     Alev Yayınları
 25. Binboğadan Marmaraya              Aşık Tanırlı Yener                       Can Yayınları
 26. Aşk ve Gurbet                           Ali Ekber Gülbaş (Ekberi)            Can Yayınları
 27. Yar Elinden Gelen Bade              Aşık Yusuf Kemter’in Nutukları    Anadolu Aydın. Vak. Y.
 28. Özleyiş                                     Telli Suna Gölpek
 29. Aşık Dertli                                Adil Ali Atalay                            Can Yayınları
 30. Koca Turgut Baba Divanı            Şevki Koca                                               Nazenin Kültür
 31. Bir Ozanın Kaleminden                Mahmut Erdal
 32. Gerceğe Hu                              Ozan Seyfili
 33. Yirminci Yüzyılın İnsanlarıyız        Kul Hasan (Gören)                     Alev Yayınları

Şemsettin Kubat

 1. Deyişlerin Dilinden
 2. Yüzbin Oldu Yarelerim
 3. Güzelleme
 4. Nefeslerin Özü
 5. Destanlarım
 6. Duygularla, Nefeslerde Evrensel Şiirlerimiz
 7. Sevgi Yolunda

Erzurumlu Aşık Garip Bektaş

 1. Geldim                     Can Yayınları
 2. Gördüm                    Can Yayınları
 3. Gezdim                     Can Yayınları
 4. Yazdım                     Can Yayınları
 5. Gidiyorum                 Can Yayınları

Muharrem Yazıcıoğlu

 1. Uyandık                    Özbilgi Matbaası
 2. Göze                        Çağ Matbaası
 3. Kaynağımı Kurutma    Şafak Matbaası
 4. Anadolu’nun Meyvaları Göze Yayınları
 5. Kitaplar Ağlıyor          Eko Yayınları
 6. Birbirinden Kaçar Oldu İnsanlar    Eko Yayınları
 7. Sevdalıyım                Görüşü ve Şiirleri Ürün Yayınları
 8. Ayrıca Ozanlar Vakfı Kültür Serisi’nden Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle yayınlanmış; Haykıran Yürek isimli bir kaseti vardır.
 9. Tutulduk Sevdaya      Ali Kaykı (Budak Ali)                   Alev Yayınları

 

Oyunlar

 

 1. Yunus Emre              Recep Bilginer                           Atatürk Kültür Mer.
 2. Sevgi ve Barış           Recep Bilginer                           Atatürk Kültür Mer.
 3. Mevlana Aşık ve Maşuk Recep Bilginer                        Atatürk Kültür Mer.
 4. Kaygusuz Abdal         Sevgi Sanlı                                Cumhuriyet Kitap
 5. Kerbela                     Ali Berktay                                Mitos Boyut

 

Dergiler

 

 1. Cem Dergisi Sayıları
 2. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma Merkezi

 1. Nefes Dergisi Sayıları
 2. Serçeşme Dergisi Sayıları
 3. Folklor Edebiyat Dergisi Sayıları
 4. Yol Dergisi Sayıları
 5. Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü

 

Genel Kültür

 

 1. Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu            Prof. Dr. Fuat Köprülü Akçay Yayınları
 2. Osmanlı İmp.- Toplum ve Ekonomi              Prof. Dr. Halil İnalcık  Eren Yayınları
 3. Osmanlı İmparatorluğu’nda Klasik Çağ         Prof. Dr. Halil İnalcık  Yapı Kredi Yayınları
 4. Osmanlı Devlet Anlayışı                             Yusuf Oğuzoğlu          Eren Yayınları
 5. Osmanlı Devletinin Kuruluşu                       Raif Kaplanoğlu          Avrasya Etnografya Vak. Yay.
 6. Efsaneler ve Gerçekler                               Ortak                        İmge Yayınları
 7. İslamiyet (3) Cilt                        Gustave Edmund Von Brunebaum Bilgi Yayınevi
 8. İslamiyet                                                  Claude Cahen            Bilgi Yayınevi
 9. 100 Soruda Tasavvuf                                 Abdülbaki Gölpınarlı    Gerçek Yayınevi
 10. 100 Soruda İslam Mezhepleri       Abdülbaki Gölpınarlı    Gerçek Yayınevi
 11. Tarihte Araplar                           Bernard Lewis            İ. Ü. Ede. Fak. Yay.
 12. İslam Tarihi                               Prof. Dr. Philip K. Hitti                Boğaziçi Yayınları
 13. Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd      Walther Hınz              ürk Tar. Kur.Yay.
 14. Mezhepler Tarihi                        Prof. Dr. Muhammed Ebu Zehra   Hisar Yayınları
 15. Ca'feri Mezhebi          Muhammed Huseyn Alu Kâşifil-Gıtâ             Minnetoğlu Yay.
 16. Bir Türk Kurumu Olarak Ahilik      Prof. Dr. Neşet Çağatay Türk Tarih Kurumu
 17. Son Göçebeler Baraklar              Cuma Karataş                           Bumerang
 18. Topal Osman Olayı                    Cemal Şener                             Etik Yayınları
 19. Çerkes Ethem Olayı                   Cemal Şener                             Etik Yayınları
 20. Türk Kimliği                               Prof. Dr. Bozkurt Güvenç            Kültür Bakanlığı
 21. Osmanlı’da Seyyidler ve Şerifler   Rüya Kılıç                                 Kitap Kitapevi
 22. Nasrettin Hoca                          M. Sabri Koz                             Kitapevi
 23. Din Devlet İlişkileri Sempozyumu                                                CEM Vakfı Yay.
 24. Kent Sosyolojisi                         Prof. Dr. Hüseyin Bal                 Fakülte Kitapevi
 25. Hukuk Sosyolojisi                      Prof. Dr. Hüseyin Bal                 Fakülte Kitapevi
 26. Bilginin Felsefi ve Sosyolojik BoyutlarıProf. Dr. Hüseyin Bal            Fakülte Kitapevi
 27. Kentsel Yapı ve Kentlileşme        Prof. Dr. Hüseyin Bal                 Fakülte Kitapevi
 28. Esat Korkmaz                           Sözlük Çalışmaları
 29. Pertev Naili Boratav                   Tüm Eserleri
 30. Dr. Yaşar Kalafat                       Eserleri
 31. Ethem Ruhi Fığlalı                     Eserleri

 

Fikret Otyam Eserleri

 1. Karasevdam Anadolum               Günizi Yayınları
 2. Harran Koçaklaması   Günizi Yayınları
 3. Hü Dost                   Pencere Yayınları
 4. Şiirli Fotoğraflar                         Toplumsal Dönüşüm
 5. Ağlama Anam                           Gendaş
 6. Can Pazarı                                Günizi Yayınları
 7. Ceylanlar Suya İndi    Kaynak Yayınları
 8. Pavli Kardeş                             Günizi Yayınları
 9. Cancana                   Günizi Yayınları
 10. Dosttan Gelen Selamsın             Günizi Yayınları
 11. Gide Gide 1-2-3                         Ok Yayınları
 12. Fikret Otyam                            Halkbank

 

 

Ahmet Hezarfen Eserleri

 1. Ho Amca (Ho Chi Minh)

Esperanto’dan Çeviri (Muhsin Yürük’le), Habora Yay.

 1. Faşizmin Zindanlarında, Bulgarca’dan Çeviri (“Zad Jeleznite Reşetki – Bulgaristan’da Faşist Cezaevler Tarihi”,Ninko Kosaşki), Bilim Yay.,
 2. 17.-20. Yüzyıllarında Osmanlı Devletinde Esnaf,

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği

 1. Vak’anüvis Ahmet Lütfi Efendi Tarihi’nin 1. Cildi,            Tarih Vakfı Yayınları
 2. Rumeli ve Anadolu Ayan ve Eşkıyası, (2. Cilt) Kaynak Yayınları
 3. Japonya (Tarih Tezi Işığında) Tarih Bilimi Kitapları

Dr. Hikmet Kıcılcımlı, (Osmanlıca’dan Çeviri)

 1.  Osmanlı Arşivi’nde Mühimme ve İrade Defterleri’nde Aleviler-Bektaşiler, (130 Adet Orijinal Belge / Osmanlıca – Türkçe),

Karacaahmet Sultan Kültür Derneği

 1. Osmanlı Belgelerinde Dersim Tarihi,             Etik Yayınları
 2. Osmanlı Belgelerinde Diyarbakır Tarihi          Etik Yayınları
 3. Tarihi Belgeler Işığında Kızıldeli Sultan (Seyit Ali Sultan) Dergahı, CEM Vakfı Yayınları

 

Balkanlarla İlgili Bazı Kitaplar

 

 1. Bulgaristan ve Türk-Bulgar İlişkileri               Pars Tuğlacı              Cem Yayınları
 2. Bulgaristan’da Türk Kültürü          Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu       Türk Kültürü Araştırma Enist.
 3. Balkan Savaşları                        Richard Hall              Homer Kitapevi
 4. Balkan ve Osmanlı Devleti          Sacit Kutlu                İst. Bilgi Üni.Yay.
 5. Şarkı Rumeli ve Buradaki Türkler Ali Kemal Balkanlı       Elhan Kitap
 6. Rumeli Şairi Priştineli Mesihi       Prof. Dr. İrfan Marina  Bay Yayınları
 7. Balkanlarda Savaş                     John Reed                Pencere Yay.
 8. Tarih ve Memleketim                  Abdurahim Dede        Trakya’nın Sesi Yay.
 9. Balkanlar’da Türk İstiklal Harpleri                 Abdurahim Dede        Türk Dünyası Yayınları
 10. Yunanistan’daki Türk Eserleri

Turkısh Monumentsın Greece      Nusret Çam              Türk Tarih Kurumu Yayınları

 1. Üsküp’te Türk Mimarisi               Mustafa Özer             Türk Tarih Kurumu Yayınları
 2. Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri            

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Halkaoğlu   Türk Tarih Kurumu Yayınları

 1. Büyük Mübadele                        Kemal Arı                  Tarih Vakfı Yurt Yay
 2. Türkler ve Yunanlılar   Vamık D. Volkan-Norman HzkowitzBağlam Yayınları
 3. Makedonya Sorunu                    Fikret Adanır              Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 4. Balkanlar’da İsyan                     Mithat Aydın              Yeditepe Yayınları
 5. Şarki Rumeli Vilayeti                  Mahir Aydın               Türk Tarih Kurumu Yayınları
 6. Niğbolu’da Haçlılar                     A.S. Atiye                 Genelkurmay Basımevi
 7. Batı Trakya Türkleri ve Gerçekler Aydın Ömeroğlu         Avcı Ofset
 8. Balkanlar                                  Mustafa Balbay          Cumhuriyet Kitap
 9. Bulgaristan Türkleri                    Bilal N. Şimşir            Bilgi Yayınev
 10. Balkan Harbi                             Mahmut Muhtar         Tercüman 1001 Temel Eser
 11. Sokullu Mehmet Paşa                Radovan Samercıc     Nokta Kitap
 12. Balkanlarda Kaynayan Kazan       Robert D. Kaplan       Yayınevi Yayıncılık
 13. Seyyid Ali Sultan Velayetnamesi  Doç. Dr. Bedri Noyan Ayyıldız Yayınları
 14. Rumeli Türküleri                        Hüseyin Rasim Güler  Bay Yayınları
 15. Yunan Mezalimi                         Kadir Mısıroğlu           Sebil Yayınevi
 16. Bosna Tarihi                              Hekimoğlu Ali Paşa    Kültür Bakanlığı Yayınları
 17. Sen Benimsin                            Ahmet Mehmet          Aydın 2 Sofya 200
 18. Günümüz Bulgaristan Aleviliği      Doç. Dr. İlyas Üzüm   Horasan Yayınları
 19. Jön Türkler ve Makedonya SorunuMehmet Hacısalihoğlu                Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 20. Demet Çocuk Şiirleri                  Kazım Memiş             Balon Dergisi-Sofya 1999
 21. Gagauzlar                                 Harun Göngür-Mustafa Argunşah Ötüken Yayınları
 22. Şarki Rumeli ve Buradaki Türkler Ali Kemal Balkanlı       Elhan Yayınları
 23. Batı Trakya Sorunu                    H. Bülent Demirbaş    Arbayayıncılık
 24. Trakya’da Milli Mücadele (2 Cilt)  Tevfik Bıyıkoğlu          Türk Tarih Kurumu Yayınları
 25. Bulgaristan’da Çağdaş Türk Edebiyatı Antolojisi (2 Cilt) Prof. Dr. Nimetullah Hafız

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 1. Balkanların Tarihi                       Georges Castellen      Milliyet Yayınları
 2. Dimetoka’dan Erzincan’a Bir Alevi Oymağı    Vatan ÖzgülPan Yayınları
 3. Gagauz Halk Kültürü                                                  Kültür Bakanlığı
 4. Saltık-Name              Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dursun ErdemDestan Yayınları
 5. Docruca Türk Halk Edebiyatı Metinleri         

Prof. Dr. Enver Mahmut- Dr. Nedred Mahmut  T.C. Kültür Bakanlığı

 1. Romanya Dobruca  Türkleri ve Mukayeseleriyle Doğum, Evlenme ve Ölüm Adetleri         

T. C. Kültür Bakanlığı

 1. Bulgarlar ve Bulgaristan Üzerine Yüzyıllık Türkçe Kaynakça

M. Türker Acaroğlu     Türk Tarih Kurumu Yayınları

 1. Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözleri ve Deyimler

Prof. Dr. Hamdi Hasan               Türk Dil Kurumu Yayınları

 1. Balkanlar El Kitabı      (3 Cilt)      Tarih – Çağdaş Balkanlar- Dil ve Edebiyat

Karadeniz Araştırmaları Merkezi- Vadi Yyn. KaraM

Balkanlar   Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı (OBİV)  Eren Yayınları

 1. Balkanlar                                  R.J. Crampton           Yayın Adayı
 2. Anadolu ve Rum Göçmenlerinin Kökeni        Georglus Nakracas     Kitabevi
 3. Ege’yi Geçerken 1923 Türk – Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi

Derleyen: Renee Hırschon Bilgi Üniversitesi Yayınları

 1. Balkanlarda Kimlik ve Egemenlik  Şule Kut                    Bilgi Üniversitesi Yayınları
 2. Selanik                                     Merapı Anastassıadou Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 3. Rodos’taki Türk Eserleri ve TarihçesiZeki Çelikkol         Türk Tarih Kurumu Basımevi
 4. Tuna Velayeti’nin Köy Nüfusları    Slovka Draganova      Türk Tarih Kurumu Yayınları
 5. Osmanlı İmp. Bulgarlar ve Voynuklar            Prof. Dr. Yavuz Ercan Türk

Tarih Kurumu Yayınları

 1. Doğu Trakya Yerli Ağzı               Selahattin Olcay         Türk Dil Kurumu Yayınları
 2. Rumeli’den Türk Göçleri              Yrd. Doç. Dr. Ahmet Halaçoğlu   

Türk Tarih Kurumu Yayınları

 1. Balkanları Tahayyül Etmek          Maria Tudarava          İletişim Yayınları
 2. Ukrayna’da Osmanlılar               Mehmet İnsaşı           Yeditepe Yayınları
 3. Bahçede Bir Türk                       Yionnis Xanthavlis      Galata
 4. Yücel Teşkilatı                           H. Yıldırım Ağanoğlu   Rum.Türk Kül. ve Day. Dern.
 5. Balkan Savaşları                        Rıchard C. Hall          Homer Kitapevi
 6. Tarih Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyası Semineri Bildiriler

Edebiyat Fakültesi Basımevi

 1. Balkanlarda Tasavvuf                 Metin İzeti                 Gelenek
 2. Osmanlı’da Sırp İsyanları            Selim Aslantaş           Kitap Yayınevi
 3. Balkan Harbi Tarihi                     Aram Andonyan         Sander Yayınları
 4. Gagauzlar (Hıristiyan Türkler)       Atanas Manov           Türk Tarih Kurumu
 5. Krifçe’den Yeşil burç’a Mübadil Yaşamları     Lütfi Kuzucu

Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları

 1. Bitmeyen Muhacirlik                                  Süreyya Aytaş

Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları

 1. Yugoslavya’da Türk Halk Edebiyatı              Dr. İ. Güven Kaya     

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 1. Bulgaristan Türkleri Üzerine Araştırmalar Türker AcaroğluT.C. Kültür Bakanlığı
 2. Rıza Mollov                               Nimetullah Hafız         T.C. Kültür Bakanlığı
 3. Balkanların Sesi         Akif Atakan               Rodopi-Kırcaali Yayın-Basım
 4. Osman Nuri Peremeci                                               Ece Yayınları
 5. Şeyh Safi Buyruğu ve Rumeli Erkanları         Hakkı Saygı               Mert Maatbası
 6. Otman Baba Velayetnamesi                        Hakkı Saygı               Saygı Yayınları
 7. Demir Baba Velayetnamesi                         Hakkı Saygı               Saygı Yayınları
 8. Rumeli Erenleri                                         Hüsamettin Aydın       Bayrak Yayınları
 9. Dağılan Yugoslavya Sonrası Kosova ve Makedonya Türkleri

Bilgin ÇELİK              Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları

 1. 20. Yüzyıl Bulgaristan Türkleri Şiiri (Antoloji) Mehmet Çavuş            Yaylacık Matbası
 2. Ali Bayram                                               Şiirler
 3. Mustafa Keloğlan                                      İğneli Heybe
 4. Urumeli’de Zaman                                     Şerif Baykurt             Ürün Yayınları
 5. Sensiz Olmuyor                                         Ali Karagöz                               
 6. Balcıbük’ten Firüzköy’e                               Ali Karagöz          Anadolu Matbaacılık
 7. Conference on Culture ant İdentitiy in The Balkans,       Beykent Üniversitesi
 8. Teqeja Harabatie Tetoves Dhe Roli İsaj Histarit…          Prof. Dr. Ali Vishko                                    Kulturar Ne Te Kolu
 9. Mapzapuma KapamusraBara npakezkaja OcmaH baba
 10. Bektashizmi Ne Shqiperi Bibliografi              Maks Gjinaj-Petrit Bezhani-Nuri Çınar

 

Dergiler

 

 • Hoşgörü Dergisi
 • 2023 Dergisi        Balkanlar   15 Temmuz 2006
 • Atlas Dergisi                       Farklı Sayılar

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile