2010 Yılı Gezileri GÜVENÇ ABDAL ÇALIŞTAYI

2010 Yılı Gezileri

 

GÜVENÇ ABDAL ÇALIŞTAYI

 

AYHAN AYDIN

 

Güvenç Abdal Araştırma Eğitim ve Tanıtma Derneği Genel Merkezi tarafından I. Uluslar arası Güvenç Abdal Ocağı Çalıştayı, 9 Ocak Cumartesi günü Ihlamurkuyu Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde büyük bir katılım eşliğinde yapıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’ndan sonra Güvenç Dede’nin okuduğu Gülbeng’le başlayan etkinlikte ilk önce Dernek Genel Başkanı Mustafa Yıldız katılımcıları selamlayan bir konuşma yaptı.

Ardından Araştırmacı Coşkun Kökel Güvenç Abdal’ın tarihsel kişiliği, yaşadığı yöre, şu anda Güvenç Abdal Ocağı’na bağlı dedeler, dedelerin yaşadıkları yöreler ve Güvenç Abdal Ocağı taliplerinin yaşadıkları yöreler hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.

Gümüşhane ili Kürtün İlçesi, eski ismiyle Şıhlı Köyü yeni ismiyle Taşlıca Köyü’nün Güvenç Abdal’ın Anadolu’ya ilk gelip konakladığı yer olduğuna inanıldığını söyleyen Kökel konuşmasında, Kürtün Harşit Vadisi’nin bu inanç için önemini belirterek bugün hala o yörede “Güvendeşıh Kayası” gibi yerlerin bu yörenin tarihsel değerini gösterdiğini, Taşlıca’nın Doğu Karadeniz’i denetler bir vasfının olduğunu, buranın Kürtün Tirebolu yolu üzerinde bulunmasının da bir tesadüf olmadığını, Güvenç Abdal’ın da bu yöreye tesadüfen gönderilmediğini, bu yöredeki Çepni boyları dini-sosyal önderlik yapsın, diye gönderildiğini söyledi. Hünkar’ın yaşadığı Sulucakaracahölük’le Kürtün arasının 800 km. olduğunu söyleyen Kökel, Hacı Bektaş’ın Güvenç Abdal’ı Karadeniz’i yurt edinen Çepni boylarının içine bilinçli gönderdiğini, bu yöreyi her Güvenç Abdal Ocağı’na mensup insanın ziyaret etmesinin gerektiğini, bu yöreden Hüseyin Güvendi Dede’den elde edilen ve Hacı Bektaş Araştırma Dergisi’nin 35. Sayısında yayınlanan tarihi öneme sahip çok önemli belgelerle yazılı olarak da buranın inançsal değerinin gözler önüne serildiğini söyledi. Güvende soy isimli dedelerde çok önemli belgeler var, diyen Çoşkun Kökel, halkın Güvenç Abdal’ın Sarı Saltuk’la müsahip olduğuna inandığını, Torul’un eski isminin Tortu olduğunu bunun da belgelerde geçtiğini tüm Harşit Deresi ve Taşlıca Köyü merkezinin Güvenç Abdal Ocağı için bir merkez olduğunu belirtti.

Etkinlikte bir konuşma yapan Hacı Bektaş Dergahı Postnişini Veliyettin Ulusoy da katılımcıları selamladıktan sonra, Hacı Bektaş Veli önderliğinde Anadolu’ya aydınlatan erenlerin bu arada Güvenç Abdal’ın  bu topraklar için önemini belirttikten sonra Kalender Çelebi Ayaklanması’ndan sonra Dedebabalık sistemini getiren Sersem Ali Dedebaba’dan sonra öz ve inanç bakımından olmasa da şekilsel olarak dergahta ve Alevilerde bir farklılaşmanın yaşandığını dolayısıyla Babagan, Dedegan, Çelebi kolu olarak üç kolun oluştuğunu, Bektaşilerin de babagan kolunun da bu inançta çok büyük hizmetleri olduğunu belirtti. Bizlerin görevi birbirimizi küçümsemek değil Anadolu’daki eşsiz hazineyi ortaya çıkarmaktır, diyen Ulusoy, yolumuzun siyasi çıkarlar üzerinde tutulması, gençlerimizin yolumuzun değerleriyle donatılması bir zorunluluktur, dedi.

Çalıştay’da Anadolu Aleviliği’nin Dinamikleri isimli bir de panel yapıldı.

Panel’i AKKAV Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Elibol yönetirken; konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Pakize Aytaç, yine aynı bölümden Doç. Dr. Ahsen Turan birer konuşma yaptılar.

Etkinliğe birçok Güvenç Abdal Ocağı dedesinin yanı sıra belediye başkanları, Prof. Dr. Refik Turan, Kültür Bakanlığı’ndan Piri Er, Hayrullah Ulusoy, Fatih Ulusoy, Ali Yaşar Ulusoy’un yanında Balıkesir yöresinden ve İstanbul’dan davetli çeşitli dedeler katıldılar.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile