VELİ KOÇERDİ (ALİ KOÇLU BABA Kolu) Söyleşi

VELİ KOÇERDİ (ALİ KOÇLU BABA Kolu) Söyleşi

 

Ayhan Aydın

 

VELİ KOÇERDİ’YE SORULAR…

 

A)     KİŞİSEL VE ÇEVRESEL BİLGİLER:

 

 1. 1.             Görüşmeyi yapanın adı                  : Veli Koçerdi
 2. 2.             Görüşülen Dedenin adı, soyadı     : Veli Koçerdi
 3. 3.             Görüşme tarihi                               : 12-15/05/2000
 4. 4.             Tam adresi                                      : Sağlık Mah. 7. Sokak No: 93 Çorlu
 5. 5.             Telefon numarası                           : 0282 686 16 94
 6. 6.             Faks numarası                                 : Yok
 7. 7.             Bağlı olduğu ocak                           : Ali Koç Baba
 8. 8.             Nüfusa kayıtlı olduğu il                 : Tekirdağ
 9. 9.             İlçe                                                   : Çorlu
 10. 10.         Köy muhtarlığı                                : Sağlık Mahallesi
 11. 11.         Köyün hane sayısı                          : 40.000
 12. 12.         Köyün nüfusu                                 :
 13. 13.         Köyde yaşayanların sayısı              :
 14. 14.         Şehre göç edenlerin sayısı             :
 15. 15.         Köyde konaklama yeri var mı?Varsa kaç kişiliktir? Yok
 16. 16.         Köyünüzü çevreleyen Alevi/Bektaşi köylerin adları Çorlu, Lüleburgaz, Sülmanlı köyü, Çeşmeli Köyü, Omurca Köyü, Muratlı, Hoca aydın Köyü vs.
 17. 17.         Çevre köylerin inanç grubu (Sayı olarak)                           

              Alevi                    (x)

              Bektaşi                (x)           

              Alevi-Bektaşi      ( )

              Sünni                   (x)

              Çepni                   ( )

              Tahtacı                ( )

              Türkmen             ( )

              Diğer                   ( )

                                  

 1. 18.         Piriniz hangi ocaktan gelir?                                : Ali Koç Baba
 2. 19.         Rehberiniz hangi ocaktan gelir?                         : Ali Koç Baba
 3. 20.         Mürşidiniz hangi ocaktan gelir?                         : Ali Koç Baba
 4. 21.         Varsa köyünüzdeki türbenin ve dergahın adı  : Yok
 5. 22.         Türbedeki zatın soyağacı, özellikleri                  : Yok
 6. 23.         Köyünüzdeki ziyaret yerleri ve yatırların

adresleri                                                               : Hızır Baba, Garip Baba, Mehmet Baba, Zından Baba

 1. 24.         Çevre köylerdeki ziyaret yerleri ve

          yatırların adresleri                                               : Hacı Şeremet Baba, Murtaza Baba, Zından Baba

 1. 25.         Civar köylerdeki türbeler, dergahlar,                : Bolca nine, Topçu Baba, Gül Baba, Mercan Baba
 2. 26.         Bağlı olduðu ocak, dergah                                  : Ali Koç Baba
 3. 27.         Bağlı olduğu ermiş, baba veya başka eren        : Ali Koç Baba
 4. 28.         Yörenizde bir kültür veya dini inançsal

          anma etkinliği yapılıyor mu?                              : Hayır

          Yapılıyorsa tarihi nedir?                                      :

 1. 29.         Etkinliğe kimler, hangi bölgelerden

gelmektedirler?                                                   : Hayır

 1. 30.         Sizin talip köyleriniz, yöreleriniz hangileridir?  : Sağlık Mah. Lüleburgaz, Omurca Köyü
 2. 31.         Köyünüzde/ bölgenizde sizin dışınızda

          talibi olan ocaklar hangileridir?                         : Rıza Baba

 1. 32.         Medeni durumunuz nedir?(Cevaba birini yazınız)

(x)        Evli

( )        Bekar

( )        Dul (Eşi ölmüş)

( )        Dul (Boşanmış)

33.       Eğitim durumu (Cevaba birini yazınız)

( )        Okuma -yazma bilmiyor

( )        Okur yazar

(x)        İlkokul mezunu

( )        Ortaokul veya dengi okul mezunu

( )        Lise veya dengi okul mezunu

( )        Yüksekokul mezunu

( )        Üniversite mezunu

( )        Diğer

 1. 34.         Eşiniz Alevi mi, Sünni mi? Alevi

          Eşiniz Alevi ise dede kızı mı, talip kızı mı? Talip Kızı

          Dede kızıysa hangi ocaktan?

 1. 35.         Oğlunuz evliyse eşi Alevi mi, Sünni mi? Alevi

             Aleviyse dede kızı mı, talip kızı mı? Talip Kızı

          Dede kızıysa hangi ocaktan?

 1. 36.         Kızınız evliyse eşi Alevi mi, Sünni mi Alevi
 2. 37.         Doğum tarihiniz? 1927
 3. 38.         Mesleğiniz ya da işiniz nedir?  SSK Emeklisi
 4. 39.         Aylık net ortalama geliriniz ne kadar? 100.000.000
 5. 40.         Şu anda hanenizde (evinizde) kaç kişi bulunmaktadır? 2 kişi
 6. 41.         Halen kiminle birlikte oturuyorsunuz? Eşimle
 7. 42.         Kaç çocuğunuz var? 4
 8. 43.         Genellikle Alevi dedeleri çocuklarına hangi isimleri verirler? Ali, Hasan, Hüseyin, Mustafa, Veli, Zeynep, Zeliha, Cumaziye, Fatma, Hatice vs.
 9. 44.         Varsa çocuklarınızın isimleri nelerdir? Mustafa, Cumaziye, Zeliha, Zeynep
 10. 45.         Bağlama gibi bir çalgı kullanabiliyor musunuz? Hayır
 11. 46.         Hangi Alevi Bektaşi anma etkinliğine katılırsınız? Hacı Bektaşi Veli Anma ve Tanıtma Etkinliklerine

             Kızınızın eşi dede oğlu mu, talip oğlu mu? Talip Oğlu

             Dede oğluysa hangi ocaktan?

 

B) DEDELİKLE İLGİLİ SORULAR

 1. 47.         Sevgili dedemiz, siz Alevilik ve dedelerle ilgili bilgilerinizi kimden / kimlerden, nasıl öğrendiniz? Babamdan, ağabeyimden
 2. 48.         Çocukluğunuz nasıl bir ortamda geçti?  Dergah içinde geçti
 3. 49.         Sizce dede kime denir? Dede olabilmenin koşulları nelerdir? Dergah yürüten kişiye denir. Bizde dede olmak için dede ocağından gelmek gerekir.
 4. 50.         Dedelik görevini ne zaman, nerede ve nasıl yerine getirmeye başladınız? 1998 de Ali Koç sülalesinden gelen Seydi Koç babadan el aldım ve taç giydim. O günden sonra dedelik vazifemi yapıyorum.
 5. 51.         Dedelik nasıl ve ne zaman doðmuştur?  Hicretin 10 senesi Zilkade ayının yirmi beşinci günü.
 6. 52.         Kendi ocağınıza ait ve/veya soyunuzu gösteren bir şecere (soy kütüğü) veya beratınız, yani yetki belgeniz var mı?  Yok
 7. 53.         Şecereniz varsa kaç tarihinde alınmış? Yok
 8. 54.         Alındıktan sonra kaç defa ve kimler tarafından tasdik görmüş? Yok
 9. 55.         Sizce her dedenin şeceresi olmalı mı? Şecerelerin dedeler için önemi nedir?  Soy acının kaybolmaması için önemlidir.
 10. 56.         Bir dedenin şeceresinin olmamasının sizce anlamı nedir? Soy acından geldiğini ispat edememesi.
 11. 57.         Dede olmak için günümüzde, geçmişten farklı olarak, hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor?  Cemaati iyi yetiştirmek ve yönlendirmek, doğruları göstermek, gelenekleri yaşatmak ve korumak.
 12. 58.         Sizlere yöneltilen veya duyduğunuz eleştiriler, istekler, beklentiler nelerdir? Cem evimizin olmaması dolayısıyla ibadetlerimizi istediğimiz zaman yapamamamız, gençlerimizi eğitememizden dolayı cemaatten şikayetler oluyor.
 13. 59.         Gençler sizlerden daha çok hangi konularda bilgi istiyorlar? Cem evi istiyorlar ve dini konularda eğitim beklentileri var.
 14. 60.         Soydan gelme dışında diğer yollarla; atama veya seçimle dede olabilir mi? Bunlar hakkında neler söyleyeceksiniz? Olamaz. Bektaşilerde seçme ve atama ile dede olunabilir.
 15. 61.         Dedelerin inançsal ve ibadetsel görev ve sorumluluklarından başka toplumsal olarak üstlendikleri görevler sizce nelerdir? Bulunduğu yerde örnek kişi olmak zorundadır. Cemaati devamlı doğru yolu göstermesi gerekiyor. Irk, din düşmanlığı yapmadan doğru yolu göstermesi gerekiyor.
 16. 62.         Bir dede hangi şartlarda dedelik yapamaz duruma gelir? Buna nasıl karar verilir? Buna dedeler mi, köylüler mi, talipler mi, bir ocağın ve dergahın temsilcileri mi karar verir? Yolsuzluktan, hastalıkdan. Buna talipler karar verir.
 17. 63.         Hakkullah nedir? Allah rızası için verilen nezir.
 18. 64.         Sizce hakkullah alınmalı mıdır? Alınmalıdır.
 19. 65.         Bir dede olarak babalara ve babalığa nasıl bakıyorsunuz? Ben bir dede olarak babalara hoş görüyle bakıyorum.
 20. 66.         Onların hizmetlerini nasıl yorumluyorsunuz? Onların hizmetlerine katılmadığım için bilgi sahibi olmadığımdan dolayı yorumlayamıyorum.
 21. 67.         Dedeler ve babalar hangi noktalarda birleşiyorlar, hangi noktalarda ayrılıyorlar? Dedelerin ve babaların birleştiği nokta her ikisinin de,taliplerine Hz. Ali efendimizin yolunda eğitmektir. Dedelerde dede soyundan gelmek zorunluluğu vardır. Babalarda ise becerisi olan baba olabiliyor.
 22. 68.         Sizin cemlerinizle onların cemleri arasındaki farklar nelerdir? Bizim cemimize talip olmayan giremez. Bektaşilerin dergahına girmediğim için aramızdaki farkı bilemiyorum.
 23. 69.         Dikme baba sizce nedir? Kim ve nasıl görevlendirir? Dikme baba, dedenin yetişemediği çevreye dedelik hizmetini vekaleten yürüten şahıstır.  Bölgenin talipleri tarafından seçilir ve dededen el alır ve görevini yapar.
 24. 70.         Dikme babanın görevleri nelerdir? Dikme baba, gençleri eğitir, bayramları yürütür. Müsahiplik hizmetini yapamaz.
 25. 71.         Dedeler evlenirken neleri gözetirler? Dedeler evlenecekleri kişilerin alevi olmasını, dürüst aileden gelmesine, akraba olmamasına dikkat etmesi gerekir
 26. 72.         Musahibiniz var mı? Musahibiniz de dede soyundan mı? Var, talip soyundan
 27. 73.         Dede musahibinin dede soyundan olması gerekli midir? Musahibiniz hangi ocaktandır? Olsa iyi olur. Ali Koç baba ocağından.
 28. 74.         Dedelerin musahipleriyle ilişkileri nasıldır? Musahiplik geleneği yoksa bunu neye bağlıyorsunuz? Kan kardeştir. Var.
 29. 75.         Dedelerin kendileri de görülürler mi? Ne kadar süre içinde görülür? Kim görür? Sizin görgünüzü kim yapıyor? Dedelerin görgüsünü ocağımızın en yetkili dedesi yapıyor. Bizim görgümüzü dergahımızın dedesi yapıyor.
 30. 76.         Dedelerin halka daha iyi hizmet vermesi için bir okula veya buna benzer bir kuruma gidip eğitim alması konusunda neler söylüyorsunuz?  Çok iyi olur.
 31. 77.         Bu tip kurumlarda kimler ders/eğitim verebilir? Buralarda hangi konular işlenmeli?  Burada bilgili ve tahsilli kişiler eğitim vermeli.
 32. 78.         Sizce dedelerin yaşadıkları sorunlar kimler tarafından, nasıl çözülebilir?  Devlet tarafından veya Alevi dernekleri tarafından ve Alevilik hakkında en doğru bilgilerin verilmesi.
 33. 79.         Dedeliğin geleceğine ilişkin düşünceleriniz nelerdir? Dedelerin geleceğe dönük, daha bilgili ve taliplerine daha doğru yolu gösterebilecek kişiler olmasını dilerim.
 34. 80.         Dedelere devlet tarafından bir maaş bağlanmasına nasıl bakarsınız? Dedelerin aynen hocalar, Sünni din adamaları gibi kadrolaşmasını, emekliliklerinin olmasını ister misiniz?  Dedelere maaş bağlanmasını ve emekli olabilmelerini isteriz.
 35. 81.         Dedeler (örneğin Kültür Bakanlığı gibi) bir kuruma bağlı olabilirler mi? Olabilirler
 36. 82.         Kendi çocuğunuzu dede olarak yetiştiriyor musunuz? Yetiştiriyorsanız, nasıl yetiştiriyorsunuz?Yetiştirmiyorsanız, niçin yetiştirmiyorsunuz? Hayır. Bu konulara ilgisiz.
 37. 83.         Dede/talip ilişkileri sizce günümüz şartlarına göre nasıl düzenlenip, düzeltilebilir? Dede ile taliplerin daha sık buluşabilmelerine imkan sağlanmasıyla düzeltile bilinir.
 38. 84.         Dedeler, talipleri tarafından sorgulanıp,  denetlenebilir mi? Evet
 39. 85.         Dedelerin eşlerinin dedelik için, Alevilik için önemi nedir? Dedelerin eşleri, Alevilik için, dedelik için önemi büyüktür. Bacıları Alevilik konusunda en iyi şekilde eğitmektir.

 

OCAKLAR İLE İLGİLİ SORULAR

86.         “Ocak” ne demektir? Bağlı bulunduğu dergah

 1. 87.         Ocaklar nasıl ve ne zaman ortaya çıkmıştır? Ocaklar Hacı Bektaşî Veli efendimizden sonra ortaya çıkmıştır.
 2. 88.         Ocakların manevi anlamını nasıl yorumluyorsunuz?  Ocakların manevi anlamı büyüktür. Fakat bu ocaklara ayrılmadan Hz. Ali efendimizin yolundan gösterdiği gibi parçalanmadan gidilseydi daha iyi olurdu.
 3. 89.         Ocakların mutlaka bir kurucusu var mıdır? Ocakların  kurucusu yoktur. Kendiliğinden oluşmuşturlar.
 4. 90.         Kendi ocağınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Bize intikal edildiğine göre Kızıldeli sultanın oğlu Ali Koç babadan bizlere intikal etmektedir. Ali Koç babanın türbesi Bulgaristan’ın Nebolu kasabasında bulunmaktadır. Ali Koç babanın oğlu Hüseyin babanın türbesi Bulgaristan’ın Alvanlar köyünde bulunmaktadır.
 5. 91.         Sizce, sizin ocağın en yetkili dedesi kimdir? Seydi Koç dede
 6. 92.         Şu anda ocağınızı hangi dede temsil ediyor? Veli Koçerdi dede
 7. 93.         Sizin ocaktan olan diğer dedelerle bağlantınız var mı? Var
 8. 94.         Sizin ocağınızdan bir temsilci seçilse, sizin adınıza karar vermesine izin verir misiniz? Veririz
 9. 95.         Sizin ocağınızdan bir temsilci seçilse, sizin adınıza konuşmasına izin verir misiniz? Talipler ile beraber karar verilip seçilir.
 10. 96.         Sizin ocağınızın temsilcisini hangi yöntemle seçebilirsiniz? İmam Cafer-i Sadık
 11. 97.         Ocağınız hangi imama ve /veya evliyaya bağlıdır? İmam Cafer-i Sadık kendine de medrese açtırmıştır ve öğrenci yetiştirmiştir
 12. 98.         Ocağınızın bağlı olduğu evliyayla ilgili size intikal eden, sizin bildiğiniz anlatılar nelerdir?  Sultan Süceaddin Veli, Ali Koç Baba
 13. 99.         Bildiğiniz Alevi Ocakları’nın adlarını söyleyebilir misiniz? Sultan Süceaddin Veli Eskişehir’den, Ali Koç Baba Bulgaristan’ın Nebolu kasabasından
 14. 100.     Bu ocak dedeleri nerelidirler?
 15. 101.     Talipleri nerelerdedir?. Bu dedelerin talipleri, Balkan yarım adasında ve Türkiye’dedir.
 16. 102.     Ocakların sayılarındaki artış sizce nasıl gerçekleşmiştir? Ocak sayısının çoğalması, yerleşim birimlerinin çoğalması ve nüfusunun artmasıyla birlikte çoğalmıştır
 17. 103.     Sizce bütün ocaklar eşit statüde midir? Bütün ocaklar eşit statüde değildir
 18. 104.     Değilse sizce bunların nedenleri nelerdir? Bazıları ibadetlerini açık yapıyor, bazıların da ibadet şekilleri gizlidir.
 19. 105.     Ocağınıza ve size bağlı taliplerin şu andaki durumları, nerede oldukları (köyde- şehirde- yurt dışında) konusunda bilgi sahibi misiniz? Evet
 20. 106.     Sizin ocağınızdan sizin dışınızda başka dedeler var mý? Var
 21. 107.     Varsa bunların adlarını, adreslerini yazabilir misiniz?

1-      Hüseyin Marangoz/Muratlı-TEKİRDAĞ

2-      Mustafa Bülbül / Paşalan Köyü-TEKİRDAĞ

3-      Hasan Aşık / Terzidere köyü-KIRKLARELİ

4- Seydi Koç / Kırka köyü-ESKİŞEHİR

 

CEMLER / ERKÂNLARLA İLGİLİ SORULAR

 1. 108.     Dedelerin cemlerdeki işlevini anlatır mısınız? Dede cemi yönetir. Dede cemdeki ibadet şeklini yönlendirir ve yönetir.
 2. 109.     Dede bir cemi nasıl başlatır? Nasıl sürdürür? Cem içinde neler yapar?  Nur süresi 35.ci ayetiyle başlar, çırak uyandırılır, canlar dedeye niyaz ederler. Niyazdan sonra dede taliplere hal-hatır sorar. Üçlere kadar dem verilir (meşrubat ile) sofralar konulur yemekler yenilir, sofralar kalkar, ellere bu dökülür, Kur’an okunur. Dolular gezdiriler (dolular meşrubattır). Dolulardan sonra canlar semah eylerler. Sonra birlikte kırklar semahı dönülür. Semahlardan sonra bitirim duası okunur. Cemden dağılma duası okunur.
 3. 110.     Dedelerin cem yürütmelerinde yaşlarının bir önemi var mı? Her yaştan dede cem yürütebilir mi? Her dede oğlu dedelik yapabilir mi? Reşit çağa geldiği zaman yürütebilir. Her dede oğlu akli dengesi yerinde olduğu zaman yapabilir. Pirin ilmi ve erkanı ile soyuna yaraşır olması gerekir.
 4. 111.     12 hizmet nedir? Ayrıntılarıyla anlatır mısınız?

1-      Pir

2-      Rehber

3-      Kurbancı

4-      Çırakçı

5-      Gözcü

6-      Şaki

7-      Zakir

8-      Sofracı

9-      İbrikçi

10-  Süpürgeci

11-  Aşçı

12-  Dış gözcü

 1. 112.     12 hizmet sahibinin özellikleri neler olabilir?

1- Pir                 : Cemi yönetir

2- Rehber          : Dedenin yardımcısı

3- Kurbancı       : Kurbanı hazırlar

4- Çırakçı          : Çırağı korur

5- Gözcü            : İç sükuneti sağlar

6- Saki               : Dem ve doluları doldurur

7- Zakir             : Nefes söyler

8- Sofracı          : Nefes söyler

9- İbrikçi            : Ellere su döker

10- Aşçı             : Yemeklere bakar

11- Süpürgeci    : Temizlik yapar

12- Dış gözcü    : Yabancıların ceme girmesini önler

 1. 113.     12 Post nedir, anlatır mısınız?

1-      Baba postu – Horasan postu

2-      Aşçı baba postu – Seyid Ali baba postu

3-      Ekmekçi baba postu – Balım Sultan postu

4-      Natip baba postu – Gaygusuz sultan baba postu

5-      Atacı baba postu – Kamber Ali Sultan baba postu

6-      Meydancı baba postu – Sarı İsmail baba postu

7-      Türbedar baba postu – Karadonlu can baba postu

8-      Kilerci baba postu – Kolu açık Hacim Sultan Baba postu

9-      Kahurci baba postu – Şahzeli baba postu

10-   Kurbancı baba postu – Hz. İbrahim baba postu

11-  Ayakçı baba postu – Abdal Musa baba postu

12-  Mihmanlar baba postu – Hızır Aleyhisselam postu

 1. 114.     Kaç tip cem yapıyorsunuz, kısaca anlatır mısınız? Sizce kaç tip cem vardır? 6 tip cem vardır.

1-      Tekkeye çıkma

2-      Harman tavukları

3-      Ara bayramı

4-      Kırklar bayramı

5-      Bahar bayramı

6-      Aşure bayramı

 1. 115.     Görgü ne demektir? Dargın olan talipleri barıştırmak.
 2. 116.     Büyük şehirlerde farklı yörelerden, farklı ocakların talipleri bir ceme giriyorlar. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? İnsanların birbiriyle kaynaşması açısından hoş görüyle bakıyorum.
 3. 117.     Köyünüzde, yörenizde hâlâ cem yapılıyor mu? Yapılıyor.
 4. 118.     Şu anda siz cem yapıyor musunuz? Yapıyorsanız, nerede? Yapamıyorsanız, neden? Yapıyoruz. Müsait olan canların evlerinde
 5. 119.     Cem içinde gördüğünüz “Rehber”likten biraz söz edebilir misiniz? Dedelerin mutlaka bir rehberi olur mu? Rehberlerin cem ve dedeler için önemini anlatır mısınız? Rehber dedenin baş yardımcısıdır. Bazı konularda gerektiği zaman yardımcı olur
 6. 120.     Kur’an sizin için ne anlam ifade ediyor.? Cem içinde Kuran’ın yeri nedir? Kur’an bizim rehberimizdir, yol göstericimizdir. Yaptığımız ibadetlerimizin Allah nezlin de kabul olunması için.
 7. 121.     Hangi Kur’an surelerinde cemle ilgili ayetler vardır? Haşr suresi 18.ci ayet, Tahrim suresi 8.ci ayeti, Kasas suresi 83-88.ci ayetler, Nisa suresi 58-59-68-69.cu ayetler, Naide suresi 54.cü ayet
 8. 122.     Kur’an’sız cem olabilir mi? Kuran’ın hangi ayetleri cemlerinizde okunur? Olamaz. Fetih suresinin 27.ci ayeti lilahiden amenna resulüne kadar okunur.
 9. 123.     Cemlerde gördüğünüz su dağıtma olayı var. Niçin Alevi cemlerinde su dağıtılır? Kerbela da susuz giden canlar için dağıtılır.
 10. 124.     Mevlevihane’nin temel yapısını anlatır mısınız? Mevlananın mürşidi Şems Tebrisidir. Mevlanayı Mevlana yapan odur. Mevlevihane’nin kurucusudur.
 11. 125.     Zakirin cemlerdeki önemi nedir? Nefes söyler. Semahlarda çalar ve söyler
 12. 126.     Cemlerde dedenin eşinin bir görevi var mıdır? Ana-babacılık yapar
 13. 127.     Tüm Türkiye’de tek tip cem yapılamaz mı? Bu konudaki görüşleriniz nedir? Dedeler çoğunluğu ve bir dedeler kurulu karar verse tek tip cem modeline katılır mısınız? Yapılamaz. Törelerimize uymadığından dolayı
 14. 128.     Musahipliği anlatır mısınız? Koşulları nelerdir? Kimler musahip olamaz? İki aile birbirleriyle karar verirler. Dedenin önünde ikrar verirler, müsahip olurlar. Çapraz akraba olan müsahip olamazlar. Cahil ile bilgin olamaz, uyum sağlayamazlar.
 15. 129.     Bugünün dünyasında musahiplikle ilgili düşüncelerinizi açıklar mısınız? Şimdiki koşullarda musahiplik nasıl olur? Müsahiplikte çok iyi bir dayanışma örneği sergilenir.
 16. 130.     Musahipsiz cemlere girilemediğini birçok dededen duyduk. Sizin yörede durum nasıldı/nasıl? Siz musahipsiz çiftleri ceme alýyor musunuz ya da almıyor musunuz?Neden? İkrar verenleri ceme alıyoruz. Yalnız müsahip hizmetlerinde alınmıyor
 17. 131.     Sizin cemlerinizde hangi semahlar yapılır? Sizin cemlerinizde özellikle dönülen semah hangisidir? Bizim semahlar iki kişi tarafından üç adım olarak dönülür ve devam edilir. Toplu olarak  kırklar semahı dönülür.
 18. 132.     Semahı en az kaç kişi döner? Cemlerinizde özel semah giysileriniz var mı? En az iki kişi döner. Özel semah giysilerimiz yok.
 19. 133.     Semahlar yalnız cemlerde mi dönülmeli? Yoksa her yerde semahlar sergilenebilir mi? Her yerde semah dönülmesi semahların değerlerini sizce zedeler mi, yoksa bu kültürün tanıtılmasına katkısı mı olur? Cem dışında da dönülebilir, öğrenmek amacıyla
 20. 134.     Ceminizde saz dışında alet kullanılır mı? Saz ve bağlama kullanılır.

 

ALEVİLİK İLE İLGİLİ SORULAR

 

 

 1. 135.     Sizce Alevilik nedir?  Hz. Ali efendimizin yürütmüş olduğu yoldan ve ona aşk ve sevgiden dolayı bizlere hitap olunan isim.
 2. 136.     Alevilik ne zaman ve nasıl doğmuştur? Alevilik Ehlibeytten beri süre gelen inançla beraber doğmuştur.
 3. 137.     Aleviliğin ibadet anlayışı nasıldır? Alevinin ibadet anlayışı; Dürüstlük ve doğruluk. Eline, Beline ve Diline sahip olmak.
 4. 138.     Siz ibadete ne anlam veriyorsunuz? Sizce ibadetin amacı nedir? İbadet insanları doğru yola sevk etmek, harama el uzatmamak, kendimize yaramayan hareketleri başkasına uygulamamak
 5. 139.     Rızalık kavramı var. “Kul Hakkı” meselesi Aleviliðin temel ahlak sembollerinden birisini ifade ediyor. Rızalık alınmadan hiçbir işe başlayamayız, Alevilikte. Dedeler rızalığa nasıl bakıyorlar. Rızalığın önemi nedir? Cemaatların birbirleriyle barışık olmaları ve birbirlerinin haklarını korumaları ve saygı duymaları gerekir ve bizde bunu uygulamaya bakıyoruz.
 6. 140.     Alevi ahlakının kökleşip yayılmasında Alevi dedelerin görevi ne olmuştur?  Aleviliğin kökleşip yayılmasında dedelerin çok büyük katkısı olmuştur. Dedeler cemaatı birbirlerine yakınlaştırıcı ve barıştırıcı olmuşlardır.

Kimseyi incitmeme felsefesinin dedeler tarafından uygulanması nasıl etkilemiştir Aleviliği?

 1. 141.     Ehlibeyt sevgisinin Alevilikteki ve dedeler üzerindeki etkisi nedir? Allah’ımızın elçisi peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın damadı Hz. Ali efendimizin oğulları Hasan ve Hüseyin’in yürütmüş olduğu yolun en doğru yol olduğuna inancımız, aşkımız sonsuzdur ve bu aşka bugün elimizden geldiği kadarıyla bu yolu en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz.
 2. 142.     Hz. Ali kimdir? Alevilik için önemi nedir? Hz. Ali efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın damadı ve Allah’ın aslanıdır. Müslümanlığın yayılmasında peygamberimizden sonra en büyük payı olan kişidir.
 3. 143.     Ali’yi Hz. Ali yapan özellikleri sizce nelerdir? Siz bir dede olarak Hz. Ali’den nasıl etkilendiniz?  Dürüstlüğü, doğruluğu ve Müslümanlığın yayılmasında büyük emeği olan şahıstır. Onun doğruluğundan, cesaretinden, dürüstlüğünden ve peygamberimizin Miraca çıkarken aslan olup yolunu kesmesinden.
 4. 144.     Hoca Ahmet Yesevi’nin, Alevilikteki konumu nedir? Hoca Ahmet Yesevi’nin Aleviliğin yayılmasında büyük katkıları vardır ve bir çok öğrenci yetiştirmiştir.
 5. 145.     Hacı Bektaşi Veli kimdir? Sizce O Anadolu’ya neler getirmiştir? Alevi-Bektaşi-Mevlevi inancındaki ve düşüncesindeki yeri ve konumu nedir? Hacı Bektaşî Veli efendimiz Anadolu’ya hoş görüyü, yardımlaşmayı ve dayanışmayı getirmiştir ve Alevilik topluluğunun birlik ve beraberliğini sağlamıştır.
 6. 146.     Mevlana kimdir? Görüşleri hakkında neler biliyorsunuz? Hz. Mevlana, Hz. Hacı Bektaşî Veli gibi ırk ve din ayrımı gözetmeksizin her kesimi birleştirici ve doğru yolu gösterici olmuştur.
 7. 147.     Mevlevilikteki temel ibadet sembolleri nelerdir? Semah
 8. 148.     Mevlevilik İslamiyet’i yorumlarken neleri gözetir? Hoş görüyü
 9. 149.     Mevlananın “ne olursan ol yine gel” sözündeki felsefe nedir? Birleştirici olmak
 10. 150.     Sücaettin Veli, Abdal Musa, Geyikli Baba, Hamza Baba, Kızıldeli, Karacaahmet, Şahkulu, Akbaba gibi kişilerin Alevilikteki yeri ve önemi nedir? Allah’ın sevdiği kullarıdır. 72 makam vardır. Batıl ilim ilmen yakın, hakken yakın.
 11. 151.     Evliyalar, erenler kimlerdir? Alevilikteki makamları neresidir?
 12. 152.     Kerbela, Matem, Muharrem orucunun sizce manası nedir.  Kerbela da şehit düşen canlar için yapılan bir ibadet şeklidir
 13. 153.     Bu orucu ne zaman tutuyorsunuz? Muharrem ayının birinden on birine kadar
 14. 154.     Tüm Türkiye’de Muharrem orucunun aynı tarihte tutulması mümkün değil mi? Eğer dedelerin çoğunluğu belirli bir tarih belirlerse siz buna katılır mısınız? Katılırız
 15. 155.     Hızır ve İlyas kimlerdir, Hıdırellez nedir?  Hızır ve İlyas buluştukları gün Hıdrellez yazın başlangıcını temsil eder.
 16. 156.     Hızır orucu tutuyor musunuz? Ne zaman tutuyorsunuz? Hayır
 17. 157.     Hızır orucu için de belli bir tarih belirlenemez mi? Siz bu belirlenen tarihe katılabilir misiniz? Katılırız
 18. 158.     Nevruz ne demektir? Nevruz tüm dünyada tek bir günde kutlanamaz mı? Tarih sizce hangisidir? Nevruz Hz. Ali efendimizin doğduğu gün ve kırklar bayramının yapıldığı gün 21 Mart
 19. 159.     Alevilikte ramazan orucu var mıdır? Ramazan orucu tutuyor musunuz? Niçin? Kaç gün? Vardır. 1 ay Allah rızası için tutulur
 20. 160.     Birçok yerde Alevi cem evlerinin açılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Çok güzel ve doğru buluyorum
 21. 161.     Sizce ideal bir cem evi yönetimi nasıl olmalıdır?  Cemaati rahatça alabilecek bir mekan ve misafir odaları olmalı.
 22. 162.     Daha önceki dönemlerde Aleviliğin/Alevilerin sorunları nelerdi? Kendimizi ifade edememe ve rahatça ibadetlerimizi yapamamak
 23. 163.     Bugün Aleviliğin/Alevilerin sorunları nelerdir?Varsa bu sorunlar nasıl giderilebilir? Cem evlerimiz yetersiz kalıyor. Dedelerin ve hizmet edenlerin hiçbir sosyal güvencesi olmaması. Diyanet işleriyle devlet bütçesinden ödenek ayrılmaması.
 24. 164.     Atatürk kimdir, siz O’na nasıl bakıyorsunuz? Atatürk, Türk milletinin gelmiş geçmiş yöneticilerinden en ileri görüşlüsü ve aydın kişilerden birisidir. T.C’ de hoş görüsü demokrasiyi getirmiştir. Ona sonsuza kadar bağlıyız.
 25. 165.     Alevilerle Sünniler kaynaşmasında sorun var mı? Bu kaynaşmayı nasıl sağlayabiliriz? Bu konuda dedelere sizce ne gibi görevler düşüyor? Kendine bağlı bulunan taliplerine en doğru yolu gösterip ve başkalarının ibadet şekline hiçbir şekilde karışmadan ve daima hoş görülü olmakla sağlayabiliriz.
 26. 166.     Alevi veya Sünni gençlere Aleviliği daha iyi anlatabilmek için neler yapılabilir? Elimizden geldiği kadar gençlere bu konularda bilgilendirmek ve doğruları anlatmak ve görsel medyada daha fazla Alevilik hakkında bilgi yayınları yapmak.
 27. 167.     Halk ozanları sizce kimlerdir? Halk ozanlarının Aleviliğe katkıları neler olmuştur? Halk ozanlarıyla dedeler arasındaki ilişkilerin geliştirilebilmesi için neler yapılabilir? Halk ozanları nefes icra eden kişilerdir. Alevi halkının dertlerini bir şekilde dile getirmenin yoludur. Halk ozanları Aleviliğin korunmasında ve devamlılığının sağlanmasında büyük katkıları vardır.
 28. 168.     Bektaşi babalarıyla dedeler arasındaki ilişkilerin, görüş farklılıklarının giderilebilmesi için neler yapılabilir? Daha sık görüşmeler ve en doğruyu bulup bir noktada buluşmamızla sağlanabilir.
 29. 169.     Alevilikte kadınların konumu nedir? Alevilikte kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Hiç kimse birbirinden üstün değildir.

171.  Sizce Türkiye’de ne kadar Alevi/Bektaşi vardır? Yirmi beş milyon vardır.