Dedelerden Gelen Toplu Yanıtlar, 1998 (17. Bölüm)

 DEDELERİN ALEVİLİKLE İLGİLİ SORULARIMIZA VERDİKLERİ YANITLAR 17. BÖLÜM

(Ayhan AYDIN’ın hazırladığı sorulara 16/18 EKİM 1998 CEM VAKFI ANADOLU İNANÇ ÖNDERLERİ BİRİNCİ TOPLANTISI Öncesi Ve Sonrası Dedelerin Toplu Cevaplarıdır)

Aşağıda, Alevi Dedelerine yönelttiğimiz sorulara karşılık onların verdikleri yanıtlar hiçbir müdahale olmadan olduğu gibi verilmiştir.

DERLEYEN: AYHAN AYDIN, 1998

 ALEVİLİK

 ALEVİLİĞİ NASIL TANIMLADIKLARI

 Bence Alevilik İslamiyetin özüdür. Aleviliğin ben şöyle tamamlayabilirim. Allahuazimişanın kuluyum. Güruhu Naciye neslindenim. İbrahim Halil Muhammed Mustafa, Aliyel Murteza bendesindenim. İmam Caferi Sadık Kavli üzereyim. Kaddsallahul sırrulaziz Hünkar Hacı Bektaş Veli Muhibiyim. (İsmail Türker (İs. Tü.))

Alevi deyince aklımıza Ali sevgisi onun çocuklarına yapılan zulümlere tepki gösterenler gelir. Elhamdülillh İslamız sadece. Mezhebimiz yolumuz Hz. Ali’nin ve Hz. Muhammed’in kurduğu yolun takipçisidir. 40 ların cemi yeşil kandil Kerbela’ya kadar yazdım. Arzu ederseniz Kerbela’yığ da yazacağım. Türk kültürü boyutunda Alevilik budur. Resulü Ekrem S.A. Gadiri Hum meydanında deve semerlerini üst üste yığdırdı üzerine çıkıp şu ayeti kerimeyi okudu. Hz. Ali (R.A.) yanına aldı ve bağrına bastı. Lehmeke lehme, dehmeke dehme, ruhuke ruhe. Ali’nin kanı benim kanım. Ali’ni canı benim canım. Ali’yi seven beni sever, beni seven Allah’ı sever dedi ve ekledi. Ben kimin mevlası isem Ali’de onun mevlasıdır dedi ve Allah’a şöyle yalvardı Allah’ım Ali’yi seveni sev Ali’ye düşman olana düşman ol dedi. Duadan sonra ikisi bir gömlekten baş gösterdi. Yani baş iki gövde bir oldu. Bugün Hz. Ömer dedikleri zat geldi ya Ali benim mevlamsın dedi. Muhammed’in davasından sonra hilafet davasına düştü bize ondan sonra ayrılık düştü. Ali’yi sevenler ayrıldılar. 24 saat anlatsam bitmez. Yalandan müslüman olanlar Aleviye kara çaldılar. Yeğmül kıyamet nların günahları affolmaz. Hala bugün olmuş Aleviyi dışlayan Sünni kardeşlerimiz var oda kabahat onlarda değil onları yönetendedir. (İsmail Yalçın (is. Ya.))

Alevilik Ehl-i Beyti Mustafa’yığ sevmektir. (Kalender Topalcengiz (Ka. To.))

İslamı gerçek anlamda yürüten. (Kazım Bayram (Ka. Ba.))

Alevilik İslamiyet bütünlüğü içinde İmam Cafer Buyruğunda ve Anadolu’da Türk Kültürü içinde önemli bir boyutu var. hacı Bektaşi Veli felsefesi ve kültürü. (Halil Buğa (Ha.Bu.))

 Alevîlik Ali evladı (Ehlibeyt) ve taraftarları demektir. Hz. Muhammedin sağlığında kırklar meclisi ile başlayıp, Türk örf ve adetleri ile İslamın özüne eğilen bir yorumdur. (Hasan Dedeoğlu (Ha. De))

 Alevîlik İslamın özüdür. İslamiyet Alevîlikten güç almış ve özünü koruyabilmiştir. Türk Kültürü ise Alevîlik kültürüyle ayakta kalabilmiştir. Bunu böyle bilelim. Alevîlek bir iki kelimeyle anlatılamaz. Her ne kadar sözlük anlamıyla Alevîlik Ali’nin evi, Ali sevgisi diyorsak ta bununla bitmiyor. İnsan sevgisi had safhadadır. Allah ile insanı bir arada görür. Alalh için insanı sever, bunun için “Yaratılan sev yaradandan ötürü” mısrasıyla Yunus Emre bunun förmüle etmiştir. Alevîler yetmiş iki millete bir nazarla bakar. Insan haklarına saygılı, hoşgörülü, fedâkâr ve paylaşımcıdır. Alevîliğin temel esaslarında olan musahip ikaraı ile de bütün dünya insanlarlın akardeşliğin, dostluğun önemini ve yapılabilirliğini ispatlamışlardır. Yine “çocuklarınızı zaman göre yetiştirin” vecizesiyel de yeniliğe, medeniliğe, insanlığa ne derece açık olduğunu göstermiştir. (Hasan Müldür(Ha. Mü)) (Ali Asker Müldür(A. As. Mü))

 Alevîliği özü Türklüktür, Hz. Ali ile beraber gelmiştir.(Hasan Yasevioğlu(Ha. Ya))

 Türk kültürü inacı barışını sağlayan (Haydar Aslan (Ha. As))

 

 Alevîlik ne Türklük, ne Araplık, nede kürt ve persliktir. Milliyet kavramı yoktur. Milliyet lafı bizi rahatsız eder. Ilk çağ dinleernini Ezoterik Batını yorumu ile islamın batını yorumunun birliğidir. Alevîliği dar bir çerçeveye koymak bence sünni islama benzetmektir. Tapınma batını inanca terstir. Tapınma insanı ve bütün nesnel varlıkları bir bilip sevmektir. (Hasan Şanlı (Ha. Şa))

 Bize göre Alevîlik: İslam dini, İmanı ve Kuran’a bağlı, Caferi mezhebin içtahatına bağlı Şii kültürün dışında bir kuruluştur. Ehlibeyt, İmamet ve Velayetten kaynaklanır. (m. 9.yy)dan itibaren 4 kapı 40 makamla yapılanmış, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı Veli il Anadoluya gelmiş (13.yy) kadar yapısını muhaafaza etmiştir. Draha sonra bölük, pörçük ocaklara ve dedeliğe bölünmüş ve bu özelliğini büyük ölçüde yitirmiştir. (Hıdır Yıldırım(Hı. Yı))

 Alevîlik: Muhammed Ali 12 imamlar ve onların evlatları yolu ile Anadoluya gelmiştir. Türk Kültrü içinde Alevîlik şöyle gelişmiş; Türkler İsblamiyetin özünde süzülüp gelen bu inanca kendi sosyal kültürünü de ekleyince bugünkü Anadolu Alevîliği oluşmuştur. (Hüseyin Kaplan(Hü. Ka))

 Alevîlik inanç ve ehlibeyti sevmek. (Hüseyin Er(Hü. Er))

 

Çağdaşlık, aydınlık hem meşale taşıyıcı

Ateşten sıcak hem zehirden acı

Özgürlük semahlarda hem semada kervancı

Bu yolun yolcusudur Alevî olmak

 

Sebebiz bir şey olmaz

Neticeden doğmadımı sebebi yaratan sebeb

Her şeyin temeli eşitliktir onda yaratılan hem yargılamanda

Sen seni bilmesende sende birlik vardır.

Birlik içinde eşit olmaktır Alevîlik

 

Felsefemiz, ilkemiz bu değilmi

Eğil, öğren hem olgunlaş

Öğretci, eğitci hem yetiştirci ol

Korkmadan yürümektir karanlığa ışığınsa Alevîlik

 

Zaman zamanın içinde gebedir bilgiye

Danışmaktır gönüllerin sultanı Ali’ye

Gönlü geniş sanatın ustası

Bilgelerin piri Hz. Ali değilmi

 

Mutlu kişi oldu ki altını kumla kıyaslar

Helalı ayırıp haramı atar

Utanır büyüklükten turaba yatar

Boşa değil arımşılık hak rızasına erme Alevîlik

 

Sevgidir, hoşgörü hem insanlık

Paylaşmaktır, kardeşlik hem adalet

Demektir yaşarken hem kendini bulmak

Doşman olmak, insanın, insana düşmanlığına Alevîlik

 

Elbet Hüseyin bu yola uzak değil

Ne varki teni saran ısıtan kazak değil

Kendini vermiş deryaya hem kendini bulabilmiş değil

Bula bilmek için çırpınır bu dalgalanmlara boğmazsa eğer!

 

Önemil ama küçük görünene sorun odur ki

Nasihat güzeldir ama insana sırtın çevirtir

Yarise özünde kahrolası menfaat

Ayakta kana bir felsefedir(yoksa tükeniyor) Alevîlik

(Hüseyin Kırca(Hü. Kı))

 

ALLAH, MUHAMMED, ALİ Yolu olarak Ehibeyit sevgisi inancını ve felsefesini yaşatandır. (Hüseyin Özgeoğlu(Hü. Öz))

 Bence Alevîlik doğru gidip dost gönlünü incitmeyen haksızlık yapmayan Şeriat kanunlarına devlet kanunlarına üstüne düşen görevi doğru yapmaktan zevk duyan Hz. Ali’nin yoluna gidendir. (Hüseyin Şahin(Hü. Şa))

 İslam dininin hükümlerini, Kuran-ı Kerimin içeriklerini kabullenen, Hz. Muhammedin getirdği sosyal yönetimi benimseyip, savunulmasından dolayı ezilen insan kesinlerinin Hz. Ali’ye bağlanmalarına ve onu hem dünyada, hem de ahirette lider olarak taınınmasına Alevîlik denir.

Alevîlik bize: Hz. Ali’yi sevmeyi, ehlibeyite bağlılığı, on iki imamların yolundan ilerlemeyi, Hacı Bektaşi Veli efendimizin ilminden feyz almayı, insan haklarına saygılı olmayı, insanı kabe olarak bilmeyi, eşitlik ilkelerine sahip çıkmayı, kadınlarımaz saygı duymayı, ilim sahibi olarak sürekli yenilikçi olmayı ifade ediyor. (İsmail Eker(İs. Ek))

 Bence Alevîlik İslamiyetin ta kendisidir. Gerçek İslamiyet Alevîliktir. Türklük Kültürü Alevîliği daha da güzelleştirmiştir. (İsmail Özcan(İs. Öz))

 Alevîlik Ehlibeyt saygısı ve sevgisidir. (Kazım Kızılgöz(Ka. Kı))

 Alevîlik Hz. Ali’yi ve Peygamberimizin soyunu sevenlere Alevî denir. Bizim inançlarımıza göre Alevîlik üzerine Anadolu kültürünü tarif ediliyor. (Mahmut Akbulut(Ma. Ak))

 Sevgidir, insan haklarıdır, müslümanlıktır ve islamiyettir. Her şey Alevîlikte biter. (Mehmet Başpınar(Me. Ba))

 Alevîlik yukarı iki noda anlattığımız gibi Anadolu Alevîliği 1300 yıllarından 1600 yılları arasında Erdebilden gelen Seyit, derviş ve halifelerle başlıyor. Horasandan gelen Hacı Bektaş Veli ile Abdal Musa erenlerin keramet ve keşifleriyle irşat edilip çoğunluk elde edilmiş bu erenler ve pirler islamiyet içinde ehlibeyt sevgisini ve onların ahlak güzelliklerini insaf ve adaletlerini aşılamaya, yaymaya çalışmışlar Emevi ve Abbasi zulmünden nefret etmişler iki emanet olan Kuran ve ehlibeyte sarılıp onlarnı yönünü izini takip ederek Alevîlik bu yolda oturup pekişmiştir. Anadolu Alevîliği başka devletlerde olan Alevî ve şiilere benzemez. Çünkü Alevîlik musaip kavli ile ikrara bağlanmış yani ikaralıdır. Yolumuz merdivenlidir 3 sünnet, 7 farz, 4 kapı, 40 makamdır. Bu makamların incelikleri malumat derinlikleri Alevî ırkı diğer mezhepleri ileri geçmiş büyük kültür sahibi olup sosyalleşmiş ve uygar bir toplum meydana getirmiş arı duru bir meclis müessesidir. Kadrini bilenler için az olsun öz olsun (Mehmet Çelik(Me. Çe))

 Alevilik, Muhammed-Ali’nin kurduğu islam dininin “özü”dür. DÖRT KAPI KIRK MAKAM esası üzerine kurulan islam, AHLAKSAL YAŞAM VE BARIŞIK BİR DÜZENİ içeriyordu. Bu yaşam tarzını kabul etmeyen saltanat ve sömürü heveslileri, Hz.Peygamberin vefatını müteakip, kendi arzuları doğrultusunda iktidar oluşturdular. Insani erdemelere dayana islam felsefesini çarpıtarak saltanat ve sömürü düzenlerine alet ettiler. Bu soysuzluğa karşı koyan Hz.Ali’ye savaş açtılar. Hz.Ali’nin yanında olanlara “Alevi”, Süfyanilerin tarafında olanlara da “Sünni” denildi. Türlü entirikalarla iktidar olan Süfyaniler, (Emeviler) Hz.Ali’ye, evlatlarına ve onlara bağlı olanlara kanlı katliamlar düzenlediler. Arap yarımadasında hayata geçirilmeyen “gerçek islam felsefesi”, Ali evlatları tarafından Orta Asya’ya taşınmış ve orada 90 bin Horasan Ereni yetiştirilmiştir. Orta Asya’daki Moğol istilasından rahatsız olan Horasan Erenleri, Anadolu’ya geçerek Muhammed-Ali’nin gerçek islam inancını Anadolu’da yaşama geçirip yaşamışlardır. Muhammed-Ali’nin kurduğu ve insanlık alemine armağan ettikleri islam dininin ana ilkeleri, Türk milletine yabancı gelmediği için, Türkler, gerçek islama ve Hz.Peygamberin Ehl-i beyti’ne daima sahip çıkıp sadık kalmışlardır. Bunun isbatı ise 90 bin Horasan Pîri ve 80 bin Rum Ereni’dir.Fethi Erdoğan (Fe-Er)

 Ehl-i beyt Alevilik var iken islamiyeti kurdular.Abdullah Ceylan (Ab-Ce)

 Alevi: insan haklarını eşitliği, birlik ve beraberliği sağlar.Abdullah Tayyaroğulları(Ab-Ta)

 Alevilik islam içinde Hz.Muhammed, Hz.Ali, 12 imamlara bağlı, islamın özünü benimseyen bir inançtır. Alevilik inanç ve düşüncesini benimseyen Türkler kendi kültür ve geleneklerini beraber sürdürmüşlerdir. Ahmet Karanfil(Ah-Ka)

 Alevi Allahın birliğine, Hz.Muhammed’in son peygamber olduğuna ve Hz.Ali’nin veliliğine inanan müslüman kesimdir. Alevilik islamın türk kültürü ile yorumlanmış şeklidir.Ahmet Turgut(Ah-Tu)

 Alevilk: sevgi,bilim,teknoloji,edep-erkan,hoşgörü,dayanışma,acı,mutlulukları paylaşma ve güzellikleri kapsayan bir yaşam biçimidir. Alevilik dünyanın varoluşu ve güneş sistemi (dünyanın ekseni ve güneş ekseni etrafında dönüşü) ile bağlantılıdır. Dünyanın oluşumu ve günümüze kadar gelişimi ile bağlantılıdır. Tıpkı toz ve gaz bulutlarının sıkıştırarak bir kütle oluşturması ve bu kütlenin sıkışıp patlaması sonucunda su ve toprağın oluşumu gibi.

Müsahiplik oluşumu: dört kapı,kırk makamı esas alarak

Şeriat=su

Tarikat=ateş

Marifet=hava

Sırrı hakikat=topraktır. Demiyormuyuz. Öyleyse bu dört varlık maddeye can veriyor. Dört kapıdan canlı oluşuyor. (Bitki,hayvan,hücre,mikrop, böcek,vs.) tüm canlılardan insanın farkı düşünce yapısıdır diyoruz. (Düşünce=cebrail aleyhüselamdır diyoruz.) öyleyse can ile düşünce birleşerek ademi oluşturuyor. Hızır ile İlyas, Musa peygamber döneminde ikrar verip ölümsüzlük suyunu içtikten sonra sır oluyorlar ve 6 mayısta gül ağacın altında buluşup görülebiliyorlar ve gülün kokusu oluşuyor. (babamdan duydum)

Islam aleminden de; Hz.Muhammed mihraçtan döndükten sonra “kırklar meclisinde” Hz.Ali ile müsahip oluyor.

*Can ile düşünce

*Adem ile Cebrail

*Hızır ile İlyas (Hızır karadan, İlyas Denizden. Dara düşenin yardımına yetişir.)

*Muhammed ile Ali, Müsahip olmuşlardır.

Müsahipler bir defa ikrar verir ve öldükten sonra dahi müsahip müsahiptir. Değiştirilemez,ebedidir.

Yası matem-mahi muharrem orucu;insanlık ve iyi bir yaşam olan Alevilik için şehit düşen Ehl-i Beyt ve 12 imamların anısı ve bu yolda canını veren tüm şehitlerin anısına tutulur. Kurban bayramı günü dahil 20 gün sayılır. 21 ci gün tutulmaya başlanır. Ve 12 nci gün aşure pişinceye kadar devam eder ve aşure ile açılır. Bu süre içerisinde; Başkesilmez, canlı öldürülmez, düğün ve eğlence yapılmaz. Eşler arası cinsel ilişki olmaz. Cana kıyılmaz. Masuapak orucunu tutmak isteyenler, kurban bayramının yapıldığı gün dahil 17.nci günden itibaren (3+12=15 gün) oruç tutarlar.Ali Canpolat(Al-Ca)

 Iki amanete bağlıdır. Kur’an ve Ehl-i Beyte.Ali Metin(Al-Me)

 Bence alevilik yaşamdır. Yaşama biçimidir. Alevilik Ali sevgisini içinde taşımaktır. Aleviliğin türk kültürü içinde ayrı bir yeri vardır. bana göre alevilik  öz türklük demektir. Hiçbir zaman Atatürk çizgisinden sapmamıştır. Alevili bana insan haklarını kadın erkek eşitliğini ve hoş görüyü ifade ediyor. Ali Osman Bozdemir(Al-Bo)

 Bence alevilik hakka giden bir yoldur. Alevilik bana doğruluğu,inanı, ikrara bağlılığı ifade eder. Bertal Yıldırım(Be-Yı)

 Islamiyetin özüdür. Barışın simgesidir. Celal Kami(Ce-Ka)

 Eline,beline, diline sahip olmak.Celal Özkan(Ce-Öz)

 Hz.Muhammedle Hz.Aliye inanmak. Hz.Muhammede, Hz.Aliyi ayırmadan o yoldan gitmek erenler yolu Celal Yüksel(Ce-Yü)

 Alevilik islamiyetin özüdür. Gerçeklerin çoğunu kabullenmiştir. Pek tabii ki anadili türkçe olduğu için, Ehl-i Beyt sevgisi fazla olduğu için zamanla yapılan haksızlıklara mukabil anadolu kültürüde beraberinde yerleşmiştir.Cemal Güler(Ce-Gü)

 Aydın ve dürüst kişiler alevidir.Cemal Mutluer(Ce-Mu)

 Alevilik ali evi etrafında toplanan toplumdur. Yanlışlara karşı mücadele veren bir doğruluktur. Alevilik islamlığın özüdür. Cemal Sevin(Ce-Se)

 Alevilik bir yaşam biçimidir. Gelenek ve görenek örf ve adetleriyle islamiyetin özüdür. Alevilik eline,beline,diline sahip olmak insan hakkına kendi hakkı kadar saygı göstermek evladı resula saygı göstermek ve onları sevmektir.Çelebi Eken(Çe-Ek)

 Alevilik, islamiyetin özü ve aslı olarak yorumlanmalıdır. Alevilikte anadili ve ibadet esastır. Divane Ay(Di-Ay)

 Alevilik kısaca; yanında olandır. Yani, Hz.Ali  nin kişiliğini, kültürünü, bilgisini, önderliğini,ahlakını ve yüceliğini benimsemektir. Anadoluda türk kültüründe alevilik bütün inançların üstünde olup, ilkeleriyle, dürüstlüğüyle, Hacı Bektaş ların, pir sultanın,abdal musanın ve buna benzer alevi büyüklerinin çizmiş olduğu bir yol olup “eline,diline,beline sahip ol” ilkesi “72 millete bir nazarla bakınız” ilkesi ile donanmış bir kültürdür. Bence alevilik; demokratik, laik bir kültürdür. Elvan Çelen(El-Çe)

 Alevilik: güzel ahlak sahibi olmaktır.(kısacası bu). Mushafı hüsnünde yazmış kulhüvallah ayeti. Gel inanmazsan gir, var mektebi irfana bak. Kültür boyutunda sevgi,saygı,hoşgörü,kul hakkı temel felsefedir.Feyzi Erdoğan(Fe-Er)

 Alevilik; doğruluk,dürüstlük ve Aliye bağlılıktır. Doğruluğu simgeleyen yol dur. Türk kültürünü yaymış türklüğü sürdürmektedir. Türkiyenin bayrağına sancağına saygılı bir zümredir.Hasan Akkaya(Ha-Ak)

 Alevilik, öz türkler yanı islamın sözüdür. Hz.Ali  den beri devam etmiştir. Aleviği hünkar Hacı Bektaş veli yaymıştır. Hozonlarımız ve dedelerimiz tanıtmıştır.Muharrem Arslan(Mu-Ar)

 Bana göre alevilik islamiyetin özünde arıtılmış Ehl-i Beyt ve öz Kur’anla bütünleşmiş bir inanca sahip olan yaşam biçimidir.anadoluya aleviliği bana göre osmanlının bütün zülmüne rağmen hiçbir zaman üçtelli sazıyla alevi kültürünü ve yaşam biçimini sürdürmekten ödün vermemiştir. Osmanlının medrese kültürü ile hiçbir zaman bağdaşmamıştır. Alevilik bana göre bütün kainat düze içerisinde yaşayan insanların diline,dinine,rengine bakmaksızın her milletin kötü taraflarını atıp iyi taraflarını alıp herkesle yan yana can cana barış içinde hoşgörü ile incitilse dahi incitmeden tanrıyı insanla özdeşleştiren tanrı sevgisiyle insan sevgisini eş anlamda gören tanrının insanda tecelli ettiğine inanan bir yaşam biçimidir. Murtaza Dinçer(Mu-Di)

 Alevilerin peygamberden sonra imamı piri Alidir. Islamiyetin devamı alevilikten gelmiştir. Muhammede inanan islama inanankurana inanan alevilerdir. Musa Çetinkaya(Mu-Çe)

 Hz.Ali  taraftarlarına denir. Sevgiyi, kardeşliği,birliği,beraberliği,hoşgörüyü,haksızlığa karşı çıkışı ifade ediyor. Ayrıca alevilik bir yaşam biçimi ve düşünce sistemidir.Mustafa Başaran(Mu-Ba)

 Bizce alevilik aydın görüşlü herkese iyi neytte bakmak bu alevi bu sünni diye kötü gözle bakmaz ve Hacı Bektaş velinin incinsende incitme sözüne çok bağlıdır. Toplumsal bir millettir. Bunun için çok severim. Anadoluda kırgızistan,kazakistanda da olsa herkese hoş görü ile davranırlar. Aleviliğin ibadet anlayışı bu dünyadaki işlerini öbür dünyaya bırakmazlar. Çünkü ölmeden önce ölmek yoludur.Mustafa Doğan(Mu-Do)

 Alevilik Hz.Ali  ve Hz.Muhammed yolunu erkanına bağlı olanlara alevi denir. Eline,diline,beline sahip olandır.Mustafa Güler(Mu-Gü)

 Alevilik 73 fırka için fırkai naciyedir. Islamı şekilden çok öze önem veren ırkçılığı,şovenizmi reddeden hz.Adem den resullaha kadar glene bütün 104 kitabın getirdiği ilahidir. Olgunlaşmış kemale ermiştir. Alevilik kurandaki bu özü ARAP ne acem, nede başka ideolojilerle bozulmamış şeklidir. Her türlü özüne yaban var sayımlardan uzaktır. Insanın yaratılış gayesine ve sıfatına uygul olan islamın bu özünün korunmuş bozulmamış şeklidir. Geçmişten geleceğe çağa zamana, insanın evrimine, göre yeniden ihtayaca göre yorumlayarak bu özün korunabileceğine kendini evreni alevileri yeniden yorumlamayacak islam anlayışıdır. Bağnazlığa, tutuculuğa dar görüşlülüğe yer vermeyen kuranın bin yıl on bin yıl sonra o zamanın akıl ve kültür gelişimine göre yeniden yorumlanacağını kabul eden bir inançtır. Mustafa Güvenç(Mu-Gü)

 Dünyada tek felsefe doğruluk.Nesimi Demir(Ne-De)

 Bizce alevilik islamiyetin özüdür. Inanç ve ibadet bakımındanda sünni kardeşlerimize göre farklı bir yorumudur. Türk kültürü içinde çok önemli bir yeri vardır. ünlü ozanlar,şairler,yazarlar,edebiyatçılar hep bizim kültürümüzün ürünleridir. Bu vesileyle konumumuz çok önemlidir. Bizlerden ne müslüm gündüzler nede fadime şahinler çıkmamıştır. Bizden analar,erenler çıkmıştır.Niyazi Arslan(Ni-Ar)

 Alevilik Muhammed aliyi sevenler onların yolunda gidenler. Alevilik bize doğru yolu, hak yolunu ifade ediyor. Alevilik askerliğini yapan, vergisini veren, vatanını seven, yol erkanınını süren kişilerdir.Nuri İmre(Nu-İm)

 Alevilik inançlı ve doğru istikamette çalışan temel haklarına sahip olan cumhuriyetin laikliğin insan haklarına dayanarak bayrağına sancağına bağlı ve ülke bütünlüğüne saygılı kalmaktır.Paşa Akkaya(Pa-Ak)

 Bence alevilik ali muhammed ve ehlibeyt sevmektir. Ve onların yolundan gitmektir. Ben aleviliği dürüst,hoşgörülü,paylaşımcı tanımlıyorum.Remzi Erdoğan(Re-Er)

 Bizce alevilik pir şahimerdan alidir bu makamı ancak ali soyundan gelen evlatları ve onların torunları dedeler tarafından vekaleten onlar icra ederler islamiyetin kurucusu Hz.Ali  dir. Anadoluda türk kültürünü boyutlayan aleviliği anadoluda türk kültürünü boyutlayan aleviliği anadoluya yayan diliyle kültürüyle sanatıyla Hacı Bektaş veli yaymıştır. Alevilik Allahın birliğine muhammedin elçiliğine inanıp kendini türk soyundan gelen ali yolunda bulan allah muhammed ali dedikten sonra eline diline beline sahip ol diyen yine sensin aliyi veliyyullah olan yine sensin.Rıza Aslan(Rı-As)

 Bizce alevilik islamiyet bütünlüğü içerisinde insancıl bir felsefe ve düşüncenin sahibidir. Rıza Büyükşahin(Rı-Bü)

 Bizce alevilik bir kabileden gelmedir. Oda abdulmuttalip ebu talip ve peygamberin babası abdullah. Zamanlarından beri muhammed mustafa ve ali zamanlarında aliyi sevenler ali evnie gidip gelirken sorarlar ki bunlar nerden geliyorlar. Denildiğinde ali evinden geliyor denirdi onun için bunlara alevi denildi. Anadoluda islamiyet bütünlüğüyle gelişmektedir. Biz alevilerin aynı bu bütünleşme karşısında bütün olmamız gerek.Rıza Özer(Rı-Öz)

 Benc Alevilik müslümanlığın Kur-an’ı Keim’in Hümanist ve Çağdaş bir yorumudur veya bir türlü baskıya ezilmişliğe hak Muhammet Ali’ nin kuvvetiye şerefle direnmenin adıdır. Veya erenlerin evliyaların aşıkalrın sadıkların, peygamberlerin nurlu yoludur. Bize neyi ifade diyor, mistik anlamın dışında ülkemizin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmakta tek dayanağı olduğunu görüyorum. Ülkemizi karanlık oratçağ macesasına sürüklemek isteyen zihniyetin karşısında tek mücadele kapısı olduğuna inanıyorum. Televizyonu bile bu insanlara günah gören zihniyetin karşısında sarsılamz bir güç görüyorum. Bzi Aleviliği böyle tanımlıyor böyle anlıyoruz, başka türlü anlamamıza imkan var mı? Seyfi Oğuz (Se-Oğ)

 Alevilik bir soyun adıdır, özünded eİslamiyeti yaşatmaktadır. Alevilik; (Ali-Evi) Hz. Ali’ nin soyundan gelip de onun Tasavvufi yolunu izleyenler ile onun soyundan gelen (Seyyid, Şerif) onlardan herhangi bir mürşide ikrar verip bağlanandır. Şinasi  Erdoğan (Şi-Er)

 Alevilik inançsal yönüyle Ehlibeyt’ e bağlılığı ön safhaya çıkar ve de İslamiyetin özüdür. Eline, diline, belina felsefesi ilke edinilmiştir. Şevki Demir (Şe-De)

 Eline, beline, diline sahip olmaktır. Pir’e, rehbere, mürşid olmalı. Temeli islamiyettir. Hamza Hoca Toraman (Ha-To)

 Hz. Muhammet ve Ehlibeyt’ini sevmek ve onun yolundan gitmektir. Yusuf Çalışkan (Yu-Ça)

 Hakiki insanca yaşamaktır. (Nevzat Demirtaş(Ne-De))

 Birinci soru hakkında; Oturum günü; 16 Ekim 1998, 2. Oturum B Salonunda Tasavvuf ve Alevîlik bildirisi sunulmuştu. Bilginize. (Hüseyin Yalçın(Hü-Ya))

 Eline, Diline, Beline sahip olmak. (Mustafa Özer(Mu- Öz))

 DEDELERE GÖRE ALEVİLİĞİN İNANÇ ANLAYIŞI

 Alevilikte ibadetin şekli tarif edilemez. Hakkında benim öyle kullarım var ki yatarken, kalkarken yürürken, hatta at üstünde giderken benim tesbih ve tenzih ederler diye emir var. Ehl-i Beyt sevgisi içinde dahil olmak üzere. (İsmail Türker (İs. Tü.))

Alevilikte caminin ve Ramazanın yeri yoktur. (Kalender Topalcengiz (Ka. To.))

Hayır. (Kazım Bayram (Ka. Ba.))

Aleviler ibadetleri cem bağlar, Ramazan yoktur, camide yok. (Halil Buğa (Ha.Bu.))

 İbadet anlayışı; ele, diyel,bele sahip olup, Hüsnü Ahlaktır. Dua etmek Allah’a yalvarıp yakarmak, Kur’an ayetleri gereğince niyaz kılmaktır. Ramazan oruncunu isteyen tutar, ben tutmuyorum. (Hasan Dedeoğlu (Ha. De))

 Ibadet insanlığın varoluşu ile birlikte ortaya çıkan bir duygudur. Insan hayatının her olanında vardır. Bu konuda ayetler de vardır. Ancak hak, hukuk, adalet anlayışınında işlendiği vazgeçilmez unsurlarımdan olna cem Alevîlerin itikadına en uygnu olandır. Kran-ı Kerimi’in ramazn ayında inmeye başlaması sebebiyle Hz. Muhammed üç gün süreyle yemedi, içmedi, ibadetle meşgul oldu. Bu üç günün ramazan ayının içinde kadir gecesinidne başlayarak üç gün olduğuna inanılır. Isteyen bu üç günü tutar. (Hasan Müldür(Ha. Mü)) (Ali Asker Müldür(A. As. Mü))

 Alevîlikte halka namazı vardır. Kırklarda kalmadır, yoktur. (Hasan Yasevioğlu(Ha. Ya))

 Tutmuyorum. (Haydar Aslan (Ha. As))

 Alevîliğin ibadet anlayışı: 4 kapıdır. Birinci kapısı İslam dinin İman ve İbadet yasalarını oluşturur. Alevîlikte camiin yeri cami olmakla beraber son yapısına göre cemevi’nin yanında namaz evi veya mescidin yeri genel inanca göre böyle olduğuna inanıyorum. Ramazan orucunu tutuyorum ve namaz kılıyorum. (Hıdır Yıldırım(Hı. Yı))

 Razaman ayında oruc tutmuyorum: Oruç hakkında bakara suresi 184-185 ayetlerinde açıklama vardır. Tabi meal açıklaması değil ayrıca tıbyan tefsinde Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın 3 gün tuttuğu orucun uzantısıdır. Kim 30 gün, kimi 3 gün tutuyor. Aslı 3 gündür. Arap dönemden aylar 10 gün evvel geldiği için muhtalip zamanlara denk geliyor. Biz değişmeyen sabit gün hesabıyla tutuyoruz. (Hüseyin Kaplan(Hü. Ka))

 Insana inanmak, ehlibeyti sevmek, canı Allah’ın (Hüseyin Er(Hü. Er))

 Asıl olan Alevîlikte ibadet özden yapılan özünde yapılandır. Görünen ise öğretimdir, denetlemedir. Adaleti kontrol altandı tutmaktır, yastır, anmadır olmuşun ve olacağın törenleridir, örnek, musahiplik, yuva kurma(Hüseyin Kırca(Hü. Kı))

 liği ibadet şekli Cemdir. (Hüseyin Özgeoğlu(Hü. Öz))

 Alevîliğin ibadet anlayışı tarikattır. Ramazanı şer ellezine ben ramazan orucunu tutmuyorum. (Hüseyin Şahin(Hü. Şa))

 Alevîlikte ibadet anlayışı, ben merkezli değildir. Makam ve şöhrete itibar edilmez. Ibadet Cemal cemale yapılır. Çünkü Alevîlikte Allah cemalullahtır. Celalullah (Korkutucu) değildir. Alevîlikte cami değil cemevi vardır. bize göre ramazan orucu yoktur ve tutmuyorum. (İsmail Eker(İs. Ek))

 Alevîlikte ibadet anlayışı gerçek ibadet gösterişte uzak Hünkarım deyimişle öye bir su bulki abdeste yarıya öyle bir abdest al ki namaza yarıya öğle bir namaz kı ki hakka yarıya cami eğer Kurana göre kullanılıyorsa bir sakınca yok. Allah için yapılan mabetlerin hepsi aynı Kuranı kerimde vardır. Biz de yok diyemeyiz, bazen üç gün tutuyorum. (İsmail Özcan(İs. Öz))

 Ibadet anlayışı tarikatta yeri mescit ve cem evi. Ramazan orucu yoktur. Ramazan orucu tutmuyorum. (Kazım Kızılgöz(Ka. Kı))

 Cem yapmaktır. Caminin yeri yoktur. Ramazan orucu yoktur. Ben ramazan orucu tutmuyorum. (Mahmut Akbulut(Ma. Ak))

 Kırklar cemidir. Ramazan orucunu tutmuyoruz. (Mehmet Başpınar(Me. Ba))

 Alevîlikte caminin yeri kalp evidir. Alevîler akıl ve gönüal yolu ile Tanrıya kavuşurlar. Hz. Peygamberin hadisi(El kalbi mümine beytullah) yani Allahın evi müminin kalbidir. (El kalbi mümine arşşullah) müminin kalbi Allah köşküdür. Mümin miretullah Hz. Peygamberin günüde cami yoktu. Hadisi ile ışık tutup aydınlatmıştır. Dünyanın her yönü kıbledir. Yönünü hakka bağlarsan her yön kıbledir. Dünyanın her temiz toprağı secdegahtır. Alevî inancında kıble insandır. Ve mürşid kıbledir toptlumu sözleriyle aydınlattığı içindir. Ramazan orucu vardır. Kuran-ı Kerim inkar edilemez. Bakara suresi 185-186 ayetlerde geçer. Meali manası ise kötülüklerden korunmak manasına gelir. O devrin cahl insanlarının nefsi galip geliyordu. Kültür yoktu. Nefsi terbiye edemiyor. Şehfet hırsı galip geliyordu. Birde zenginler fakire el uzatmaları için aclığın ve susuzluğun ne derece vahim olduğunu göre de yokluk içinde kıvranan yetimlere mücrümlere el vergisiyle uzana. Işte orucu koymanın manası böyledir. Sebebine gelince Hz. Ali sırtında yiyecek arzaklarla sabahaca yetimleri, mücrümleri, yoksulları dolaşır onları rıza ederdi ve ellerini öperdi. Onlar sorardı neden ellerimizi öpüyorsunuz. Sizin razılığınızı alırsam Alalhın rızasınıda almış olurum derdi. Anlıyoruz ki oruç korunmak ve acımak insaflı olmak içindir. Mahi Muharrem ise yası matemdir, yani üzülme gam küsar olma, yemeyip, içmeyip vücudun tahrip olması üzülme ve yastır. Hz. Hüseyinin kişiliğine saygı ve hürmettir. Hz.Hüseyin hak ile batılın, zulm ile adeletin arasını kanı ile çizgi çekip bölmüştür. Bütün nebiler zulmden korkarak kaçmışlar. Hz. Hüseyin ise 73 aile efradı ile Allahın rızasına dayanıp kaçmamıştır. Her aslan yatağından bellidir. Kerbeladaki Hz. Hüseyin türbesi hepsinden zengindir. Ziyarete açlmıştır. Oranan ziyaretçileri göz yaşları ile doludur. (Mehmet Çelik(Me. Çe))

 Alevilikte ibadetin nasıl yapılacağının özeti, 12nci sorunuzun cevabında anlatıldı. Ibadetten ne anladığımıza gelince; İbadeti bir araç kabul ederiz. Amaç: İbadete gelen insanların sorunları varsa, sorunlarını çözmek. Onlara; kinden, kibirden ve yaramaz şeytani fiillerden uzak durmalarını öğretmek. Sonuçta, kişiye “özü”nü tanıtıp kemalete eriştirmek olmalıdır.... Camilerde bu yaşam sürdürülmediği için, insanlar küsülü girip küsülü çıkarlar. Alevilikte bu gibi ibadet nafile sayılmaktadır. Yapılan ibadetler islah için kaldığından “şirk” olur.

 Alevilikte, oruç, nefsi islah için yapılan bir ibadettir. Davullu zurnalı ve sabahlara kadar yeyilip içilen oruç Alevinin anlayışı dışındadır. (Ne yazık ki bugünkü Aleviler için bu savunmayı yapamayız.)Fethi Erdoğan (Fe-Er)

 Oruç var gün sayısı yok. Oruç tutuyorum on gün.Abdullah Ceylan (Ab-Ce)

 Allah ile özleşmiş,sade caminin yeri yoktur. Vardır. Tutmuyorum.Abdullah Tayyaroğulları(Ab-Ta)

 Alevilikte ibadet öze dayalıdır. (Cem ayinleri,oruç,zekat,yardımlaşma)hoşgörüye dayalı sevgi ve saygıdan ibarettir. Alevilikte caminin yeri yoktur. Kur’anda mecsit geçmektedir. Ramazan orucu vardır. Sayılı gün olarak tutulur. Kişinin rızasına bağlıdır.Ahmet Karanfil(Ah-Ka)

 Alevilikte ibadet her yerde yapılır. Cem ayını şeklindedir.Ahmet Turgut(Ah-Tu)

 Alevilik: temeli sevgiye dayanan sabırlı, hoşgörülü, dayanışma,yardımlaşma, güven ve doğruluğu kapsayan bir yaşam biçimidir. Saz-söz-muhabbet-cem-mihraclama ve lobuna (rıza lokması)ların muhabbetle yenmesini sağlayan olgudur. Alevilikte yası-matem orucu ile hıdır-ilyas orucu var.Ali Canpolat(Al-Ca)

 Ramazan orucu yoktur. Muharrem orucu vardır. Ali Metin(Al-Me)

 Alevilikte ibadet sesli zikir biçiminde gelişir ve toplu halde yapılır. Camiler,ibad edilen yerdir. Camin yeri aslında cem ve cami ayrı şeyler alevilikte yargılama vardı. Camiide bu yoktur. Alevilikte kadının yeri vardır. yani cemde denetim vardır. Ramazan orucu diye bir şey oyku oruc tutunuz denmiştir. Gün verilmemiştir. Ben 12 imamların orucunu tutuyorum. Yani muharrem orucu. Ali Osman Bozdemir(Al-Bo)

 Aleviliğin ibadet anlayışı Allaha yalvarmak ve ondan af dilemektir. Alevilikde caminin yeri yoktur. Ibadetlerimizi cem evlerinde veya kendi evlerimizde yaparız. Ibadetlerimizi Ali İmam suresi 191 ayet mantığı doğrultusunda yaparız. Ramazan orucu yoktur, bende tutmam. Bertal Yıldırım(Be-Yı)

 Cami toplatiyiridir. Ramazanı tutmam. Celal Kamil(Ce-Ka)

 Oruç tutmuyorum.(Ramazan) muharrem orucu tutatırım. Celal Özkan(Ce-Öz)

 Muharrem orucu tutmak, cem sürmek, 12 imamlara inanmak. Imam cafer mezhebini, kırklara inanmak, alevilikte cami oktur. Cem evidir. Yoktur. Hayır tutmuyorum.Celal Yüksel(Ce-Yü)

 Alevilik ibadet şekli merkezi yönetimce daha sade hale getirilmeli bir uçtaki ibadet ile öbür uçtaki ibadet aynı olmalıdır. Semah türleri özünde kalmalıdır. Cami namaz içindir varsın olsun. Ramazan orucu üçgün tutulmalıdır. Çünkü Kur’anın yeryüzü semahına indiği aydır ve ayrıca Bakara suresinin de emri budur. Cemal Güler(Ce-Gü)

 Hayır.Cemal Mutluer(Ce-Mu)

 Ibadet anlayışı zikirdir. Cem yeri bir olmak,birlik  beraberlik sağlama. Ramazan orucu yoktur. Bende tutmuyorum. Cemal Sevin(Ce-Se)

 Aleviliğin ibadet anlayışı Hakkı ademde görmek hakkın ademde olduğunu bilmek alevilikte caminin yeri cem evleri dergahlardır. Alevi inancına göre ramazan orucu yoktur. Ramazan orucu tutmuyorum.Çelebi Eken(Çe-Ek)

 Anadili ile ibadet anlamındadır. Gök kube altında her yerde; ibadet yapılır ramazan orucunu hiç tutmadım. Varlığından emin değilim.Divane Ay(Di-Ay)

 Alevilerin ibadet anlayışı; küsülü dargınların barışması, gönüllerin bir olması, her sene pençeden geçmesi, sevginin-saygının birleştiği bir ortamdır. Alevilikte caminin yeri yoktur. Aleviliğe göre ibadet illa bir mekan da olmaz. Ibadet etmek isteyenmekan aramamalıdır. Alevilikte ramazan orucu sadece 9 gündür. Hz.Ali  nin ramazanın 21’inde şehid edildiğinden yas için dokuz gün oruç tutulur. Hayır. Elvan Çelen(El-Çe)

 Ibadet anlayışı, 4kapı,40 makam esasına dayanır. Camide cem de ibadet yeridir. (temennim inşallah öyle bir zaman gelirki, camide ,cemde bir olur. Ibadet ALLAH’adır.) oruç vardır. Hz.Ali (R.A) efendimiz oruçlu iken yiyeceklerini bir gün fakire, 1 gün esire ve 1 günde yetime vererek 3 gün oruçlu kalmışlar. Sağlığım elverdiğince tutarım.Feyzi Erdoğan(Fe-Er)

 Cem kültür evleri alevinin camisidir. Hayır. Halil İbrahim Dişli(Ha-Di)

 Alevilikte cem evi vardır. cami ibadet hanedir ve birlik beraberliği sağlamaktır. Kuranda şeh-ri ramazan vardır. dört Cuma akşamını tutarım.Hasan Akkaya(Ha-Ak)

 Ramazan orucu tutmuyoruz. Camiye gitmiyoruz. Bizim namazımız cem evinde kılarız.Muharrem Arslan(Mu-Ar)

 Üç telli sazıyla öz türkçe olarak hakka yakarışını dile getirir hakka ulaşmak illada eğilip doğrulmak değildir. Hakka ulaşmak üçyüze altmış azasıyla birlikte hakla özdeşleşmektir. Alevilikte cami bir ibadet hanedir. Ama bugünkü haliyle ibadet yeni olmaktan çıkmış bir pesat üretim yuvası haline getirilmiştir. Alevilerin cami hakkındaki şu andaki görüşü budur. Ramanaz orucuna gelince ramazan orucu Kur’anda var. Ama otuz gün diye bir oruç yoktru. Bakara suresi 185 nci ayetinde şöyle der. Ramazan ayında oruç tutunuz çünkü Kur’anı kerimin nazil olduğu için Kur’anı kerim ramazan ayının 28nci günü nazil oldu ve o günde kadir gecesi yapıyoruz. Demekki ramazan ayınının yirmi sekizine kadar hiçbirşey yok iken dönüp ayın birinde oruca başlamanın hiçbir anlamıda yok. Kur’anda gün sayısı olmadığına göre bu bir günde olur. Iki günde olur bana göre en makülü iki gün olmalıdır. Çünkü ayın bitmesine iki gün kala kuran nazil oluyor. Çelişkili olduğu için bende tutmuyorum.Murtaza Dinçer(Mu-Di)

 Aleviliğin ibadet anlayışı cem evlerinde halka namazını kılan bir toplumdur. Alevilikte caminin yeri yoktur. Ramazana orucu yoktur. Bizde muharrem orucu vardır.Musa Çetinkaya(Mu-Çe)

 Birlik,beraberlik,eşitlik,kardeşlik,hak ve hukuktur. Cami yoktur. 30 gün diye bir oruç yoktur. Ancak sayılı günlerde oruç tutun diyor. (Kur’anı Kerim) hayır tutmuyorum.Mustafa Başaran(Mu-Ba)

 Aleviliğin ibadet anlayışı çok farklıdır. Eline,diline,beline aşına eşine işine hile yapmazlar. Kul hakkı yemezler. Alevilikte caminin yeri cemdir. Ve müminlerin kalbidir. Razaman orucu vardır. ama alevilere yoktur. Çünkü alevilerin orucu değil. Ben ramazan orucu tutmuyorum.Mustafa Doğan(Mu-Do)

 Cem,cemaat yoktur. Yok. Herkesin ibadetine saygı duyarız.Mustafa Güler(Mu-Gü)

 Emevi islam dışında ehlibeyitin itikatına göre türk islam anlaşısı ramazan orucu tutarız. Hz.ali şehadeti ve kadir Mustafa Güvenç(Mu-Gü)

 Hayır.Nesimi Demir(Ne-De)

 Alevilikte ibadet ayini cemdir. Insanlar cemal,cemaledir. Saz ve diğer müzik aletlerinin eşliğinde deyişler ve kuran ayetleri okunarak tasavvufla ibadet etme anlayışı hakimdir. Caminin yeri ise ait olduğu yerdir. Orasıda orayı kabul edip benimseyen sünni kardeşlerimizin ibadet mekanıdır. Layıkı ile gidip gelene saygımız vardır. bizde ramazan orucu yoktur. Böyle bir oruç tutmuyoruz. Tutanada saygılıyız. Yalnız okuduğum bazı kaynaklara göre ramazan ayının 19 günü Hz.Ali  nini mülcem oğlu tarafından sırtından (bazı kaynaklar başından) yaralandığını ve ramazanın 21 günü vefat ettiğini yazmaktadır. Bu sebeple bazı insanlarımız 19-21 ramazan günleri arasında 3 gün oruç tutmaktadırlar ki buda bir yas havasıdır.Niyazi Arslan(Ni-Ar)

 Cem,cemaat yapmak, halka namazı kılmak, caminin yeri yoktur. Ramazan yoktur. Tutmuyoruz.Nuri İmre(Nu-İm)

 Insanı yönde insanlara tek gözle bakmaktır. Bütün insanları sevgiyle yaratmıştır.Paşa Akkaya(Pa-Ak)

 Alevilikte ibadet anlayışı dürüst çalışmak ibadettir. Dürüst ve güzel konuşmak ibadettir. Insanları sevmek ve onları incitmemek ibadettir. Bunun dışında boş vakitlerde Allaha zikir etmek ibadettir. Bence cami müminin kalbidir. Oruç vardır. ama ramazan orucu olarak değil. Razaman orucu tutmuyorum.Remzi Erdoğan(Re-Er)

 Alevilikte ibadet anlayışı Allahın birliğine inanmak kuranın emirlerine riayet etmek oruç tutmak cemlerde insanlara karşı iyi davranmak insan haklarına duyarlı olmak ibadet yapılırken cemlerde cok dikkat etmek alevilikte caminin yeri şeriattır. Şeriatı tamam eden tarikata ve marifete erer caminin yerini Allah tövbe suresinin 108 nci ayetinde mevcut ramazan ayı kuranın muhammede indiği aydır. Ramazan orucunu tutanda olur tutmayanda ben tutmuyorum. Ramazan orucu varmıdır yokmudur.bilemiyorum.Rıza Aslan(Rı-As)

 Aleviliğin ibadet anlayışı kendisini bütün kötülüklerden arındırıp cenabı Allaha yönelerek tüm yaratılanı sevmek saygı duymak ve topluma hizmet etmeyi kabul eder. bizde caminin yeri yoktur. Cem evi vardır. ramazan orucunu tutmayız. Muharrem orucunu tutarız.Rıza Büyükşahin(Rı-Bü)

 Alevilerde ibadet anlayışı ibadetin evlerde yapılması için hem kuran hem incil buyurmuştur ve kuranı kerim ayetleri nazara alınırsa cenabı hak musa peygamberi dahi ibadetin evlerde yapılmasını yunis suresinin 87nci ayetlerinde buyurmuşdur. Onun için Aleviler ibadetlerini evlerde yaparlar. Alevilikde cemin yeri cem evleri yoksa cem yapdıkları evlerdir. Ramazan orucu tevratta incilde ve türk tarihlerinde yazılı olduğu gibi yezidin idam edilmesi için medineye gönderilen imam zeynel abidinin bu azatı kuranda yazılı olduğu yezide karşı uyanan isyanı durdurmuş ve bir zaman uyumuş fakat halk kerbelada hüseyini şehit eden askerlerden intimak almak için halk kin beslemişler bu kini yezit anlamış ve bu askerlere ve bütün halka kuranda nisa süresinin 93 cü ayetindeki katil orucunu tutmasını fetvalarını dağıtmış. Dinide din islam olduğunu ve bu orucu tutmayanlar idam edilmiş böyle bir oruçların tutulması gerekmez. Buna benzer bir çok oruçlar vardır. gerçek oruç Hz.Peygamber efendimiz buyurmuşturki yememeye içmemeyen oruç olmaz. Oruç bir kimse sana taaruzda bulunursa ben oruçluyum de bu nedir sabir tahammul hoşgörü olmaktır. Insanlar kendini bozmadıkça hakdan ayrılmadıkça oruç sayılır. Buyuruyor. Ramazan orucu Hz.Muhammed vefatından sonra icat oldu.Rıza Özer(Rı-Öz)

 Alevinin ibadet anlayışı önce gizliliğe dayanır. Aşkere ibadet olmaz. İbadet hak için olur. Şeh şebli ne diyor? Kalkıp namz kılsam hak kayıl olmaz. Namazımı kılmasam halk kayıl olmaz.’’ Ne güzel söylemiş şeyh. Alevi yaşarken, gezerken yürüken, çalışırken ibadet yaapr. Ibadet sadece görsel olarak olmaz. Düşünmek bile ibadettir. Bizim anlayışımız bundan sonra bir mürşide bağlanmak mürebbiyi tanımak ikrar verip müsahip olmaktır. Kısaca budur. Aleviler camiyi 1400 yıl önce terk etmiştir. Alevilerin başına ne gelmişse Alevilere ne gibi melanet tazgahlanmışsa altında hep camii vardır. Sonra camiinin yıktırılası ve camiye gitmemesi için peygamberimize 107 ve 108 inci ayetler inmiştir. Camii hakkında verdiği emir açıktır. Peygamberimzi bunun üzerine camiileri yıktırdı. Şimdi ki camiilerin temeli Ömer Hatarp zamanında atıldı. Bizde caminin yeri böyledir. İşte nasıl gidelim? Ramazan orucunu var mı yok mu ? bilmem o sunni tefsircilerin ve hocaların işidir. Öyle olunca da beni ve benim taliplerimi bağlamaz. Ben ve taliplerim bakara Suresinin 183 ve 184 ayetlerinde emredilen gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin dahi tuttuğu, farz olan Muharrem ayı orucumuzu tutarız. Diğerleri bizi birer suni yorumu olduğundan bağlamaz. Seyfi Oğuz (Se-Oğ)

 Inancımızda ibadet  anlayışı, halka namzdırı, cemlerimizdir. Tövbe suresinin 107-108 ayetleri camiinin yerini tarif ediyor, bizim beden cammimiz vardır. Bakara Suresi 185 ayeti ramazan orucunu varsayıyor, ama önce ramazanın anlamını bilek gerek ayrıca otuz gün diye bir kayıt yok. Biz üç gün Hızır Orucu tutarız. Kerbela olayı on muharreme tesadüf ettiğinden Kerbelanın olay günü (27 Mart ile 8 Nisan) arasında on iki gün matem ve orç tutarız. Şinasi  Erdoğan (Şi-Er)

 Alevilikte ibadet anlayışı şöyledir; nasıl ki şeriatta su ile abdest alını namaz kılınıyorsa bir Alevi de  tarikat abdestini alıp ibadetini yapması gerek. Orada müsahibiyle kurbanını kesip görülmesi lazım tarikat altına girmesiyle olur ve mürşidn verdiği telkinlere uyması gerekir. Kur-an’a da bakarsak Bakara Suresinin 183,184 ve 185 inci ayetlerinde ramazan orucu hakkında bey vardır. 183 inci ayette ;’Ey iman sahipleri oruç sizden öncekileri üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Bus ayede korunmanız umulmaktadır ve diğer ayetlerden de bayanı vardır. Tutup tutmamak kişinin isteğine bağlı kanımca, oruç tutmanın da faydaları vardır. Şevki Demir (Şe-De)

 Cemle yapılır. Yeri yoktur. Ramazan tutulmaz. Muharrem tutulur Hamza Hoca Toraman (Ha-To)

 Eline, beline, diline, sahip olamk, hak yolundan ayrılmamak, kul hakkı yememek ve gönül yıkmamaktır. Caminin yeri tarikat dışındadır. Ancak hoşgörü vardır. Ramazan içinde belli günler tutarım. Yusuf Çalışkan (Yu-Ça)

 Çok güzeldir. Şeriat camisidir. Oturup konuşmak lazım tutmam. (Nevzat Demirtaş(Ne-De))

 Alevîlikte ibadet cemal cemale cemlerimizle yerine getirilir. Alevî ibadetinde cami değil cem evinin önemi vardır. ramazan orucu benim sorunum ve kültürmünde sorunu değildir. Bu güne kadarda ramazan orucu tutmadım. (Hüseyin Yalçın(Hü-Ya))

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile