FEYZİ ERDOĞAN DEDE

FEYZİ ERDOĞAN

(SEYYİT BATTAL GAZİ OCAĞI -  SEYİTGAZİ / ESKİŞEHİR)

Ayhan Aydın

Dedelikle İlgili Sorular

Sevgili dedemiz, siz Alevilik ve dedelerle ilgili bilgilerinizi kimden / kimlerden, nasıl öğrendiniz? Rahmetli babam Rüştiye mezunu ve dede idi bilgilerimi ondan öğrendim.

Çocukluğunuz nasıl bir ortamda geçti? Diğer çocuklardan farkım yoktu.

Sizce dede kime denir? Dede olabilmenin koşulları nelerdir? Evladı Resulden, Muhammet Ali soyundan gelen ve mürşidlik yapan kimseye dede denir. Koşulları: evvela kamil olmalı, güzel ahlaklı olmalı, dört kapı kırk makam bilmelidir. Bunlar nereden geldi, neden hasıl oldu, aslı nedir. Bunların Edebi, hayası, erkanı, tövbesi, vs. bunları bilmelidir.

Dedelik görevini ne zaman, nerede ve nasıl yerine getirmeye başladınız? 1993 yılında Eskişehir’de. Babam öldükten sonra.

Dedelik nasıl ve ne zaman doğmuştur? Cenab-ı Peygamberimizin Mihraç’tan dönüşünden sonra Kırklar meclisine uğraması ve oradakilere pirlerini ve rehberlerini sorması ve oradakilerin pirimiz Şahı merdan Ali’dir. Şeksiz, şüphesiz ve rehberimizin Cebrail Aleyhisselamdır sözleri ile hem tarikat hem de dedelik doğmuştur.

Kendi ocağınıza ait ve/veya soyunuzu gösteren bir şecere (soy kütüğü) veya beratınız, yani yetki belgeniz var mı?    Soy ağacı (Şecere) vardır.

Şecereniz varsa kaç tarihinde alınmış? Çok eski tarihi bilinmiyor.

Alındıktan sonra kaç defa ve kimler tarafından tasdik görmüş? Bilinmiyor.

 

Sizce her dedenin şeceresi olmalı mı? Şecerelerin dedeler için önemi nedir? Şeceresiz dede olmaz. İmam-ı Cafer Buyruğunun (Sayfa 12): Evladı Resulden gayrisine pirlik etmek ve talip olmak caiz değildir. Yediği, içtiği haramdır. Murtadı tarikat, murtadı hakikattir. Hem irşadı ve biatı ve tövbesi makbul değildir. Çünkü Evladı resul’den biatı yoktur denilmektedir ve önemi budur.

Bir dedenin şeceresinin olmamasının sizce anlamı nedir? Evladı resulden olduğunu ispatı mümkün olmaz.

Dede olmak için günümüzde, geçmişten farklı olarak, hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor? Bu soruya Hz. Ali efendimizin sözü ile cevap vermek istiyorum. Hz. Ali (R.A): Çocuklarınızı kendi çağınıza göre değil onların çağına göre yetiştirin. Yetiştirmek en büyük özellik.

 Sizlere yöneltilen veya duyduğunuz eleştiriler, istekler, beklentiler nelerdir? Eleştiriler; Dedelerin cahilliği ve hurafeciliği. İstekler: evvela dedelerin kendi aralarında uyumlu olmaları ve kamil bilgili dedeler beklemekteler.

 Gençler sizlerden daha çok hangi konularda bilgi istiyorlar? Biz neden Aleviyiz? İşte gençler genel anlamda bu konuda bilgi istiyorlar.

 Soydan gelme dışında diğer yollarla; atama veya seçimle dede olabilir mi? Bunlar hakkında neler söyleyeceksiniz? Bakara Suresi ayet 124’te Yüce Allah (c.c): Hani İbrahim’i Rabbi birkaç kelime ile denemiş. İbrahim’de yapacağım onları tamamen eda etmiş idi. Allah (İbrahim’e) Seni Nas’a İmam yapacağım demişti. İbrahim, benim zürriyetimden de imame et deyince, Allah Ya İbrahim sana ahdettiğim imamet, evlatlarından zalimlere erişemez. (Yani: Zalim olanlar imam olamaz, ancak salih olanlar olur).buyurdu. işte bunun içindir ki, 1400 senedir soydan gelenler dedelik (imamlık) yapmaktadır. Eğer atama ve seçile olsa idi, Sıffın savaşında kan dökülmesini önlemek için araya giren hakemin hile ile halifeliği (imamlığı)Hz. Ali’den alıp, Muaviye’ye verdiği zaman onun Halifeliğini (imamlığını) kabul etmek gerekirdi. (Kabul eden lanet) bunun için atama ve seçime kaşıyım. Çünkü: Cenab-ı Allah bizzat kendisi imamlığı hangi soya verdiğini ve niçin verdiğini de selavatı şerifede bildirmiştir.

 

Dedelerin inançsal ve ibadetsel görev ve sorumluluklarından başka toplumsal olarak üstlendikleri görevler sizce nelerdir? Toplumun birbirleriyle barışık olmasını sağlamak, acı ve tatlı günlerinde insanların birbirine yardımcı olmasını, zenginin fakire yardım etmesini paylaşımcılığı hülasa insanca yaşamayı temin etmek.

 

Bir dede hangi şartlarda dedelik yapamaz duruma gelir? Buna nasıl karar verilir? Buna dedeler mi, köylüler mi, talipler mi, bir ocağın ve dergahın temsilcileri mi karar verir? Eline, diline, beline sahip olamaz ikrarını bozarsa dedelik yapamaz. Dedeler karar verir ve talipler huzurunda düşkün yapılır.

 

Hakkullah nedir? Talibin dedeye verdiği niyazlıktır.

 

Sizce hakkullah alınmalı mıdır? Evet, dedenin masrafı karşılanmalıdır.

 

Bir dede olarak babalara ve babalığa nasıl bakıyorsunuz? Dedeler baba tayin etmede adeta yarışa girdiler. Çok kötü. Bu işi bir ibadet değil rant haline getirdiler.

 

Onların hizmetlerini nasıl yorumluyorsunuz? Pençe-i Ali Aba Hz. Muhammet ve onun soyuna aittir. Gayrisinin pençesi nasıl kabul edilir ki.

 

Dedeler ve babalar hangi noktalarda birleşiyorlar, hangi noktalarda ayrılıyorlar? Birleştiklerini görmedim ama menfaatte herkes çok biliyor.

 

Sizin cemlerinizle onların cemleri arasındaki farklar nelerdir? Dedelerin 12 erkan cemi, vekillerin Balım  Sultan cemidir böyle olmalı.

 

Dikme baba sizce nedir? Kim ve nasıl görevlendirir? Dede gittiği yörede doğrudan evine varabileceği ve kamil, sevilen bir insanı dikme yapar. Dikme ve baba o yörede insanların barışık olmasını sağlar içinden  çıkamadığı durumu dedeye bildirir.

 

Dedeler evlenirken neleri gözetirler? Evvela talip kızı olmaması gerekir.

 

Musahibiniz var mı? Musahibiniz de dede soyundan mı? Müsahibim yok.

 

Dede musahibinin dede soyundan olması gerekli midir? Musahibiniz hangi ocaktandır?            Müsahibin dede soyundan olması gereklidir. Münasip müsahip bulamadım yok.

 

Dedelerin musahipleriyle ilişkileri nasıldır? Musahiplik geleneği yoksa bunu neye bağlıyorsunuz? Dedelerin müsahipleriyle ilişkileri, müsahibi var mı var şeklinde. Müsahiplik geleneği yok, çünkü insanların birbirine güveni yok.

 

Dedelerin kendileri de görülürler mi? Ne kadar süre içinde görülür? Kim görür? Sizin görgünüzü kim yapıyor?           Evet dedelerin kedileri de görülür. 1-2 sene de bir kendi ocağından bir dede tarafından kendi ocağım.

 

Dedelerin halka daha iyi hizmet vermesi için bir okula veya buna benzer bir kuruma gidip eğitim alması konusunda neler söylüyorsunuz?     Dedeler için okul veya kurs çok isabetli olur.

 

Bu tip kurumlarda kimler ders/eğitim verebilir? Buralarda hangi konular işlenmeli? Bu kurumlarda bilge dedeler, araştırmacı yazarlar konuda uzman profesörler ders vermeli. İslam tarihi Kur’an-ı Kerim, Ehlibeyt vs.

 

Sizce dedelerin yaşadıkları sorunlar kimler tarafından, nasıl çözülebilir? Sorunlar devlet tarafından çözülmeli, en büyük sorun hala ayin yapıyorsunuz diye devletin yakamıza yapışma sorunu. Dedelerin başka ne sorunu olabilir ki.

 

Dedeliğin geleceğine ilişkin düşünceleriniz nelerdir? Hiç ümitli değilim her dedeyim diyen rant için baba ve dikme tayin ediyor. Çok yazık böylece bu Ehlibeyt yolu da sönüp gidiyor. Alkolün cemden kalkması şart.

 

Dedelere devlet tarafından bir maaş bağlanmasına nasıl bakarsınız? Dedelerin aynen hocalar, Sünni din adamaları gibi kadrolaşmasını, emekliliklerinin olmasını ister misiniz? Devlet tarafından maaş bağlanmamsını canı gönülden isterim. Kadrolaşma olması elbette lazım. Tabi ki emekliliğin olmasını isterim.

 

Dedeler (örneğin Kültür Bakanlığı gibi) bir kuruma bağlı olabilirler mi? Evet herhangi bir kuruma bağlı olabilir. Amma Diyanet nereye bağlı?

 

Kendi çocuğunuzu dede olarak yetiştiriyor musunuz? Yetiştiriyorsanız, nasıl yetiştiriyorsunuz? Yetiştirmiyorsanız, niçin yetiştirmiyorsunuz?          Dede olması için yetiştiriyorum ama önce istikbal lazım. Evini barkını ne ile geçindirecek. Bu dikmeler ve babalar talip bırakmıyor. Zaten bu devirde evini zor besleyen talip için dedeyi külfet görüyorlar. Alkolde tamamen soğutuyor.

 

Dede/talip ilişkileri sizce günümüz şartlarına göre nasıl düzenlenip, düzeltilebilir? Dedenin talip üzerindeki maddi yükü azaltılmalı, dede talibine gittiği zaman talipler kendi aralarında dede cebini doldurmaya geldi diyorlar bu imaj kalkmalı. Herkes için çizme boyu ölçü olmalı hiç kimse çizme boyunu aşmamalı.

Dedeler, talipleri tarafından sorgulanıp,  denetlenebilir mi? Talipler zaten dedelerin her gün denetliyor. Ama sorgulama görgü cemi şeklinde bir başka dede tarafından taliplerin huzurunda hizmette sorgulanır.

 

Dedelerin eşlerinin dedelik için, Alevilik için önemi nedir? En önemlisi, dedenin ailesinin şaibesiz olması şarttır. Şaibeli kadının olu dede olamaz.

 

OCAKLAR İLE İLGİLİ SORULAR

 

 

“Ocak” ne demektir? Bir evliya veya erenin yaşadığı yer ocak kabul edilir.

 

Ocaklar nasıl ve ne zaman ortaya çıkmıştır? Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli efendimizin varın Rum diyarını irşad edin, diyerek yanındakileri halife tayin etmesi ile oraya çıkmıştır.

 

Ocakların manevi anlamını nasıl yorumluyorsunuz? Manevi anlamda serçeşmeye bağlı Ehlibeyt yoluna hizmet veren yerlerdir.

 

Ocakların mutlaka bir kurucusu var mıdır? Evet olması lazımdır.

 

Kendi ocağınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet Seyyid Battal Gazi Hazretlerinin mezarı Valide Sultan tarafından bulunup üzerine türbe yapıldıktan sonra kendi soyundan olan ceddimiz Malatya Aspuzu’dan (Eski Malatya’dan) kalkıp  Seyitgazi kazasına gelip yerleşiyorlar ve bize kadar geliyor.

 

Sizce, sizin ocağın en yetkili dedesi kimdir? Şahsımdır Tövbe benliğe.

 

Şu anda ocağınızı hangi dede temsil ediyor? Benden başka iki kişi.

 

Sizin ocaktan olan diğer dedelerle bağlantınız var mı? Evet var.

 

Sizin ocağınızdan bir temsilci seçilse, sizin adınıza karar vermesine izin verir misiniz?  Hayır vermem çünkü cahillerdir.

 

Sizin ocağınızdan bir temsilci seçilse, sizin adınıza konuşmasına izin verir misiniz? Bu yörede ikamet eden dedelere.

 

Ocağınız hangi imama ve /veya evliyaya bağlıdır? Hz. İmam Hüseyin soyundan gelen Sultan Seyyid Battal Gazi’dir.

 

Ocağınızın bağlı olduğu evliyayla ilgili size intikal eden, sizin bildiğiniz anlatılar nelerdir? Seyyid Battal Gazinin Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’den önce Anadolu’ya geldiği, tek başına bir çok savaş yaptığı ve hepsinden galip olduğu ve ölümünden sonra Anadolu’daki Alevilerin buraya bağlandığı, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin ilk Anadolu’ya gelişinde doğrudan doğruya buraya gelip Esselamün Aleyküm Ya ceddim ulusu dediği ve uzun zaman burada kaldığı. Padişah fermanıyla İznik’in zeytinyağının öşrü (vergisi), pamukovanın pirincinin öşrünün, Isparta Burdur yöresinin üzümünün öşrünün Seyyid Battal Gazi vakfiyesine verildiği Mekke’deki fedek hurmalığından her yıl hediye olarak hurma geldiğini babam büyük amcam anlatırdı.

 

Bildiğiniz Alevi Ocakları’nın adlarını söyleyebilir misiniz?            Kendi ocağımızdan başka Veli Baba (Isparta’da) ocağı, Şucaattin Veli ocağı, Pir Ahmet ocağı, Koçubaba ocağı, Kemal Sultan Ocağı.

 

Bu ocak dedeleri nerelidirler? Aynı yörelidir.

 

Talipleri nerelerdedir? Çeşitli yörelerdedir.

 

Ocakların sayılarındaki artış sizce nasıl gerçekleşmiştir? Devamlı baba tayin

 

Sizce bütün ocaklar eşit statüde midir? Öyle olması gerekir.

 

Değilse sizce bunların nedenleri nelerdir? Cahillerin bilgiçlik yapması.

 

Ocağınıza ve size bağlı taliplerin şu andaki durumları, nerede oldukları (köyde- şehirde- yurt dışında) konusunda bilgi sahibi misiniz?      Evet.

 

Sizin ocağınızdan sizin dışınızda başka dedeler var mı?  Evet var.

 

Varsa bunların adlarını, adreslerini yazabilir misiniz? Eyüp Uslu, Mustafa Özer.

 

CEMLER / ERKÂNLARLA İLGİLİ SORULAR

 

Dedelerin cemlerdeki işlevini anlatır mısınız? Kısaca öğreticilik ve yöneticilik.

 

Dede bir cemi nasıl başlatır? Nasıl sürdürür? Cem içinde neler yapar? Tövbe ile başlar, rızalık alınır, ikrar görgü ve  dar hizmet türü ne ise ona göre kurban ile beraber hizmet yürür mihraçlama ve semahlar ile hizmete son verilir kısacası budur.

 

Dedelerin cem yürütmelerinde yaşlarının bir önemi var mı? Her yaştan dede cem yürütebilir mi? Her dede oğlu dedelik yapabilir mi? Cem yürütmede yaşın önemi yok, her yaştan yetenekli dede cem yürütür. Her dede oğlu dedelik yapamaz. (Bakara 124, Secde; 20, Hüd; 113, Secde 18’e bakın.)

 

12 hizmet nedir? Ayrıntılarıyla anlatır mısınız?

1.Hizmet: Haberci Cebrail Aleyhisselam, irtibatı sağlamak.

2.Hizmet: Hizmetçi, cem evini döşer.

3. Hizmet Gözcü, cemin disiplinini sağlar İsrail Aleyhisselam.

4. Hizmet. Pasubanlar yani İmam Hasan ve İmam Hüseyin cennet bekçileri.

5. Hizmet; ibriktar, Selmanı Farisi ki, marifet suyunu ele dökerler.

6.Hizmet farraş; yani Seydi Faraş meydana süpürge çalar ey muhibbanlar içinizi temizlemeden buraya oturmayın demektir.

7.Hizmet Çırakçı; Nur ayeti ile çırağı uyandırır, bu nur ışık olarak görünür ama tarikatın, marifetin sırrı hakikattir. Bilmeyen görünmez, körlere görünmez.

8. Hizmet Aşıklar: Aşkı ilahiyi hak meydanında açıklar.

9.Hizmet Kurbancı; Hz. İbrahim’dir. Ey canlar sizlerde zamanı gelince Hak ini kendinizi kurban eyleyin.

10.Hizmet Sofracı: Kanber Ali’dir, meydanı erenlere sofra serer.

11. Hizmet Sakkacıdır, Sakka suyu Deşti Kerbela Kevser suyudur.

12. Hizmet Semahcı, Kırklar semahıdır.

 

12 hizmet sahibinin özellikleri neler olabilir? Yaptığı hizmetin ne olduğunu nereden kaldığını çok iyi bilerek o hizmeti yapması.

 

12 Post nedir, anlatır mısınız?   Kelime anlamı, hayvan derisine post denir. Cemde hizmet sahiplerinin oturduğu yere post denir.

 

Kaç tip cem yapıyorsunuz, kısaca anlatır mısınız? Sizce kaç tip cem vardır? 1 İkrar cemi, görgü cemi, dar cemi, müsahiplik cemi olarak dört tiptir.

 

Görgü ne demektir? Görgü hukuklaşma cemidir, özür dileme cemidir.

 

Büyük şehirlerde farklı yörelerden, farklı ocakların talipleri bir ceme giriyorlar. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Aslında ikrarsız olanlar ceme giremez. Tarikat abdestleri yoktur. Nefisleriyle mücadele için tarikat orucuna başlamamışlardır. Tarikli yani ikrarlı kimseler farklı ocakların talibi olsalar bile ceme girmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Çünkü yol İmam Ali yoludur. Ama şimdi herkes ceme giriyor.

 

Köyünüzde, yörenizde hâlâ cem yapılıyor mu? Evet yapılıyor.

 

Şu anda siz cem yapıyor musunuz? Yapıyorsanız, nerede? Yapamıyorsanız, neden? Taliplerimizin bulunduğu her yerde cem yapıyoruz.

 

Cem içinde gördüğünüz “Rehber”likten biraz söz edebilir misiniz? Dedelerin mutlaka bir rehberi olur mu? Rehberlerin cem ve dedeler için önemini anlatır mısınız? Rehber yol göstericidir. İkrar verenlerin mutlaka bir rehberi olması gerekir. Zira Hz. Muhammet mihraca giderken Cebrail Aleyhsselam ona rehberlik etmiştir. Kılavuzsuz yola çıkılmaz.

 

Kur’an sizin için ne anlam ifade ediyor? Cem içinde Kuran’ın yeri nedir? Kur’an ilahi bir kitaptır. İmanın şartlarından birisi de ilahi kitaplara inanmaktır. Dört kapının birincisi şeriattır, şeriatın birinci makamı da iman etmektir. Kur’an bizim bu dünyada insanca yaşamamızın nasıl olacağını ve ölüm sonrası ruhun rahat olması için ne yapmamız gerektiğini öğreten ilahi rehberdir. Cemdeki bütün hizmetler Kur’an’a bağlıdır.

 

Hangi Kur’an surelerinde cemle ilgili ayetler vardır? Nur suresi, Fetih Suresi, Saffet Suresi, Tövbe Suresi, Ali İmran suresinde cemle ilgili ayetler vardır.

 

Cemlerde gördüğünüz su dağıtma olayı var. Niçin Alevi cemlerinde su dağıtılır? Sakka suyu Hz. İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri aşkına Kevser suyu niyetine dağıtılır. Duası da vardır.

Mevlevihanenin temel yapısını anlatır mısınız? Sevgi üzerinedir.

 

Zakirin cemlerdeki önemi nedir? Bunlara aşık da denir. Aşkı ilahiyi hak meydanında nefes, düvaz imam şeklinde sazı ile söyler.

 

Cemlerde dedenin eşinin bir görevi var mıdır? Belli başlı bir görevi yoktur. Dedeye yardımcı olur ihtiyaçları için.

 

Tüm Türkiye’de tek tip cem yapılamaz mı? Bu konudaki görüşleriniz nedir? Dedeler çoğunluğu ve bir dedeler kurulu karar verse tek tip cem modeline katılır mısınız? Bu soruyu pek anlayamadım. Ama eğer cemlerde şekil bakımından diyorsanız mesela, cemlere giriş, oturuş, niyaz evet bunların her yerde aynı olmasına ve hatta cem yürütme biçiminin bile tek tip olmasına katılırım.

Şayet ikrar, görgü, dar müsahiplik birleşsin tek tip olsun istenmiyorsa buna katılamam çünkü bunlar ayrı ayrı hizmetlerdir.

 

Musahipliği anlatır mısınız? Koşulları nelerdir? Kimler musahip olamaz? Müsahiplik dünya ve ahiret kardeşliğidir. Hz. Muhammet muhacirlerle Ensarın birbirine daha iyi bağlanmaları için onları müsahip kardeş yapmıştır. Peygamberimiz Hz. Ali’ye “Ene ehuke fiyad dünya vel ahire,” dünya da ve ahirette kardeşim benim diyerek ikisi müsahip olmuşlardır. Koşulları maddi manevi aralarında sınır yoktur. Kazançlarının bir harcamaları gerekir. Bunları yapamayan müsahip olamaz.

 

Bugünün dünyasında musahiplikle ilgili düşüncelerinizi açıklar mısınız? Şimdiki koşullarda musahiplik nasıl olur?     Musahipsiz cemlere girilemediğini birçok dededen duyduk. Sizin yörede durum nasıldı/nasıl? Siz musahipsiz çiftleri ceme alýyor musunuz ya da almıyor musunuz? Neden? Bizim yörede müsahipsizlerde ceme gelir ve ceme alırız her ne kadar imam Cafer buyruğunda müsahibliğe önem verilse de bu çağda müsahiplik çok zor. Ayrıca 40’lar kiminle müsahip olmuşlar?

 

Sizin cemlerinizde hangi semahlar yapılır? Sizin cemlerinizde özellikle dönülen semah hangisidir? Kırklar semahı, Turnalar semahı, Garipler Semahı, Aliyar semahı ve normal semah.

 

Semahı en az kaç kişi döner? Cemlerinizde özel semah giysileriniz var mı? En az iki kişi (Garipler semahı) özel semah giysileri yoktur.

 

Semahlar yalnız cemlerde mi dönülmeli? Yoksa her yerde semahlar sergilenebilir mi? Her yerde semah dönülmesi semahların değerlerini sizce zedeler mi, yoksa bu kültürün tanıtılmasına katkısı mı olur? Kültürümüzün tanıtılması amacı ile olabilir. Fakat düğünlerde ve eğlence yerlerinde semahın dönülmesine şiddetle karşıyım.

 

KİŞİSEL VE ÇEVRESEL BİLGİLER

 

Köyünüzde konaklama yeri var mı? Varsa kaç kişiliktir? Yalnız cem evi var.

 

Köyünüzü çevreleyen Alevi/Bektaşi köylerin adları Arslanbeyli, Üçsaray, Akin, Doğançayır, Büyükdere, Kayapınar, Akçakaya, Yörük Kırka, Hasırca, Yağnı Kapan, Karatepe, Aşağı Ilıca, Aşağı ve Yukarı Çağlan, Kargın.

 

Çevre köylerin inanç grubu (Sayı olarak)

Alevi     (x)

Bektaşi(x)

 

Piriniz hangi ocaktan gelir? Kendi ocağımızdan.

 

Rehberiniz hangi ocaktan gelir? Kendi rehberim Koçu Baba ocağından.

 

Mürşidiniz hangi ocaktan gelir? Kendi ocağımızdan. Veya Hacı Bektaş-ı Veli dergahından.

 

Bölgenizdeki türbedeki zatın soyağacı, özellikleri nelerdir?

Seyitgazi ilçesinde Seyyit Battal Gazi türbesi. Soyağacı: Hz. Ali, Hz. İmam Hüseyin, Hz. İmam Zeynel Abidin, Hz. Zeydül Envar, Hz. Hüseyinil Ekber, Hz. Yahya el Erdeşir, Zeyd, Aliyül Medeni (Lakabı Rabi Medine’den Bağdat’a gelip bir yıl kaldıktan sonra Malatya’ya geliyor.) Rebi, Ali, Hüseyin Gazi ve oğlu Cafer (Seyyit Battal Gazi)

Seyit Battal Gazi: Miladi 740’da bugünkü Afyonkarahisar yakınlarında bulunan Akroyon şehrinde eski (Nakalyo) Kralının kızı tarafından atılan ve kendisine isabet eden sapan taşı ile şehit olmuştur. Türbesi: Miladi 1075 yılında Selçuklu hükümdarı Alaatin Keykubat’ın annesi Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır. Valide Sultanın mezarı da bu türbededir.

(Kaynak: M. Faruk Gürtunca Manisa genel kitaplığı No: 1323’deki Menakıbname-i Gaziyan’dan alıntı yaparak Seyyit Battal Gazi isimli kitabında 21. sayfada yazılıdır.)

 

Köyünüzdeki ziyaret yerleri ve yatırların adresleri Şeyh Sucaattin Veli Arslanbeyli köyünde.

 

Yörenizde bir kültür veya dini inançsal anma etkinliği yapılıyor mu? Yapılıyorsa tarihi nedir? Evet kültür etkinliği yapılıyor. 1 Eylülde Seyitgazi ilçesinin düşman (Yunan) işgalinden kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi’yi anma etkinliği yapılıyor. Ayrıca her yıl Arslanbeyli Köyünde Şucaattin Veli’yi anma etkinliği yapıyorlar tarihini dernek belirliyor.

 

Etkinliğe kimler, hangi bölgelerden gelmektedirler? Daha ziyade Eskişehir, Seyitgazi ağırlıklı olarak olmak üzere yurdumuzun her tarafından gelen oluyor.

 

 

Sizin talip köyleriniz, yöreleriniz hangileridir? Eskişehir, Ankara, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Merzifon, Düzce, İstanbul, İzmir, Isparta yöreleri.

 

Köyünüzde/ bölgenizde sizin dışınızda               talibi olan ocaklar hangileridir?   Şeyh Sucaattin Veli ocağı, Koçubaba ocağı, Kemal Sultan ocağı, Pir Ahmet ocağı.

 

Medeni durumunuz nedir? Evliyim.

 

Eğitim durumunuz nedir? Lise veya dengi okul mezunu.

 

Eşiniz Alevi mi, Sünni mi?

Eşim Alevi, Kendi soyumdan talip kızı değil.

 

Oğlunuz evliyse eşi Alevi mi, Sünni mi?

Oğlumun birisi evli Alevi kızı.

 

Kızınız evliyse eşi Alevi mi, Sünni mi, Kızınızın eşi dede oğlu mu, talip oğlu mu?

Dede oğluysa hangi ocaktan?  İki kızım evli eşleri Alevi. Damatlarımın ikisi de amcazade ve Şeyh Şücaattin Veli soyundan.

 

Doğum tarihiniz?   01-03-1942

 

Mesleğiniz ya da işiniz nedir? Emekliyim.

 

Şu anda hanenizde (evinizde) kaç kişi bulunmaktadır? 8 Kişi.

 

Halen kiminle birlikte oturuyorsunuz? Çocuklarım ve 17 Ağustos Depreminde Yalova’da evlerini yıkılan kızım damadım ve çocukları ile.

 

Kaç çocuğunuz var? 2 erkek, 3 kız.

 

Genellikle Alevi dedeleri çocuklarına hangi isimleri verirler? Ali, Hasan, Hüseyin, Haydar.

 

Çocuklarınızın isimleri nelerdir? Tuncay, Sinan, Gülay, Sibel, Ebru.

 

Bağlama gibi bir çalgı kullanabiliyor musunuz? Hayır.

 

Hangi Alevi Bektaşi anma etkinliğine katılırsınız?   Haberim olursa hepsine.

 

Söyleşi: 2000, İstanbul

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile