ANADOLU İNANÇ ÖNDERLERİ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI VE GEZİLER (2003)

CEM Vakfı

Anadolu İnanç Önderleri Üçüncü Toplantısı İçin

Geziler

(2003)

 

1/2 Kasım 2003 Tarihlerinde Hakkı Saygı ve onun inanç bazında yardımcısı olan, araştırmacı Halil Ölmeztürk’le birlikte; CEM Vakfı Anadolu İnanç Önderleri Üçüncü Toplantı ön çalışmaları çerçevesinde çok önemli olduğunu gördüğümüz bazı ziyaretleri gerçekleştirerek tarihi bir görevi yerine getirdiğimizi sanıyorum.

 

Çorum

Sultan Ana Kültür ve Cemevi Genel Kurulu ve Dedeler Toplantısı

 

1 Kasım Cumartesi.

Bu çalışmalarda bana en fazla yardımcı olan ve toplantıya en fazla inanan insanlardan Hakkı Saygı ve onun yardımcı Halil Ölmeztürk’le birlikte, 1 Kasım Cumartesi günü Çorum’a hareket için yola çıktık.

Hem genel kurulunu yapan, hem de merkezde bulunan dedeleri topladığını söyleyen Sultan Kümbet bizleri mutlaka aralarında görmek istediklerini söylediği zaman bizler de durumun önemini kavrayarak zaten yapmayı planladığımız  ve belli başlı Alevi/Bektaşi önderlerini kapsayan ziyaretimizi Çorum’dan başlattık.

CEM Vakfı’na bağlanmak üzere ciddi çalışmalar yaptıkları halde, buna karşı çıkanların olması ve bazı dedelerin Anadolu İnanç Önderleri Toplantısı’na katılmama kararı almaları nedeniyle yaptığımız Çorum ziyareti üç saat sürdü.

Çorum’un merkezinde tümüyle Aleviler’in yerleşim birimleri içinde açık bir alanda, tapusu alınmış bir arazi üzerinde, tümüyle bitirilmiş olan Sultan Ana Kültür ve Cemevi emsalleri arasında CEM Vakfı Maltepe Kültür ve Cemevi büyüklüğünde ve şeklinde bir bina.

Oldukça büyük bir emek verildiği görülen bu kültür ve cemevinin hemen çevresinde geniş bir alanda, belediyenin ağaçlandırma çalışmaları ve cemevine ait bir çeşmeli parkın olması, çevrenin ferahlığı, kent merkezine yakınlığı nedenleriyle; hiç zaman kaybetmeden buranın derhal CEM Vakfı’nın bir şubesi olması için hemen karar çıkarılmalı ve Prof. Dr. İzzettin Doğan’ın  katılacakları bir söyleşi, yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanlarının, inanç önderlerinin katılacaklarını bir etkinlikle açılış yapılmalıdır, diye içimizden geçirdik.

Buraya toplanan on kadarı dede,  baba ve hoca olan, otuz kadar canla üç saatlik söyleşimiz oldu. Bundan çok memnun olan ve aralarında Vakfa katılım konusunda endişeleri bulunan dede ve diğer üyeler ikna edilerek çok mutlu bir şekilde oradan ayrıldık.

 

Ankara

Veliyettin Ulusoy

 

Saptayabildiğim kadarıyla eğitimi, toplumca sevilmesi, bilgisi ve babasının da çok büyük bir ününün olması dolayısıyla şu anda Hünkar Hacı Bektaşı Veli Dergahı’nın Postnişini makamında olan Veliyettin Ulusoy, ameliyat olacağı için Ankara’ya gelmesinden ötürü, onu Ankara’daki evinde ziyaret ediyoruz.

Ziyaretten çok etkilenen Veliyettin Ulusoy, sağlık problemlerine ve program kitapçığını çok iyi inceleyip bunun işlemesinin güçlükleri konusunda çalışmalar yapmış olmasıyla birlikte Toplantımıza iştirak edeceklerini söylediler.

 

Eskişehir, Nevzat Demirtaş

 

2 Kasım Pazar.

Daha önce birçok kez ziyaret edip, toplantıyla ilgili çalışmaları, görüş ve düşüncelerimizi aktardığımız ve toplantı sonucunda oluşturulması planlanan Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı’nın işlemesi konusunda bazı soruları ve endişeleri bulunan şu anda Bulgaristan’da, Trakya’da ve İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kendisine bağlı elliden fazla baba bulunan Nevzat Efendi’yle yoğun görüşmelerimiz sonucunda Toplantıya katılacağını hem de tüm kendine bağlı babaların bu toplantıya katılması için telefon edeceğini söyledi.

Bu çalışmalar için toplantıdan iki veya üç gün önce İstanbul’a gelmeye söz veren Sultan Süceattin Veli Dergahı Postnişi’ni Nevzat Efendi’nin genel etkisi bakımından oluşturulması düşünülen mecliste en azından başkan yardımcısı konumunda olmalıdır.

 

İzmir

Şu anda Balım Sultan Bektaşi Kolunun birçok üyesinin yaşamını  sürdürdüğü İzmir önemli bir merkez.

Geçen sene Hakkı Saygı’yla birlikte yaptığımız geziler sonucunda birçoğuyla söyleşi yapma olanağımız olan Dedebaba, Halifebaba, baba, derviş makamlarındaki Bektaşi İnanç Önderlerinin konuyla ilgili tutumlarını bildiğimiz için bizim  açımızdan şu anda en üst düzeyde bulunan iki dedebabayla görüşmek anlamlı olacaktı.

İstanbul’da görüştüğümüz ve bizi ziyaret için, bekleyen Bedri Noyan’dan sonra oy çokluğuyla dedebaba seçilen  Haydar Ali Ercan Dedebaba’yla randevulaşıp, İzmir’e hareket ettik.

 

Mustafa Eke Dedebaba

 

Fakat seçilen dedebabının, pozisyonunun kabul etmeyenler tarafından yeniden ikinci kişi olarak dedebaba olarak seçilen Mustafa Eke Dedebaba, çok rahatsız olduğu için şu anda konuşma pozisyonunda olmadığını ama toplantıya destek verdiklerini, bu konuda tüm halifebabalarını ve babalarını, dervişlerini toplantıya katılmaları için serbest bıraktığını bizzat bana söyledi.

Bu konuda da İstanbul’da daha önce aynı konu için birçok kez görüştüğümüz Nevruz Taci Akpınar Halifebaba ve Araştırmacı/Yazar pozisyonunda olan Dursun Gümüşoğlu Derviş’le görüşmemizi istedi.

Bu konuda onların kendi adına söz söyleme ve karar alma yetkesine sahip olduklarını belirtti.

O nedenle bizler de hemen Mustafa Eke Dededbaba’ya ulaşmak için Aydın şube başkanımız Haydar Ölmez Baba’yla birlikte kendisini ziyaret ettik.

 

Haydar Ali Ercan Dedebaba

 

Birçok kez telefonla görüştüğüm, görüş ve düşüncelerini bildiğim ve şu anda Bedri Noyan’dan sonra oy çokluğuyla seçildiği için kendisinin tek dedebaba olduğunu söyleyen Haydar Ali Ercan Dedebaba bu tip toplantılarda yer almayı kendi ilkelerine uymadığı için hoş karşılamadığını kendilerinin zaten başlı başına bir kurum olan, Bektaşilik Kurumu’nun, Balım Sultan Erkanı Kurumu’nu temsil ettiklerini söylüyor.

Toplantıyı desteklediklerini, temsil edilmek istediklerini, kendine bağlı Halifebaba, baba ve dervişleri toplantıya katılmaları konusunda serbest bıraktığını söyledi.

Buna göre kendisini, İstanbul’da bulunan ve konuyla ilgili yine Hakkı Saygı’yla birlikte ziyaret ettiğimiz, Nurettin Ölmez Halifebaba’nın ve şu anda İzmir’de olsa da, toplantıdan önce konuyla ilgili bizimle görüş alış-verişinde bulunması için Haydar Ölmez’i, kendisini temsilen toplantıya göndereceğini söyledi.

 

 

 

CEM Vakfı

Anadolu İnanç Önderleri Üçüncü Toplantısı

 
ÖN ÇALIŞMALAR

CEM Vakfı’nın kuruşundan bu yana en büyük çalışmalarından ve hedeflerinden birisi olan Alevi İslam (Alevi, Bektaşi, Mevlevi, Nusayri) İnanç önderlerinin görüş ve fikirlerinin toparlanarak, sistemli bir şekilde bu konuda çalışmalar yapıp, birikmiş sorunların çözümüne ilişkin yoğun uğraşlar nihayetinde meyvesini vererek tarihinde bir ilk çalışmayla Alevilerin İnanç Dünyalarına yönelik sistemli, planlı bir üst yapılanmaya gidecek; bir başkanlığın yani ismine Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı denilen kurumun oluşması için CEM Vakfı öncülüğünde on yıldır sayısız çaba ve çalışma gösterilmiştir.

Tüm bu çalışmaları ana başlıklar halinde sıralayacak olursak şu temel işlerin yapıldığını görürüz:

 

Bu çalışmalar çerçevesinde CEM Vakfı’nın bilgileri tüm bilim adamlarının eleştirileri ve önerileriyle birlikte hizmetleri açılmış, bilimsel, tarafsız, doyurucu bilgilerin oluşması için Vakıf öncü bir rol oynamıştır.

Cem Dergisi dedeler, babalarla ilgili her türlü, haber, bilgi, söyleşi vb. yayınlayarak bu konunun önünü açmıştır.

Bu arada Cem Radyo konuyla ilgili gerçeklerin ve doyurucu bilgilerin halka taşınmasında tarihi görevini yerine getirmiştir. Yüzlerce dede ve babayla söyleşiler ve tanıtım programları yapılmış, tarihte ilk kez dede ve babalara bu denli değer ve önem verilmiştir.

Tüm çalışmalar boyunca Prof. Dr. İzzettin Doğan’ın başkanlığında; Ayhan Aydın’ın koordinatörlüğünde, rahmetli Baki Öz, Atilla Fırat, Şevki Koca, Ali Erturan; Doç. Dr. Hüseyin Bal, Eşref Doğan, Dr. İsmail Engin, Prof. Dr. Niyazi Öktem, Dr. Gloria Clarke, Dr. Lütfü Doğan, Prof. Dr. Cahit Tanyol, Yaşar Tükek, Cemal Canpolat, Doğan Bermek, Ahmet Hezarfen, Hakkı Saygı, Ali Rıza Uğurlu, Kutluay Erdoğan, Metin Turan, Doç. Dr. Mehmet Yardımcı gibi bilim adamı, inanç önderi ve araştırmacıların desteğiyle önemli çalışmalar yapıldı.

Her şeyden önce, birincisi 16-18 Mayıs 1998; ikincisi 12-15 Mayıs 2000 tarihlerinde gerçekleştirilen binlerce inanç önderinin katıldığı, uluslar arası boyuttaki Anadolu İnanç Önderleri toplantılarıyla CEM Vakfı bu konudaki en büyük sözlü, görsel ve yazılı arşive sahip olmuştur.

Birinci Anadolu İnanç Önderleri Toplantısı’na katılanların görüş ve konuşmaları aslına müdahale edilmeksizin derlenerek kitap halinde yayınlanmıştır.

Yine tarihte ilk kez bir kitapçık şeklinde dede, baba ve ozanlara yönelik hazırlanan soru kitapçığına verilen yanıtlarla dedeler, babalar konusunda en geniş bilgilere ulaşılmış, İkinci İnanç Önderleri Toplantısı sonucunda dede ve babalardan alınan yüzlerce sorunun cevabının bir kısmı bilim adamları tarafından değerlendirilmiştir.

İkinci İnanç Önderleri Toplantısı’nın kitabı da bilim adamlarının makaleleriyle zenginleştirilmiş bir şekilde yayınlanmıştır.

Çorlu’da yapılan iki önemli dedeler, babalar toplantısı da varolan bazı boşlukları doldurmuştur.

Marmara Bölgesi’ni kapsayan ve yine çok geniş katılımla gerçekleştirilen 29 Ekim 2001 tarihindeki toplantıda da bizzat dede ve babalara bir Dedeler Babalar Meclisi’nin kurulması yönündeki görüş ve düşünceleri soruldu. Onların gerek sözlü, gerekse de yazılı olarak ilettikleri fikirleri yine komisyon çalışmalarında değerlendirildi.

Cem Vakfı organizasyonunda 2002 senesi içinde Ayhan Aydın koordinatörlüğünde bir büyük Anadolu İnanç Önderleri Araştırma-İnceleme Gezisi yapılmıştır. Toplam 90 gün süren 34 ili kapsayan ve yüzlerce dede ve babayla görüşülen bu gezi önemli bir boşluğu doldurmuştur. Gezi’ye Batı Anadolu Bölümü’nde Hakkı Saygı da katılmıştır.

Anadolu dışında Bulgaristan’daki inanç önderleriyle ilgili olmak üzere Ayhan Aydın başkanlığında; Hakkı Saygı ve Ahmet Hezarfen’den oluşan bir komisyon, CEM Vakfı adına ortak geziler ve araştırmalar da yapmıştır.

Ayrıca yine Bulgaristan’a, CEM Vakfı görevlisi olarak ikinci bir sefer daha giden Ayhan Aydın, buradik Alevi/Bektaşi inanç yapısını, ve inanç önderlerinin durumunu tespit etmek için on dört günlük bir araştırma gezisi yapmış, yeni inanç önderlerinin isimleri listelere eklenmiştir.

Ayrıca şu anda tüm dünyada dedeler ve babalarla ilgili en geniş adres, telefon ve kişisel bilgilerin bulunduğu arşiv bilgileri de CEM Vakfı bünyesinde oluşturulmuştur.

İkinci İnanç Önderleri Toplantısı sonrasında üç yıldır, İstanbul’daki büyük dergah ve cemevi dedelerinin de aralarında bulunduğu bir takım önemli toplantı ve çalışmalar oldu. Bazı konularda ortak karar alınması, bunun uygulanması, tüm bilgilerin yazılı hale getirilmesi konusunda ilk kez yapıcı ve özverili çalışmalar yapıldı. En önemli inanç mekanlarımızdan olan Şah Kulu Sultan, Karacaahmet, Erikli Baba (Eryak Baba), Garip Dede türbe ve dergahlarının cemevi dedeleri ile birlikte; Yenibosna, Kartal, Gazi Mahallesi, Haramidere, Sarıgazi, İkitelli, Bakırköy, Nurtepe, Bağcılar, Maltepe, Esenyalı, Tuzla gibi İstanbul’daki tüm cem ve kültür evlerinin dede ve babaları çok önemli çalışmalar yaptılar.  İnanç Önderleri Musahiplik, cenaze, cem erkanı gibi Aleviliğin, Bektaşiliğin, Mevleviliğin temel inanç konularıyla ilgili komisyonlar oluşturarak faydalı çalışmalar yürüttüler.

Avrupa’da ciddi çalışmada bulunan kurum ve kuruluşlarla, dedelerle sürekli işbirliği içinde birlik adına önemli adımlar atıldı.

Bu arada yurt içi ve dışındaki dede ve babalarla görüşmeler sürekli devam etti.

Yapılan tüm bu çalışmalara ilave olarak, yüzlerce dede ve babayla yapılan söyleşileri kapsayan üç cilt halindeki kitap çalışmasının vakfımızca basılması yolunda çalışmalar sürdürülmektedir.

 

 

 

Cem Vakfı Üçüncü Anadolu İnanç Önderleri Toplantısı İçin Yapılan Çalışmalar

 

CEM Vakfı Anadolu İnanç Önderleri Üçüncü Toplantısı’nın Eskişehir’de yapılmasının kararlaştırılmasından sonra bu yönde yoğun bir çalışma gösterilmiştir.

Bu konuda Ayhan Aydın ve Hakkı Saygı görevlendirilmiş olup, 2003 yılı içerisinde üç kez Eskişehir’e gidilmiş; resmi ve özel kurum ve kuruluş temsilcileriyle görüşülmüş bu konuda yoğun çabalara rağmen çeşitli nedenlerle toplantının İstanbul’da yapılmasına karar verilmiştir.

Toplantı hakkında tüm Alevi/Bektaşi/Mevlevi kurum ve kuruluşları, çeşitli tarihlerde yapılan yazışmalarla bilgilendirilmiştir.

17 Ekim 2003 Cuma günü CEM Vakfı Genel Merkezi’nde Alevi/Bektaşi/Mevlevi kurum ve kuruluşlarıyla, inanç önderlerini bilgilendirmek maksadıyla geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmiş bu toplantıya yüzlerce inanç önderi ve kurum ve kuruluş temsilcisi katılmıştır.

Daha önceki toplantılara katılıp oturum başkanlığı veya danışmanlık yapan bilim adamı ve araştırmacılarla bu toplantı için de görüşülmüş, onların desteği alınmıştır.

Bu çerçevede dede ve babaların Alevilik için önemini tüm çalışmalarında dile getiren, kendi yazdığı kitapta Alevi kurumları içinde en çağdaş çalışmaları yapan kurum olarak CEM Vakfı’nı gösteren ve toplantı öncesinde kendisiyle görüşüldüğünde, sağlığı elverdiği oranda böylesi bir toplantıya katılmaktan onur duyacağını söyleyen Prof. Dr. İrene Melikoff da bu çalışmaya çok önem verdiğini söylemiştir. Kendisini 1 Aralık 2003’de, Strasburg’daki evinde ziyaretimiz esnasında da, çok istemesine rağmen, rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamamaktan duyduğu üzüntüyü, kendisiyle görüntülü yaptığımız söyleşide bizlere aktarmıştır.

Yazışma ve toplantıyla yetinilmeyerek Ayhan Aydın, Hakkı Saygı, CEM Vakfı Genel Müdür Vekili Kemal Şener’le de İstanbul’daki Alevi/Bektaşi/Mevlevi kurum ve kuruluş temsilcileri de bizzat ziyaret edilerek toplantı hakkında kendilerine bilgi sunulmuştur.

24 Ekim 2003, Cuma günü Rumeli bölgesi Bektaşi canların yoğun olarak ziyaret ettikleri, cemlerini icra ettikleri CEM Vakfı Bakırköy Kültür ve Cemevi birimimizi ziyaret ederek Abidin Harman’la; yine aynı gün Garipdede Cemevi Derneği’nden Dernek Başkanı Kadir Karakurt’la detaylı bir görüşme yapılmıştır.

25 Ekim 2003, Cumartesi günü; Bağcılar HBV. Kültür ve Tanıtma Derneği (Cemevi) Başkanı Zeynal Cafer Koç ve cemevindeki dedelerle toplantı hakkında söyleşi yapılmıştır. Yine aynı gün; 2 Kasım’da yaptıkları birinci olağan genel kuruluyla tümüyle bağımsız Gazi Mahallesi Vakfı olarak isim değiştiren Gazi Mahallesi H.B.V. Derneği Cemevi başkanı Hıdır Elmas’la; Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Hacı Bektaşı Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda da yetkili olan ve Alevi/Bektaşi Federasyonu’nda aktif bir çalışma sergileyen Ali Kenanoğlu ve Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği saymanı Hasan Sarıyar’la;  Okmeydanı HBV. Anadolu Kültür Vakfı Başkan Ali Yıldırım’la; Erikli Baba (Eryak Baba) Cemevi Derneği’nden yönetim kurulu üyeleri ve Taki Coşkun Baba’yla görüşülmüştür.

26 Ekim 2003,  Cumartesi  günü Şahkulu Dergahı Vakfı’ndan başkan Mehmet Çamur yine aynı yerde aynı gün Kartal Cemevi Başkanı Mehmet Boy’la;  Karacaahmet Sultan Derneği Başkanı Muharrem Ercan’la; Sarıgazi H. B. V. Kültür Derneği Başkanı Ergül Şanlı’yla; Sarıgazi Cem Kültür Evi’nden Hüseyin Emiroğulları Dede’yle görüşülmüş ve konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimiz kendilerine açıklanmıştır.

Bütün bunların dışında bizzat büyük inanç sahipleri olmaları itibariyle ve genel bilgilendirmeler için de yine çok yoğun bir çalışma sergilenmiştir. İstanbul içinde birçok dede ve halifebaba, baba ve dervişlerle, yazar/araştırmacılarla görüşmeler yapılmıştır.

Ayhan Aydın, Hakkı Saygı ve onun inanç bazında yardımcısı olan Araştırmacı Halil Ölmeztürk’le birlikte; CEM Vakfı Anadolu İnanç Önderleri Üçüncü Toplantı ön çalışmaları çerçevesinde çok önemli olduğunu gördüğümüz bazı ziyaretleri gerçekleştirerek tarihi bir görevi yerine getirilmiştir.

Toplantıyla ilgili olmak üzere devlet ve hükümet yöneticileri, tüm basın yayın organları, sivil toplum kuruluşları, bu konuyla ilgili yetkili görülen kişiler bilgilendirilmiş ve toplantıya davet edilmiştir.

Cem Radyo’da çok yoğun programlarla, çalışmalar halka aktarılmış, tüm gelişmelerden halk ve inanç önderleri haberdar edilmiştir.

 

CEM Vakfı

Anadolu İnanç Önderleri Üçüncü Toplantısı Yapıldı

 

İkinci Anadolu İnanç Önderleri Toplantısı sonucunda bir üçüncüsünün Eskişehir’de yapılması karara bağlansa da bazı nedenlerden dolayı hem tarihi, hem de yeri değiştirilerek de olsa CEM Vakfı Üçüncü Anadolu İnanç Önderleri Toplantısı, 8/9 Kasım 2003 Tarihleri’nde İstanbul’da yapıldı.

8 Kasım 2003, Cumartesi

8 Kasım Cumartesi günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan açılışa birçok seçkin davetli yanında ANAP Genel Başkanı Ali Talip Özdemir de katıldı.

Toplantıya dünyanın dört bir tarafından, aynen İkinci Anadolu İnanç Önderleri Toplantısı’nda olduğu gibi, yüzlerce inanç önderinin ve davetlinin katılmasının yanında çok sayıda vatandaş da ilgi gösterdi. 

CEM Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan’ın açılış konuşmasının yanı sıra; özellikle Eski Kültür Bakanı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Kurucu Başkanı Namık Kemal Zeybek ve Türkiye’deki Caferiler’in önderlerinden Selahattin Özgündüz’ün etkili konuşmaları katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle dinlenip, büyük alkış aldı.

Hüseyin Orhon Dede’nin sazı eşliğinde, Yenibosna Kültür ve Cemevi Semah Gurubuyla, Galata Mevlevihanesi Yaşatma Derneği’nin semazenlerinin birlikte döndükleri birlik semahı yine her zamanki gibi katılımcıların büyülü bakışları arasında ilahi bir aşkın tecellisi olarak dönüldü.

Bu arada Ali Rıza Uğurlu Dede’nin duası yüzlerce yıllık büyük geleneğin devamcısı olarak atalardan alınan kutsal sözlerin zikredilmesi olarak tecelli etti.

Aynı gün öğleden sonra CEM Vakfı Genel Merkezi’nde yenen öğlen yemeklerinden sonra; dört oturum halinde toplantılara geçildi.

Burada kendilerine daha önce ulaştırılan Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı Tüzük taslağı hakkında katılımcıların yazılı ve sözlü eleştirileri, ilaveleri, görüş ve önerileri alındı.

Dört oturumda çeşitli bilim adamı ve araştırmacıların başkanlığında  inanç önderlerinin halihazırdaki tüzüğe ilişkin görüşleri oturum başkanları tarafından kayıt altına alındı.

CEM Vakfı Anadolu İnanç Önderleri Üçüncü Toplantısı Oturum Başkanları

8 KASIM 2003, Cem Vakfı Genel Merkezi, Koca Ahmet Yesevi Kültür ve Cemevi, Saat: 14.30/18.30

BİRİNCİ SALON (CEM SALONU)

Eşref DOĞAN

Cemal CANPOLAT

Kutluay ERDOĞAN

Yaşar TÜKEK

İKİNCİ SALON (YUNUS EMRE TOPLANTI SALONU)

Ahmet HEZARFEN

Dursun GÜMÜŞOĞLU

Ali Lütfü PİROĞLU

Şakir KEÇELİ

Hakkı SAYGI

ÜÇÜNCÜ SALON (VAKIF KÜTÜPHANESİ)

Doç. Dr. Hüseyin BAL

Prof. Dr. Gazi AYDIN

Ali ERTURAN

DÖRDÜNCÜ SALON (DERSHANE KÜTÜPHANESİ)

Prof. Dr. Mehmet Ali KILIÇBAY

Doğan BERMEK

Veli ASAN

Prof. Dr. İbrahim DOĞAN

Alper ÇAĞLAYAN

 

Bir yakınını kaybeden Metin Turan, Kars’ta olduğu için toplantıya katılamamıştır. Uzun yıllar CEM Vakfı’nın Kültür Komisyonları içinde önemli çalışmalar sergileyen ve Vakıfların kurumsal kimlikleri ve Aleviliğin inançsal boyutları üzerine yapmış olduğu çalışmalarla tanınan oturum başkanlarımızdan Ali Erturan’ı, maalesef  2 Ocak 2003 Cuma günü kaybettik.

9 Kasım 2003, Pazar

İkinci gün de genel bir değerlendirme toplantısından sonra Prof. Dr. İzzettin Doğan katılımcılara hitap etti.

Aynı gün yapılacak seçimlerle ilgili ve tüzük taslağının son halinin verilmesi konusunda bir komisyon oluşturup, en sonunda da kararı kendisinin vereceği yönündeki istemi üzerine istisnasız herkes bu öneriyi kabul ederek, son sözün İzzettin Doğan tarafından söylenmesi ilkesini kabul edildi.

Aynı gün öğleden sonra, Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı adı altında, Alevi İslam İnancı’nı benimsemiş milyonlarca insana hizmet götürmesi amacıyla kurulacak ve sonuçta resmileşmesi amaçlanan kuruluşta yer alması için bizzat inanç önderlerinin katıldıkları bir seçim yapıldı.

Bu seçimde; böylesi bir kurumda yer almasını uygun bulacakları insanları bir temiz kağıda yazarak,  kurulan iki sandığa atmaları istendi, inanç önderlerinden.

Çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerinin, inanç önderlerinin de gözetiminde yapılan seçimin sayımı yine gözlemciler tarafından izlendi. Sonuçlar bir yazıyla zapt altına alındı. Bu sonuçlar genel değerlendirmeye tabii tutuldu. Oluşturulacak Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı’nın oluşum aşamasında yararlanılan seçimlerle ilgili tüm notlar CEM Vakfı’nın arşivine kaldırıldı.

Günler süren çalışmalar sonucunda bir komisyon tarafından belirlenen isimler 27 Aralık 2003, Cumartesi günü Türk kamuoyuna, basın önünde açıklandı.

Temsil niteliğine sahip olan ve tüm Türkiye’deki bu arada yurt dışındaki Alevi, Bektaşi, Mevlevi, Nusayri İslam inancına ait insanların inanç önderlerini temsilen Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı; İnanç Önderleri Temsilciler Meclisi adı altında faaliyet gösterecek isimlerini belirlemiş oldu. Buna göre bu ana meclisin dışında kalan tüm inanç önderleri bu kurumun doğal üyeleri olmaları yanında, kurum resmileşip devlet tarafından tanındıktan sonra da bu kurumun resmi üyeleri olacaklar.

Ama temsil ve oy çokluğu göz önünde bulundurularak, 400 kişilik bir Temsilciler Meclisi oluşturuldu.

 

EKİN İDİK OLDUK HARMAN, AYHAN AYDIN, (ALEVİLİK BEKTAŞİLİKLE İLGİLİ HABERLER, ETKİNLİKLER, SÖYLEŞİLER, YORUMLAR, FOTOĞRAFLAR – 1992 - 2004), 2005, İstanbul, KAHRAMAN OFSET, (SAYFA: 404-413)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile