Şahkulu Sultan Dergâhı’nda Hızır Erkanları…

Şahkulu Sultan Dergâhı’nda Hızır Erkanları…

Alevi – Bektaşi inanç dünyasında çok ayrı bir yere sahip olan Hızır; adına oruçlar tutulan, cemler sürülen, lokmalar dağıtılan “bolluğun, bereketin, darda kalanların bu darlıktan kurtulmalarının” bir sembolüdür.
Hızır; bir peygamber olarak nitelendirildiği gibi bu inanç yapısında bir ermiş, eren olarak da darda-zorda kalanlara yardım etmesinin ötesinde, iyilerin yanında, insanlara sağlık, bolluk, bereket getiren bir büyük yardımcı güç olarak anıla gelmiştir.
Özellikle ülkemizde Dersim ve çevresinde; Tunceli, Erzincan, Sivas, Erzurum, Malatya, Adıyaman, Bingöl buradan da, Tokat, Amasya, Samsun bölgelerinde daha da derinden hissedilen bir aşkla bağlanılmış her daim ama özellikle zemheri (kış) aylarında aralık – ocak – şubat aylarında gönüllerden daha çok anılan, adına çeşitli hizmetler (erkânlar) yapılan bir kurtarıcı yol önderidir.
Hızır; ortak hafızalarda, bazen bir kamber, bazen bir peygamber, bazen gaiplerden, çok uzak diyarlardan, karlı yollardan çıkıp gelen gül yüzlü bir dede sultan, baba erenler olmuştur.
Hanelerde her zaman başköşededir, dillerde, gönüllerde her daim zikredilen ulu dağlarla özdeş, fırtınalar arkasından gelen ılık bir nefes, baharın özlemcisi, getiricisi, yaralara merhem süren bir el, ambardaki en son pişirimlik çocukları aç koymayacak son bir tas un, unla gelen bereket olmuştur Hızır…
Hızır gelsin, bereketiyle gelsin, aşkıyla gelsin, boz atıyla gelsin, dertlere derman o güzel diliyle gelsin, leblerinden ballar süzülen ak yüzüyle gelsin, babamız gelmiş olsun, atamız gelmiş olsun, dertlerin de sonu gelmiş, karanlıklar gidip aydınlıklar gelmiş olsun…
Hızır; apaydınlık bir yarın olarak yeni gelen yılın, yeni günün güneşidir, ayıdır…
Hızır; Anadolu’da Peygamberden de öte bir anlam taşır yüce dağların ardından sonsuza kadar bitmeyen bir özlemle yolları gözlenir bitmez bir umut kaynağıdır…
Adına kurbanlar kesilen, özde birlikle çerağlar yakılan, lokmalar yapılıp mutlaka bir can insanla pay edilen Hızır günlerinde de Alevi – Bektaşi toplumu bir araya gelip, inançlarını yaşarlar.
Köylerde, kırlarda türbeler, ziyaret makamları, su gözeleri, ulu ağaçlar, mezarlıklar, dağların zirveleri ziyaret edilir.
Birlik, beraberlik için “Hakk – Muhammed – Ali” aşkıyla münacat duaları yapılır, gönül birliği, dileklerin gerçekleşmesi için aydınlık bir gelecek özlemiyle çerağlar yakılır, daha çok hamur işleri denilen undan lokmalar yapılır, kurbanlar kesilir, muhabbetler edilir, deyişler söylenir.
Bazı yörelerde perşembeden perşembeye gelecek şekilde bir hafta, bazı yörelerde sonu perşembeye gelecek şekilde üç gün oruçlar tutulur sonrasında da cemler sürülür.
Tüm Türkiye’yi sarsan, gönülleri yaralayan, tüm Türkiye’ye kanlı gözyaşları döktüren gerçekten yüzyılda bir yaşanacak çok büyük deprem felaketinin etkisiyle de, yine “birlik, beraberlik” duygularıyla da insanlarımız bu sene Hızır’ı, Hızır Günlerini yaşadılar.
Hızır günleri dediğimiz Ocak – Şubat günlerinde dergâhlarda, cemevlerinde, evlerinden yapıp getirdikleri lokmaları buralara getiren insanlarımız dedelerden – pirlerden dualar aldılar, lokmalarını hakça pay edip, Hızır aşkına sürülen cemlere katıldılar.
Depremde hayatlarını kaybedenleri anıp gözyaşı döktüler.
Bu dönemde Alevi – Bektaşi toplumu inançlarındaki, gönüllerinde en büyük insan sevgisiyle yardımlaşma duygularıyla çok büyük bir kaynaşma gösterdiler.
Yüzlerce canımız ise dün Şahkulu Sultan Dergâhı’na lokmalarıyla geldiler. Dergâh adına “Hızır Lokması” hazırlandı, gelen tüm canlara pay edildi.
Akşamsa dergâhın post dedesi Cemal Sultan Ocağı’ndan Ali Doğan Dedemiz, Haydar Akgül Dede ile birlikte Cem hizmetini canlarımızla birlikte yerine getirdiler.
Ceme Şahkulu Sultan Dergâhı Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Kızılkaya, Engin Polat da katıldılar.
Gönüllerin birlendiği Hızır cemine katılan, lokmalarını getirip canlarımızla pay eden, diğer zamanlarda imkânları ölçüsünde deprem bölgesine yardımlarda bulunan sevgili canlarımıza selam olsun, aşk olsun…
Yapılan hizmetler ulu erenlerimizin ulu dergâhına yazılsın, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun... Hızır'ın bereketi, birlik, beraberlik duyguları, insanlık sevdası evreni sarsın...
Alevi - Bektaşî Yolu'nun şulesi dünyaya yayılsın...
Yapılan hizmetler, dilenen dilekler, okunan hayır duaları erenlerimizin ulu dergâhına yazılsın...

Ayhan Aydın
17 Şubat 2023

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile