ANKARA’DA SEMAH BULUŞMASI

ANKARA’DA SEMAH BULUŞMASI

Organizasyon, 30 Nisan 2011 cumartesi günü Ankara’da Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezi’nde saat 17.00’de başladı. Binlerce insanın katıldığı etkinlik alanında bir ilk olma özelliğini taşıyordu. Salondaki coşku görülmeye değerdi. Bu sadece sahneye çıkanların, salonu doldularınların değil tüm dünyadaki Alevilerin Bektaşilerin ortak yaşadıkları onurlu bir gündü. Burada bin dört yüzyıl boyunca oluşturulmuş bir inancın ve kültürün bir yansınamısını görmek olanaklıydı. Burada son yıllarda semahlarımızın, cemlerimizin gösteriye malzeme yapılması durumu yaşanmamış inancımız, kültürümüz gözler önüne serilmiş, bizzat yaşanmış, yaşatılmış milyonlarca insana aktarılmıştı. Organizasyonda bazı aksaklıklar olması bu muazzam etkinliği gölgelemedi. Dönülen pervazlar, çalınan sazlar Hakk aşkınaydı. Bir Alevi Derneği’nin düzenlediği belki de en önemli ve hedefine ulaşan en önemli etkinliğe düzenleyenleri ayakta alkışlamak gerekir. Bravo, var olun, sağloun. Alevilik Bektaşilik adına böylesine güzel işleri demek ki, derneklerimiz, yazarlarımız isterlerse başarabiliyorlar. Bu vesileyle tekrar ve tekrar Güvenç Abdal Ocağı Derneği yöneticilerine, bu derneğe ve ocağa gönül verenlere, omuz verenlere bu ocağı tüttürenlere teşekkür ediyoruz.

 

 

ANADOLU’DAN BALKANLAR’A SEMAHLARIMIZ

 

Semah, Alevi-Bektaşi inancının temel ritüellerindendir. Alevi-Bektaşi öğretisinin  ana inanç pratiği cem olup semah da cem içerisinde gerçekleştirilen hizmetlerden biridir. Anadolu’da ve Balkanlar’da onlarca Alevi-Bektaşi topluluğunun, süreğinin ve ocağının inanç yapılanışı içerisinde zengin bir semah geleneği bulunmaktadır.

Son dönemde geleneksel-tarihsel Alevi-Bektaşi zeminde yaşanan değişim, öğretiye ait unsurların bilimsel-akademik çalışmalarla kayıt altına alınmasını gerektirmektedir. Aleviliğe ait bilimsel çalışmalarda temel alınacak öge, ocak ve sürek adı verilen kurumlar olup ocakların, süreklerin tarihsel-inançsal profilleri üzerine yapılacak araştırmalar, öncelikli önem taşımaktadır. Öğretinin yol bir sürek binbir şeklinde ifade ettiği gibi kendi içinde dinamik bir özellik gösteren Alevi-Bektaşi semahlarının envanterinin yapılıp arşivlenmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu çalışma, önümüzdeki dönem Alevi-Bektaşi düşünü üzerine yapılacak bilimsel çalışmalar açısından da stratejik değerdedir.

Bu ilmi gerçekten yola çıkılarak Anadolu ve Balkanlar’da etkinliğe sahip onlarca ocak ve süreğin semah ritüellerinin yer alacağı tarihsel önemde bir organizasyon gerçekleştirme kararı alınmıştır. Temelde etkinliğin önderliğini Alevi inanç-dede ocaklarının ve süreklerinin mensupları yapacaktır. Programın resmi anlamdaki organizatörü, Güvenç Abdal Araştırma Eğitim Kültür ve Tanıtma Derneği’dir. Etkinliğe Bulgaristan ve Yunanistan’daki Alevi-Bektaşi süreklileri, Ege ve Akdeniz’de yerleşik Tahtacılar, Güney Marmara ve Ege’de yaşayan Çepniler, Antalya-Abdal Musa süreklileri, Urfa-Kısas Alevileri, Adıyaman’daki ocaklar, Ardahan-Damal Türkmenleri, Hubyar Sultan (Tokat), Keçeci Baba (Tokat), Kul Himmet (Tokat), Veli Baba (Isparta), Seyyid Ali Sultan (Kütahya), Hamza Şeyh Dede (Afyon), Seyyid Hacı Ali Turabi (Çankırı), Tozluoğlu (Konya), Güvenç Abdal ocakları (Karadeniz), Amasya-Suluova ve Malatya-Arguvan yöresi Alevileri, Gaziantep bölgesi inanç-dede ocaklarının mensupları ve Beypazarı-Karaşar Alevileri semahları ile katılacaktır.

Programda yer alacak semahların hepsi tarihsel-inançsal açıdan Anadolu ve Balkan Alevi-Bektaşi semahlarının temel parçalarıdır. Çalışma bu yanıyla tam bir belgesel özellik taşımaktadır. Ocak ve süreklerin semahlarını dönecek tüm semahçılar, Alevi-Bektaşi inanç geleneğinin günümüzdeki öncelikli temsilcileridir. Her ocak ve sürek, dede veya babaların önderliğinde aşıkların desteğiyle semahlarını yapacaktır. Aşıkların okuyacağı nefesler, geleneksel-inançsal nitelikte olacaktır. Organizasyonun tamamı profesyonel bir ekip tarafından çekilecek ve kayıt altına alınacaktır. Gerçekleşecek kayıt, daha sonraki dönemde semahlar üzerine yapılacak çalışmalar için öncelikli bir bilimsel done olacaktır.

Etkinliğe Türkiye’nin onlarca ilinden Alevi-Bektaşi inanç önderleri, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum yöneticileri ve halk katılacaktır. Katılımın yaklaşık altı bin civarında olması beklenmektedir.  Ali Rıza Albayrak, Hüseyin Albayrak, Muharrem Temiz ve Sabahat Akkiraz okuyacakları deyişlerle programa katkıda bulunacaktır. Etkinliğin sunumunu devlet ve tiyatro sanatçısı Mehmet Atay yapacaktır. 20.Nisan.2011 günü kamuoyuna bir basın açıklaması yapılacak ve katılım ücretsiz olacaktır. Alevi inancındaki semahların özel yerini tanıtmayı amaçlayan program, her türlü polemiğin ve tartışmanın dışında inançsal-bilimsel bir amaç taşımaktadır. Organizasyon, 30.Nisan.2011 cumartesi günü Ankara’da Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezi’nde saat 17:00’de başlayacaktır.

Etkinliğe Alevi-Bektaşi yerleşim birimlerinden, ocak ve süreklerden, Almanya, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova ve Arnavutluk’dan konuklar katılacaktır. Yirmi beş civarı ilçe ve belde belediye başkanı, iki bin civarı köy muhtarı, Türkiye’deki Alevi-Bektaşi İnanç-Kültür merkezlerinin yöneticileri. Bu sebeple uluslararası bir özellik taşıyan programda Alevi-Bektaşi toplumunun tüm alt kollarının temsilcileri bulunacaktır. Saygılarımızla…

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile