Deprem Büyük Yaralar Açtı Yapacak Çok İşimiz Var!

Deprem Büyük Yaralar Açtı

Yapacak Çok İşimiz Var!

Marmara Bölgesi’nde özellikle Düzce merkez olmak üzere Bolu, İstanbul ve çevresini etkisi altına alan, sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı sarsan, yüreklerimizde derin yaralar açan deprem felaketi, yaklaşık yirmi bin kişinin canına mal olurken, bu büyük trajedide kırk bin kişi de yaralandı. Altmış bin evin tahrip olduğu depremde on binlerce kişi evsiz, yurtsuz kaldı.

Depremin 7.4 şiddetinde oluşu, gece 03.02 gibi bir zamanda meydana gelmesi ve temel alt yapı eksiklikleri gibi insan kaynaklı faktörler nedeniyle kayıplar çok büyük oldu. Geniş bir coğrafyada birçok ili kapsayan ve yarattığı olumsuz boyutlar her geçen gün daha net görülen depremle beraber gelen birçok tartışma da ülke gündemine oturdu.

Türk milletinin ve devletinin böylesine büyük felaketlere karşı hazırlıksız olduğu maalesef çok net olarak görüldü. Her seferinde sahte açıklamaları maharet sayan politikacıların elinde perişan olan milletimiz bu sefer de hükümetin acizliği ile karşı karşıya kaldı. Hiçbir devletin yöneticilerinde bulunmayacak bir yavaşlık ve uyuşuklukla hareket eden hükümet, sorunların çözümünde de başarısız oldu. Bazı hükümet yetkilerinin açıklamaları ise yaşadığımız felaket yanında esas sorunların bazı kafaların içinde yattığını gösterdi. Acizliklerini gizlemek için türlü çarelere başvuran yöneticiler; devlet kuruluşlarından daha iyi çalışan sivil toplum kuruluşları ve oluşumlarıyla, basın/yayın organlarına tahakküm uygulamak istediler. Bu yanlış tutumlar halkın gözünden kaçmadı. Halk yıllar yılı kendi kişisel hırslarının esiri olarak kendi menfaatlerini, toplum yararının üstünde gören ve siyaseti, politikayı kirlendiren bu insanlardan artık bıkıp usandıklarını türlü şekillerde gösterdiler. Politikacıların depremdeki acizliğini eleştirdiği için gözaltına alınmak istenen bir kadının yanında yer alan halk, olaya sert tepki göstererek bu tip uygulamalarla bir yere varılamayacağını söyledi.

Malzemeden çalarak binlerce insanın ölmesine sebebiyet veren bir başka kitle de müteahitler ve onlara gayri hukuki yollardan onay veren veya göz yuman idarecilerdir. Aslında asıl büyük suçlu kesim ve bu bozuk ve kokuşmuş düzeni yaratan da bu insanlardır. İnsan hayatına değer vermeyen, her türlü yolsuzluk ve usulsüzlüğü yapmayı bir maharet sayan ve daha acısı devletin en başında bulunanlar tarafından da sürekli ödüllendirilen bu onur yoksunu küme asıl cezalandırılması gereken kesimdir.

Dünyanın hemen her ülkesinden yaraları sarmak için büyük yardımlar deprem bölgesine ulaştırılırken, bu yardım kampanyaları aslında tüm kötümserliklere rağmen bir gerçeği daha gösterdi; İnsanlar ve milletler kardeştir! İnsanüstü bir çabayla yüzlerce insanı göçük altından çıkaran Yunan, İran, Rus, Alman, Amerikan, İtalyan, Türk onlarca ulustan insan göz yaşartıcı bir mücadele vererek unutulmaz görüntüler yarattılar. Yunanlı bir gencin yaralı bir insanı göçük altından çıkarırken sevincinden ağlaması tüm dünya televizyonlarında milyonlarca insanın ortak kıvancı oldu. Evet Türk’ü, Yunan’ı, Rum’u, Ermeni’si, İtalyanı tüm insanlar kardeştir, dosttur, acıları, sevinçleri benzerdir... Yeter ki biraz daha çok çaba, biraz daha çalışma... Irkçı kafaların değişmesi, uluslar arasında dostluk köprülerinin inşası...

Açılan derin yaraları bir nebze de olsa sarmak için; CEM Vakfı, Kartal Cemevi Vakfı, MMC. Özel Antrepoluculuk ve Mümessillik, Cem Radyo, Cem Dergisi, HAKEV ve diğer Alevi/Bektaşi örgütleri; Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı, Sarıgazi, Gazi Cemevleri, Şahkulu, Karacaahmet Dergahları, Pir Sultan Abdal Dernekleri, Hacı Bektaş Dernekleri olarak büyük bir yardım kampanyası başlatıldı ve başarıyla yürütüldü.

CEM Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışı tüm birimlerince toplanan tonlarca yiyecek, giyecek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca maddi yardımlarla ilgili kampanya TRT ile işbirliği halinde yürütüldü.

Bu konuda iki ana merkez; CEM Vakfı Yenibosna Kültür ve Cemevi ile Kartal Cemevi Vakfı çalışmalara öncülük etti. CEM Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, birim yönetici ve çalışanları adeta seferber olarak bu kutsal çalışmada yer aldılar.

Diğer yayın organları gibi Cem Radyo yayın akışını değiştirerek depremle ilgili özel programlar yayınladı.

Fakat daha yapacak çok şeyimiz var. Binlerce kişi hala dışarıda. Bizler sıcak çorbamızı içer, çayımızı yudumlarken yüzlerce yetim çocuğu unutmayalım. Yapacak daha çok işimiz var. Bu belli bir süreye bağlı bir yardım kampanyası değildir. Bu yardımlara devam edelim, yaraların sarılmasına hep beraber katkıda bulunalım.

 

DEPREM

Zelzeleden yandı kara bağrımız

Gelin bu yarayı saralım kardaş

Kolay değil büyük oldu acımız

Vatan millet bizim soralım kardaş

 

Ağustos ayında soldu gülümüz

Ana baba yavru bizim ölümüz

Kara gün içindir mal ve mülkümüz

Neyimiz var ise verelim kardaş

 

Enkazın altında inler yurttaşım

O inleyenler benim kardaşım

Durmadan akıyor çeşmimde yaşım

Birlikte el ele verelim kardaş

 

Birimizin derdi hepimizindir

Anadolu yurdum vatan bizimdir

Takdir mukadderat kara yazımdır

Durmadan yardıma varalım kardaş

 

Yavru kalkmış anasını arıyor

Anne baba yavrum diye soruyor

Yüreğim yaralı içim yanıyor

Yaramıza merhem saralım kardaş

 

Duman almış Kocaeli’nin başını

Garip gördüm toprağını taşını

Anasız yavrular döker yaşını     

Yetim yavruları görelim kardaş

 

Viran olan yerler yine bağ olsun

Her tarafı yeşil çimen dağ olsun

Metini ordumuz vatan sağ olsun

Merhumlara rahmet dilerim kardaş

Aşık Ali Metin,

30.08.1999

 

DEPREM

Böyle afet kara yerler başına

Sanki yer yerinden yarılmış gibi

Ulusça kapıldık can telaşına

Katlimize ferman verilmiş gibi

 

Onaltı Ağustos sabaha karşı

Çığlıklar inletti küreyi arşı

Ne tabut, ne kefen, ne mezar taşı

Siyah poşetlere sarılmış gibi

 

Sakarya, İstanbul, İzmit, Gölcük’te

Nice canlar evsiz kaldı açıkta

Baba dışarıda ana göçükte

Sanki birbirine darılmış gibi

 

Dağlar isyan eder dayanmış buna

Analar sarılmış yavrularına

Marmara Denizi boyandı kana

Yığın yığın kurban verilmiş gibi

 

Dizilmiş tabutlar karalı kervan

Kalkıp yürümeye yok dizde derman

Takdiri ilahi böyle mi ferman

Fay hattı direği kırılmış gibi

 

Mahmut Erdal der ki, karalı günler

Kimi ağlar sızlar kimisi inler

Nice delikanlı, nice gelinler

Kalkıp yürüyemez yorulmuş gibi

Mahmut Erdal,

01.09.1999

CEM DERGİSİ, EYLÜL 1999

EKİN İDİK OLDUK HARMAN, AYHAN AYDIN, (ALEVİLİK BEKTAŞİLİKLE İLGİLİ HABERLER, ETKİNLİKLER, SÖYLEŞİLER, YORUMLAR, FOTOĞRAFLAR – 1992 - 2004), 2005, İstanbul, KAHRAMAN OFSET, (SAYFA: 223-225)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile