Sultanahmet'te Divriği Gazetesi Söyleşileri 2015

Sultanahmet’te

Divriği Gazetesi Söyleşileri (2015)

Koordine ettiğim ve Divriği Gazetesi ve İlkezgi Sanatevi mekânında yapılan hafta sonu söyleşilerinden notlar…

 Ayhan Aydın

Sultanahmet’te

Divriği Gazetesi’nde Anlamlı Buluşma:

İranlı Alevi Sanatçı-Yazar Cavit MURTEZAOĞLU İle İran Alevileri Üzerine Söyleşisi…

 

İran Alevilerinin (Ehl-i Hak’ların) bir nevi Türkiye’deki temsilcisi, belki de en önemli ve renkli siması olan Sanatçı-Ozan- Yazar Cavit Murtezaoğlu’nun, Ayhan Aydın’ın sunumuyla, “Îran Alevileri (Ehli Haklar) ve İran Alevilerinin En Önemli Ozanları” isimli söyleşi, 5 Eylül 2015 tarihinde Sultanahmet Divriği Gazetesi Merkez Bürosu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe birçok kişi katılırken, Murtezaoğlu İran Alevileri yani Ehl-i Hak’lar konusunda aydınlatıcı bilgiler sundu.

 

Cavit Murtezaoğlu yaptığı konuşmada; İran’daki Alevilerle Türkiye’deki, Suriye’deki, Irak’taki Aleviler arasında aslında hemen hiçbir fark bulunmadığını, İran’da 10 milyon kadar Ehl-i Hak yani Alevi topluluğu yaşadığını, pir, mürşit, ocak, dede, cem gibi birçok kavramın Türkiye’dekiyle aynı olduğunu, fakat Türkiye’deki Alevilerin İran’da yaşayan Aleviler hakkında hemen hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını, aynı şekilde İran’daki Alevilerin de çok önemli bir bölümünün Türkiye’deki Alevilerin varlıklarından haberdar olmadıklarını söyledi. Murtezaoğlu, her iki toplum kesimimin birbirine yakınlaştırılması, birbirinden haberdar edilmeleri konusunda Türkiye’deki aydınlara ve Alevi kurumlarına büyük görevler düştüğünü söyledi.

Cavit Murtezaoğlu bu konuda gerek Türkiye’deki yazarlardan, gerek Alevi Bektaşi kurum ve kuruluşlarından, dede ve diğer öncü kesimlerden umduğunu bulamadığını, ama umutsuz da olmadığını, bunda sonra da çalışmaların hızlanması gerektiğini, İran’daki Alevilerin kendi aralarından hiçbir köken farkı gözetmediklerini, Türk-Kürt-Fars ne kökenden olursa olur, farklı isimlerle yaşasalar da, İran Alevilerinin etnik problemlerinin olmadığını söyledi. 

Cavit Murtezaoğlu konuşmasında İran Alevilerinin en çok değer verdikleri ozanlar hakkında da bilgi verirken, Şah İsmail’in aynı zamanda batın yönünün temsilcisi olan Şah Hatai’nin, İran’da unutturulduğunu, Türkiye’deki Aleviler arasında Şah Hatai’nin hem bir ozan, hem de bir inanç önderi olarak daha canlı yaşadığını, Türkiye’deki bazı büyük Alevi ozanların da İran Alevileri tarafından fazla tanınmadığına değindi.

 

İki bölüm halinde devam eden söyleşide yaklaşık bir saat kendi görüşlerini aktaran Murtezaoğlu, verilen aradan sonra kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

 

Etkinliğe; Sone Yayınları Sahibi ve Yayın Yönetmeni Şair-Yazar Hasan Hüseyin Yalvaç, Yazar Ali Kaya,  Azerbaycan’lı Halk Ozanı Doç. Dr. Fahrettin Salim, Ozan Kamil Baysal, Yazar Ayhan Tuncer, Ozan Ferman Kaya, Ozan Metin Aybek, Ozan Hüseyin Kuzacan, Senarist - Yazar Kosova’nın renkli siması Hayrettin Gaş, Şiir Yorumcusu Hanife Yılman, Azerbaycan’dan Edebiyat Öğretmeni Leman Hanım,  Konservatuvar Mezunu Erkan Aydoğan, ve diğer dostlar katıldılar.

 

Etkinlik; Sultaahmet’deki Divriği Gazetesi Merkez Bürosu’nda gazetenin yayın yönetmeni ve sahibi Yahya Bayar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İlkezgi Sanatevi Sahibi Mustafa Karaçiftci’nin çekimler yaptığı (YouTube’da yayınlancak) ve her iki kurumun katkılarıyla gerçekleşen etkinlikten sonra Ayhan Tuncer ve Mustafa Karaçiftci’nin birlikte hazırladıkları “çiğ köfte” ikramı yapıldı. Lokma duasını hem Alevi Dedesi hem de Bektaşi Dervişi olan Mehmet Deniz Kaleli yaptı.

 

 

Sultanahmet’te

Azerbaycanlı Halk Ozanı Fahrettin Salim Söyleşisi

 

Azerbaycan Bakü Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan ve ozan kimliğiyle tanınan Doç. Dr. Fahrettin Salim ile “Ozanlık, Azerbaycan’da Kültür Hayatı, Alevi Ulu Ozanlarında Tasavvuf” konulu söyleşi, 29 Ağustos cumartesi günü Sultanahmet’te Divriği Gazetesi Merkez Bürosu’nda gerçekleştirildi.

Divriği Gazetesi – İlkezgi Sanatevi organizasyonuyla, Ayhan Aydın tarafından düzenlenen etkinliğe birbirinden değerli konuklar katıldılar.

Dört saatlik söyleşi ve sohbette Fahrettin Salim konuyla ilgi görüş ve düşüncelerini açıkladı, kendisine sorulan soruları yanıtladı, nefesler söyledi, şiirlerini okudu.

Etkinlik boyunca İlkezgi Sanatevi Yayın Yönetmeni Mustafa Karaçiftçi çekimler yaptı.  Bina bahçesinde hazırlanan lokmaların sunumu yapıldı, yemek duasını Aşur Nergis Dede verdi.

Etkinliğe;  Yazar –Ozan - Sanatçı Akın Ok, Araştırmacı – Yazar Ali Kaya, Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Rüştü Durna, Araştırmacı- Yazar Seyyid Hüsamettin Aydın, Ozan-Yazar Yeter Şahin, Yazar Ayhan Tuncer, Bektaşi Dervişi ve Dede Deniz Mehmet,  Aşur Nergis Dede, Şair Kamil Baysal,  Halk Ozanı Ferman Taka, Halk Ozanı Hüseyin Kuzucan, Senarist, Yazar Kosova’nın Kültür İnsanı Hayrettin Gaş, Azerbaycan’dan Edebiyat Öğretmeni Leman Hanım ve diğer dinleyiciler katıldılar.

 

“Deylem’den Dersim’e”

Alevi Tarihinden Bir Kesit Söyleşisi

 

Araştırmacı – Yazar Ali Kaya tarafından Divriği Gazetesi’nin Sultanahmet’teki Genel Merkezi’nde, Dersim tarihiyle ilgili bir söyleşi gerçekleştirildi. Özellikle kendi memleketi de olan Tunceli (Dersim) ile ilgili araştırmaları ve yayınladığı kitaplarıyla tanınan Ali Kaya, 12 Eylül Cumartesi günü, birikimlerini dinleyenlerle paylaştı. Konuşmasının başında, 35. Yıldönümünde 12 Eylül Askeri Darbesinde yaşananları anlatan Kaya; bu darbenin Türkiye’ye ve Türk insanına büyük zararlar verdiğini, açtığı yaraların halen kapanmadığını söyledi.

İki saatlik “Deylem’den Dersim’e – Alevi Tarihinden Bir Kesit” isimli söyleşide, Dersim’in (Tunceli’nin) tarihi, kültürel ve inançsal boyutlarını dile getirdiği konuşmasında Ali Kaya, ülkemizin ayrılmaz bir parçası olan Dersim’de Cumhuriyet Dönemi’nde yaşanan kıyımlara da değindi. Sunumunda aynı zamanda İran’daki Deylem bölgesindeki kültürel yapının Türkiye’nin Tunceli, Erzincan, Erzurum, Elazığ gibi illerinin bulunduğu bölgedeki yerel kültürle parelilik gösterdiğini söyleyen Yazar Kaya, Deylem ile Dersim (Tunceli) bölgesinde konuşulan dil içinde birbirine çok benzeyen yaklaşık 500 kelime olduğunu belirtti.

Söyleşide Dersim’de var olan Alevi kimliğine, erenlere, ocaklara da değinen Ali Kaya; aynı zamanda İslam tarihinde yaşanan kimi yol ayrımlarını da dile getirdi.

İkinci bölümde kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Ali Kaya; çok önemli ve benzersiz Dersim coğrafyasındaki kültürün, inancın tam yaşatılamadığını, her zaman yöreye baskıların olduğunu açıkladı.

Etkinliğe öykü ve roman yazarı Beytullah Özilhan, Ressam Müzeyyen Karaçiftçi, Aşur Nergis Dede gibi isimler de katıldılar. Etkinlikte İlkezgi Sanatevi Sahibi ve Yayın Yönetmeni Mustafa Karaçiftçi de çekimler yaptı. Yahya Bayar’ın ev sahipliğinde konuklara ikramlarda bulunuldu.

 

 

Sultanahmet’te

"Yeni Dünyada İletişim ve İşbirliği" konulu sohbet toplantısı yapıldı.

Birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak görev yapan, şu anda Alevi Düşünce Ocağı Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Kemal Akgün tarafından, 19 Eylül 2015 Cumartesi günü, Divriği Gazetesi Genel Merkezi’nde, çok yararlı ve zevkli bir söyleşi gerçekleştirildi. Sohbetin ana konusu; "kitap, dergi, gazete, radyo ve televizyon gibi yayıncının istediğini söylediği, alıcının da istediği kaynağı seçtiği kitle iletişiminden karşılıklı (etkileşimli) kitle iletişim araçlarına geçiş; mektup gibi yazarken ve okurken yoğunlaşılan kişisel iletişimden yerden ve zamandan bağımsız olarak erişilebilen yazılı, sesli ve görüntülü iletişim araçlarına geçişin etkileri" oldu.

Kemal Akgün konuşmasının ilk bölümünde teknolojinin ve bu arada bilgisayar ve internet dünyasında kısa sürede yaşanan baş döndürücü gelişimi tarihi boyutlarıyla ortaya koyarken, aynı zamanda artık internetsiz bir yaşamın düşünülemeyeceği fikrinin herkesin kafasına yerleştiğini belirtti.

İkinci bölümde ise dinleyenlerin çoğu hem konuşmaya katkı amaçlı, hem de kendi dünyalarındaki bilgisayar, internet algısıyla ilgili çok canlı örnekler sundular. İnternetin büyük yararları yanında, yalnızlaşma, yabancılaşma, yanlış kullanım, insan ilişkilerine etkileri gibi konularında gündeme geldi. Söyleşi yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

Etkinliğe; Yazar Beytullah Özilhan, Şair Kamil Baysal, Aşur Nergis Dede, Divriği Gazetesi Yayın Yönetmeni Yahya Bayar, Şair Gülfer Ceylan, Yönetmen, Kosova’nın Kültür Elçisi Hayrettin Gaş, Ozan Ferman Taka, Alevi Derneği Başkanı Rüştü Durna, Ozan Hüseyin Kuzucan, Araştırmacı Ümit Kuşbakan katıldılar.
Etkinlikte; İlkezgi Sanatevi Sahibi İnternetçi Mustafa Karaçiftçi çekimler yaptı. Bu hoş sohbetlerin devamı dileğiyle katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

 

Süleyman Zaman’la

“VAROLUŞ, ALEVİ TASAVVUFU, ALEVİLİKTE DÖRT KAPI, KIRK MAKAM”

Söyleşisi Yapıldı

 

Araştırmacı – Yazar Süleyman ZAMAN’ın konuşmacı olarak katıldığı, “Varoluş, Alevi Tasavvufu, Alevilikte Dört Kapı, Kırk Makam” isimli söyleşi, 12 Aralık Cumartesi günü, Sultanahmet’te, Divriği Gazetesi Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Süleyman Zaman yaklaşık iki saat içinde, bir yazar ve araştırmacı olarak felsefi boyutuyla Varoluş hakkında bilgilerini bir saatlik dilimde anlattı. İkinci bölümde ise özelikle katılan dedelerin de soruları doğrultusunda Alevi tasavvufu boyutunda Dört Kapı Kırk Makam hakkındaki çalışmaları doğrultusunda görüş ve düşüncelerini dinleyenlerle paylaştı.

İçeriği dolu dolu geçen söyleşide katılımcılar da görüş ve düşüncelerini dile getirdiler.

Etkinliğe; Aşık Durmuş Günel Dede, Yayıncı-Yazar-Şair Hasan Hüseyin Yalvaç,Yazar Beytullah Özilhan, Şair Kamil Baysal, Aşur Nergis Dede, Divriği Gazetesi Yayın Yönetmeni Yahya Bayar, Kamil Aykanat, Av. Hasan Gülşan, Ozan Ahmet Akar, Şair Kamil Baysal katıldılar.

Etkinlikte; İlkezgi Sanatevi Sahibi İnternetçi Mustafa Karaçiftçi çekimler yaptı. Bu hoş sohbetlerin devamı dileğiyle katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

 

 

Süleyman Zaman

1956 Divriği doğumluyum. Lise 3. sınıftan terk ettim. Evli ve 2 çocuk babasıyım. 8 yıl Kütüphanede çalıştım. Daha sonra özel sektöre ait farklı firmalarda Muhasebecilik yaptım. Emekli oldum. Halk edebiyatı konusuna ilgi duydum. 'Aşık Mahzuni Şerif'in Hayatı, Eserleri,Dünya Görüşü'; 'Mahzuni Felsefe'si ve Muhlis Akarsu Hayatı, Sanatı, Şiirleri isimli üç kitabım yayınlandı. Yaşam Radyoda 'Anadolu Güneşi' isimli bir program yapmaktayım. Kendime ait 500'e yakın (hece vezni ve serbset vezinle) yazılmış şiirlerim var. Bağlama çalmaktayım. Radyo ve TV. Proglarına katıldım. Ok Meydanı Hacı Bektaş Kültür Vakfın'da İsmail Aydoğmuş'la birlikte 'Kültür Hzimet'lerini yürütmekteyim. Bu bağlamda bir çok kültürel çalışmalarda bulundum. Burada yaptığımız çalışmalar da, Yunus Emre'yi, Nejat Birdoğan'ı, Mahzuni Şerif'i,Aşık Daimi'yi, Aşık Veysel'i...vs. gibi değerli ozanlarımızı andık ve Laiklik, Demokrasi, Cumhuriyet, Alevilik-Bektaşilik...vs. gibi onular işlenmiştir. Yeni kitap çalışmalarım sürmektedir. Yeni şiirler üretmeye ve çeşitli konularda makaleler yayınlamayı sürdürmekteyim.

 

 

 Ruhi Su Anıldı…

 Büyük sanatçı, halk ozanı Ruhi Su; ölümünün 30. yıl dönümünde sevenlerinin katılımı ve söyledikleri türkülerle, İstanbul Zincirlikuyu'daki mezarı başında, dün, 20 Eylül 2015, pazar günü büyük bir sevgi ve özlemle anıldı...

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile