ŞAHKULU AKADEMİSİ DERSLERİ DEVAM EDİYOR

ŞAHKULU ALEVİ AKADEMİSİ DESLERİ DEVAM EDİYOR…

Ayhan Aydın

ŞAHKULU SULTAN VAKFI’NIN ALEVİ ÖĞRETİSİNE BÜYÜK KATKISI

ALEVİ AKADEMİSİNDE DERSLER TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR…

İkinci Dersinde de Konunun Uzman İsmi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ersal; Ocak-Dede Ve Talip Toplulukları Bütünlüğünde Yaşayan Aleviliğin İnançsal Temel Yapı Taşlarını Ortaya Koydu…

Alevi – Bektaşi toplumunun en temel kurumlarından birisi olan Şahkulu Sultan Dergâhı Vakfı’nın uzun yıllara dayanan birikimleriyle Alevi Öğretisinin anlatılması amacıyla düzenlediği Alevi Akademisi dersleri devam ediyor.

Bir kültür-eğitim hizmeti olarak geçen sene önceki yıllardaki çalışmalara daha da bir bilimsel boyut kazandırmak amacıyla akademisyenlerin ağırlıklı olarak yer aldıkları, Aleviliği tarihsel ve güncel boyutlarıyla en iyi şekilde aktarmak amacıyla düzenlenen Alevi Akademisi’nin ikinci ders günü, 1 Ekim 2016, Cumartesi günü gerçekleştirildi.

İlk derste geçen hafta “Alevi Öğretisinde Temel Kavramlar ve Ritüeller”  konusuyla, son yıllarda yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ersal önemli bir başlangıç yapmıştı.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ersal, yaklaşık yirmi yıla dayanan birikimlerini, bir üniversite öğretim üyesinde olması gerektiği gibi, bu ikinci dersinde de,  çok açıklayıcı, herkesin anlayacağı bir dil, üslup ve yöntemle aktararak başarıyla gerçekleştirdi.

“Alevi İnancında Ocak Sistemi Ve Hiyerarşi” başlığındaki iki ders boyunca Ersal, Anadolu’dan Balkanlar’a yaşayan Aleviliğin inançsal temel yapısı olan; ocak-dede sistemin bütünlüğünde, gerçekten de belli bir yöreye bağlı olmaksızın, temel işleyişini üstün sunumuyla gözler önüne serdi.

Dıştan dayatmalar, Alevi kurumlarının ve bazı dedelerin tüm yanlışlıklarına ve eksikliklerine rağmen geleneksel Aleviliğin ocak merkezli, erkânı süren dedeler ve onlara bağlı talip toplulukları tarafından çok canlı bir şekilde yaşatıldığını söyleyen Mehmet Ersal, tarihsel olarak Aleviliği Alevilik yapan cemin de özü olan bu sistemin yapı taşlarını çok açıklayıcı bir şekilde ortaya koydu.

Derse katılımı, dinleyenlerin ilgisini toplamayı da başaran Ersal, görsel malzemeyle de desteklediği sunumunda hafızalarda yer edecek çok güzel, bilimsel saatler yaşattı kendisini dinleyen topluluğa.

Şahkulu Sultan Külliyesi, Mehmet Ali Hilmi Dede Baba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı’nın tarafından düzenlenen dersler; 19 Kasım’a kadar her cumartesi günü;  akademisyen, yazar ve araştırmacıların farklı konulardaki sunumlarıyla devam edecek.

AYHAN AYDIN

1 Ekim 2016, Cumartesi

 

 

ŞAHKULU ALEVİ AKADEMİSİ’NDE BİLİMİN IŞIĞINDA GERÇEKLER DİLE GELİYOR…

DR. MİMAR, MAHİR POLAT

Çoğu İnsanın Dikkat Bile Etmediği Aleviliğin Olmazsa Olmazı, İnanç-Kültür ve Felsefesi’nin Dili Olan, Alevi-Bektaşi Mekânları’nın Önemi, Mimar Mahir Polat Tarafından Ortaya Kondu.

Doktora çalışmasının da temelini oluşturan Alevi Fiziki Mekânlarıyla ilgili Şahkulu Alevi Akademisi’nde ders veren Mimar Mahir Polat,  bir bilim insanından beklenenin ötesinde, bu inancın dilini de kullanarak, çoğu insanın ilk kez tanık olduğu şekliyle Alevi-Bektaşi inancının (Tarihi) Fiziki Yapıları’yla ilgili çok açıklayıcı bilgiler sundu.

Alevi-Bektaşi mekânlarının bu inanç ve kültürdeki önemini vurgulayan ve tadına doyulmaz iki saatlik dersiyle dinleyenlerin belleklerinde merak, ilgi, hayranlık uyandıran Mahir Polat kalıcı bir konuşma yaptı.

Mahir Polat, görsel malzemeyle de desteklediği sunumunda insanlığın tüm dinlerinde inanç mekânlarının yerinin çok ayırt edici bir şey olduğunu,  Alevi – Bektaşi öğretisinin mekânlarının ise yine bu inançla ilgili çok önemli ipuçları verdiğini dile getirdi.

Şahkulu Alevi Akademisi’nin 8 Ekim 2016, Cumartesi günkü ikinci konuşmacı olarak derse katılanlara bilgi birikimini aktaran Polat, doktora çalışmasına başlarken Alevilerin ocak-cemevi merkezli inanç mekânlarının olup- olmadığı konusunda kendisinin bile endişelerinin olduğunu araştırmalarını genişlettikçe olağanüstü bir malzemeyle karşılaştığını söyledi.

Mahir Polat, Anadolu Alevi yerleşimlerinde yaptığı alan araştırmalarıyla bizzat tespit edip, gözlemlediği, belgelediği şekliyle Alevi-Bektaşi ocak-tekke- dergâh-ziyaret mekânlarındaki sembolizmin aslında Aleviliğin dayandığı inanç-kültür evreniyle doğrudan bağlı olduğunu dile getirdi. Polat, bu gerçeği tüm çıplaklığıyla gördüğünü, “Kırklar Cemi, Tuba Ağacı, Kevser Irmağı, Yedi Kat Gök, Ocak…” tüm değerlerin Alevi- Bektaşi mekânlarına da yansıdığını örnekleriyle gösterdi.

Alevi tasavvufunu da çok iyi bilen, ozanların dünyasına zaman zaman yolculuklarla,  Mahir Polat Alevi tarihinin ışığında aynı zamanda geçmişe de göndermeler de bulundu.

Mahir Polat, Alevilerin aslında her şeyi gerçeğiyle yaşayan yani “zuhur”  olan, cemevinin de aslında içinde “Kırklar Cemi”nin yapıldığı kitlenin ta kendisi olduğunu,  Alevilikte her şeyin gerçeğin ta kendisi olduğunu, bunların sembol olarak nitelendirilmemesi gerektiğini söyledi. 

Alevilik’te dilde, yaşamda, mekânda, her yerde bu bütünlüğün mevcut olduğunu, önemli olanın bunu yaşamak kadar fark etmek de olduğunu dile getirdi.

Yine tadına doyulmaz bir sohbette, Alevi Akademisi bir önemli konuğu daha ağırlamış oldu.

Derse; Sanatçı, Akademisyen ve Araştırmacı Ulaş Özdemir ve Tarihçi Dr. Cihangin Gündoğdu da katıldılar.

Şahkulu Sultan Külliyesi, Mehmet Ali Hilmi Dede Baba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı’nın tarafından düzenlenen dersler; 19 Kasım’a kadar her cumartesi günü;  akademisyen, yazar ve araştırmacıların farklı konulardaki sunumlarıyla devam edecek.

AYHAN AYDIN

8 Ekim 2016, Cumartesi

 

ŞAHKULU SULTAN DERGAHI'NDA AKADEMİ DERSLERİ DEVAM EDİYOR...

ARAŞTIRMACI- YAZAR SÜLEYMAN ZAMAN

Bir büyük kültür- eğitim hizmeti olarak Şahkulu Sultan Dergahı Vakfı tarafından verilen, 2016 güz dönemi Akademi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Alevilik konusunda yetkin isimlerin Aleviliğin tüm boyutlarıyla ilgili birikimlerini sundukları, her yaştan insana açık, ve dergahın kültür hizmeti olarak insanların ücretsiz katılabildikleri akademik sunumlar devam ediyor...

16 Ekim 2016, pazar günü de Akademi'de Araştırmacı Yazar Süleyman Zaman yine içerikli bir sunumuyla katılımcılara; Dört Kapı Kırk Makam başta olmak üzere dört ders boyunca birikimlerini aktardı.

Dersler her cumartesi günü, saat: 11.00'de başlayıp, 17.00'e kadar sürecektir.

Akademi dersleri tüm halkımıza açık bir şekilde devam etmektedir...

 

AYHAN AYDIN

16 EKİM 2016

 

Şahkulu Alevi Akademisi Dersleri Devam Ediyor…

SANATÇI – DR. GANİ PEKŞEN

Alevi öğretisinin bilimsel boyutlarıyla anlatılmasının hedeflendiği Şahkulu Alevi Akademisi Güz Dönemi dersleri tüm hızıyla devam ediyor.

Konuyla ilgili uzman bilim insanı, araştırmacı, yazarların konuşmacı olarak katıldıkları ve Aleviliğin belli alanlardaki tarihsel-güncel-sosyal meselelerinin de anlatıldığı Akademi çalışmalarında bu hafta da Dr. Gani Pekşen, katılımcı 40 kişiye bilgi birikimini yaklaşık 6 saat boyunca aktararak önemli bir boşluğu doldurdu.
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi olan Dr. Gani Pekşen, büyük beğeni toplayan ve bizzat kendi derlemelerinden oluşan görsel malzemenin de yardımıyla “Cem ve 12 Hizmet” konusunda sunumunu yaptı. Bir bilim insanı olmasının yanında gelenekten gelen ve bu geleneğin tüm boyutlarını çok iyi bilen, çok duyarlı bir insan olarak da hassasiyetleri doğrultusunda dersini gün boyu sürdürdü. 
Dr. Gani Pekşen, geleneğin ocak dedeleri tarafından yüzyıllar boyunca hiçbir menfaat beklenmeksizin, yol aşkıyla bugünlere getirildiğini, bugün ise Aleviliğin her boyutunda olduğu gibi onun en önemli taşıyıcıları olan dedelik kurumunda da büyük sıkıntıların ve sarsıntıların yaşandığını vurguladı. Gani Pekşen, günümüzde dıştan kuşatmanın yanında kendi içinde de Aleviliğin çok büyük bir asimilasyonla karşı karşıya bulunduğunu, çıkarı merkeze koyun bazı kişi ve kurumların da öncülüğünde yüzyıllar boyunca süregelen geleneksel yapının yok edilmek istendiğini, bunu son yirmi yıldaki uygulamalarla görmenin mümkün olduğunu söyledi.
Zakirlik, dedelik, semahlar, cemler, on iki hizmet bugün artık tanınmayacak hale getirmiştir, yozlaşma öyle büyük boyutlara ulaşmıştır ki, insanlar kendi kendilerine Alevilikte olmayan şeyleri varmış gibi uygulamaya koyulmuşlar, diyen Pekşen konuyla ilgili çok önemli uyarılarda da bulundu. Pekşen konuşmasında; Dedelerin bir kısmı bile isteğe göre nefes söylemeye, semah döndürmeye başlamışlar, Alevilik’te asla olmayan uygulamalar bu arada Sünni uygulamalar çok yaygınlaşmış, ötekine iyi görünmek için büyük şehirlerde Sünni uygulamaların çok fazla Alevi inanç sistemine girmiştir, dedi.
Gani Pekşen, Aleviliğin hiçbir inanç sistemine benzemek zorunda olmayan, kendi kendine özgün bir yapı olduğunu, onu atalarımızdan aldığımız gibi yaşatmanın elzem yol olduğunu söyledi. 
Dr. Gani Pekşen şehirlerde özellikle gençlerin büyük etkilenme içinde olduğunu, Alevi geleneğinde olan şeylerin unutulduğunu veya unutturulduğunu, bunları yaşatmak isteyince de tepkiyle bile karşılaşıldığını vurguladı. Gelenekte olan, Alevi cenazelerinde bağlama çalınmasının kimi Aleviler tarafından bile yadırgandığını söyleyen Gani Pekşen, kendi annesinin cenazesinde bağlama çalmak isteyince bazı dostlarının bile kendi yanında yer almadığını, Arif Sağ’ın eşinin cenazesinde yapılanın ise tarihi bir olay olduğunu söyledi. Yıldız Sağ’ın tam da Alevi değerleriyle ilgili olarak son yolculuğuna uğurlandığını söyleyen Pekşen, bu uygulamanın yaygınlaştırılmasının gerektiğini belirtti. 
Aynı zamanda çok sevilen bir sanatçı da olan Gani Pekşen, dersini çok da zenginleştiren uygulamalarıyla, söylediği nefesler ve bunlar üzerine yaptığı konuşmalarla-yorumlarla da saatler boyunca hiç bitmeyen bir ilginin de odağı oldu.
22 Ekim 2016 Cumartesi günü, Şahkulu Sultan Dergâhı’nda Aleviliğin özüyle yaşaması ve yaşatılması gerekliliği konusunda, yaşayan Alevilikle ilgili çok net bilgi ve belgelerin ışığında dersini tamamlayan Gani Pekşen’i uğurlayan katılımcılar da, gönül rahatlığıyla evlerine dönerken; yapacak çok şeyin olduğu, her şeyin daha bitmediğini, her şeyin başının bilim olduğu konusunda fikir birliğindeydiler… 
Akademideki derse Şahkulu Sultan Vakfı Başkanı Mehmet Çamur da katıldı. 
Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı, Alevilik’le ilgili halkı bilgilendiren çalışma ve çabalarına devam ederek tarihi bir görevi yerine getiriyor.
Emeği geçen herkesi kutlamak gerekir…

AYHAN AYDIN

22 EKİM 2016

Adres:

Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı, Merdivenköy Mahallesi. İmam Ramiz Tekkealtı Sokak. No: 7 
Kadıköy / İstanbul. 
Telefon: 0216 368 55 25
Faks: 0216 385 64 49
E-Posta: info@sahkulu.

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile