DEDELER ALEVİLİĞİ ANLATIYOR KİTABI ÇIKTI...

DEDELER ALEVİLİĞİ ANLATIYOR…

Araştırmacı, Derlemeci, Arşivci, Gazeteci, Yazar dostumuz Ayhan Aydin yeni kitabı "Aleviliği Dedeler Anlatıyor" raflarda.
YOL'a yaptığı hizmetleri kabul olsun. Kitabın okuru, baskısı çok olsun.

Aleviliğin yazılı ve sözlü kültürünün kayda alınması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir yeri olan Ayhan Aydın' uzun süredir Alevilik - Bektaşilik konusunda yaptığı derlemeleri kitaplarda topluyor. Tek başına bir "Alevilik Arşivi" bir "Alevilik Hafızası" gibi çalışmalara imza atıyor.

İlk ağızdan elde edilen bu derlemeler, yani söyleşiler, izlenimler, notlar, başta araştırmacılar, akademisyenler, genç okurlar, olayı takip eden veya meraklı insanlar için yararlı oluyor.

Uzun zamandır yaptığı derleme ve arşiv çalışmalarının başında Alevi Dedeleri ile yaptığı söyleşiler yer alıyor.

Yüzlerce Alevi Dede'si yaptığı söyleşilerden 29 söyleşiyi Ocaklar bazında bir seçki yapılarak kitaba yerleştirilmiş. (Aydın İleri, Yayıncı, Yazar, Kütüphaneci)

 


..................................................................................

ALEVİ DEDELER ANLATIYOR 
Derleyen: Ayhan Aydın 
Kripto Yayıncılık 
Temmuz 2018

 

Aleviliği Dedeler Anlatıyor...
Sevgili dostlar; uzun yıllardan beri Alevilik Bektaşilik konusunda yaptığım derlemeleri kitaplarda toplamaya çalışıyorum. 
İlk ağızdan elde edilen bu derlemeler, yani söyleşiler, izlenimler, notlar, başta araştırmacılar, akademisyenler, genç okurlar, olayı takip eden veya meraklı insanlar için yararlı oluyor. 
Ben bir basın yayınlı olarak söyleşi yapmaya devam ediyorum. Ne bir sosyoloğum, ne bir tarihçi, ne bir antropolog. Bu alanlar ise aslında konu için temel olan alanlar. Ne kadar çok araştırma yapılsa hala çok geniş bir veri alanı.
Uzatmayayım, bunca yıllık çalışmalar, derlemeler, arşiv yapma gayretleri içinde söyleştiğim gurupların başında Alevi Dedeleri gelmektedir. 
Yüzlerce dede söyleşisinden yaklaşık 120 söyleşiyi deşifre edip düzenlemiştim. Onca kurum ve yayınevine sunmama rağmen hiçbirisi bu çalışmama ilgi göstermediler. 
Biliyorsunuz kitaplarımın birçoğunu kendi imkanlarımla bastırıyorum (Can Yayınlarından çıksa da maddi olanağını biz karşılıyoruz).

 

Sıkıntılar Hiç Bitmiyor...
Hem maddi kaynak bul, hem de bunları dağıtmaya çalış...
Çok ciddi sıkıntılar. Bir de tam bir redaksiyon yok, bir çok problemler. Hala da onların dertleri bitmiş değil.
İşte Bu konuda elimdeki söyleşilerin varlığını Sayın Ali Rıza Özdemir'e açınca kendisi bana yardımcı oldu. Bu söyleşileri Ankara'da işini ciddiyetle yapan ve tüm Türkiye'ye geniş bir dağım ağı kurabilin Kripto Yayınları'ndan Ünit Çıkrıkçı'yla beni tanıştırdı. 
Sonuçta Dedeler Aleviliği Anlatıyor kitabı çıktı. 
Kitap şu anda Türkiye'deki kitapçılara dağılmış durumdadır. İnsanlarımız bu kitaba ulaşabilirler.
Kitapta yayınevinin dedelerimizle yaptığım yüzden fazla ve her birisi uzun söyleşilerden yapmış olduğu bir derleme metin yer almaktadır. 
Ocaklar bazında bir seçki söz konusudur. 
Eksik bir çok dede söyleşimiz vardır. 
Artık yapacak bir şey yok. 
Kurumlar veya dedeler, babalar, ozanlar da biraz özveride bulunmalılar. 
Konuşmak çok güzel, bu konuda iş desteğe gelince hiç kimsenin kılını kıpırdatmadığını görüyorum. 
Büyük çilelerle yapmaya çalıştığım tüm kitap, gezi ve araştırmalarda bunu görüyorum, yaşıyorum. Hala da yaşıyorum. Çünkü bunlar bireysel değil, toplumdan aldığını topluma geri verme gayreti, yani toplumsal bir çalışma.
Bir Balkan gezisine gitmek için üç beş kitap vermeye çalıştığım kişiler telefonlara çıkmıyor. 
Ancak laf konuşuyoruz, iş yapmıyoruz.
Gençlerimizi okutmuyoruz, bilimsel olsun olmasın araştırmalara gerekli desteği vermiyoruz.

Neyse derdim çok fazla, can dostlar...
Bana candan davranıp kitabı halka ulaştıran Kripto Yayınlarından Ümit Çıkrıkçı'ya çok teşekkür ediyorum.

Muhabbetlerimi sunuyorum. Hayırlı olsun...

 

Arka Kapak Yazısı...

Alevi Dedeleri, atalarından aldıkları mirası, kendi yaşam tecrübeleriyle de birleştirerek bugünlere getirip, yaşattılar ve de bizlerle paylaştılar. 
Tüm dedelerin yaşam öyküleri başlı başına bir kitap konusu aslında... Hayatın içinden gelen, yaşamın renklerini barındıran dedeler samimi, içten ne de güzel özetliyorlar, yaşamlarını, dünyaya bakışlarını... 
Bu kitapla; yüzlerce söyleşiden bir deste sunuldu sizlere. Yaşayan Aleviliği dedelerin konuşmalarından, bu söyleşiler aracılığıyla anlamaya çalıştık. 
Hep başkalarının anlattıkları, yazdıkları şekliyle Alevilik kamuoyuna sunuldu. Ama burada bu inancın, bu öğretinin öncü isimlerinden olan, dedeler bu sefer kendileri konuştular. Özlerini ortaya koydular. 
Dedeler; (Babalarla birlikte) hazine sandıkları olan bellekleriyle, ruhlarındaki hatıra ormanlarıyla, büyük tecrübeleriyle, yaşamın bir başka boyutundan hayata bakanlar olarak, bize halkbilim, edebiyat, tarih bakı-mından da ne büyük nimetler sunuyorlar.
Dedeler, bir umuttur; dedelik, zahmetli bir yolun adıdır. 
Dedeler, çölde açan çiğdeme benzerler....
Dedesiz, bir Alevîlik düşünülemez....
Dedelik; cemdir, semahtır, sazdır. 
Dede talibiyle, zakiriyle, deyişiyle, aşkıyla ‘dede’dir. 
Ocaksız dede olunmaz, Pîr elinden tutmayan, mür-şit didârı görmeyen, rehber eşiğinden geçmeyen de bu yolda yol alamaz. 
Yol-erkân süren, doğru görüp doğru söyleyen, tüm insanlığın önderi olabilen dedelere ne mutlu.
Aşk ola erenler, aşk ola!

 

Ümit Çıkrıkcı
Kripto Basım Yayın Dağ.Ltd.Şti.
Kripto Kitaplar Publishing House
Kültür Mahallesi, Ataç 2 Sokak No:71/B Çankaya-Ankara-Türkiye
Tel: +90 0312 432 19 23

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile