P.S.A. 2 Temmuz Eğitim Ve Kültür Vakfı’ndan Tarihi Çalıştay

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Eğitim Ve Kültür Vakfı’ndan Tarihi Çalıştay

 Pir Sultan’ım der gözümde

Hiç hata yoktur sözümde

Eksiklik kendi özümde

Darına durmaya geldim

Ulu Alevi Bektaşi ozanlarından ve Anadolu’da ozanlar piri olarak nitelendirilen Pir Sultan Abdal adına kurulan köklü Alevi kuruluşlarından Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Eğitim ve Kültür Vakfı tarihi bir toplantıya öncülük yaptı.

Çok değerli akademisyen ve araştırmacıların katıldıkları, "Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Alevilik Bektaşîlik Çalışmaları 1. Çalıştayı", 2-3 Şubat tarihleri arasında Ankara'da yapıldı.
Alevi kurumları içinde belki de alanında ilk kez yapılan bu çalıştayda; Vakfın yaklaşık dört yıldır gerçekleştirmiş olduğu Osmanlı Arşivinden belgeleri derleme ve bunları değerlendirme konularıyla birlikte Osmanlı Arşiv Belgelerine farklı bakışlar gündeme geldi.

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Muharrem Yılmaz, açılışta vakfın çalışmaları, hedefleri ve bu konudaki düşünceleri üzerine bir konuşma yaptı.

Vakıf adına bu çalışmaları sürdüren gurup olarak Murat Alandağlı ve Muhammed Ceylan bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

İki gün boyunca, çalıştaya katılan akademisyen ve yazarlar konuyla ilgili bilgi, görüş, düşünce ve eleştirilerini aktardılar. Dile getirilen ortak nokta ise; bu çalışmaların çok önemli olduğu, böylesine bir konuya bu kadar önem verilerek bir çalıştay yapılmasının çok yararlı bulunduğu ve bunların devamının gelmesi yönünde oldu.

Katılımcılar; konunun en iyi şekilde ele alınıp araştırılması ve elde edilen ve edilecek verilerin en iyi şekilde, ilgili kişi ve kurumlara, kamuoyuna nasıl aktarılacağı konusunda görüş ve düşüncelerini aktardılar. Çalıştaya konuyla ilgili yaklaşık 40 kişi katıldı. 

Toplantı sonunda Vakıf yönetimi adına söz alan Muharrem Yılmaz, tüm katılımcılara Vakfı adına teker teker teşekkür ettikten sonra, imkânlar olduğunca bu çalışmaların sürdürüleceğini, katılımlarından dolayı herkese şükran duygularını dile getirdi.

Ayrıca Muharrem Yılmaz, iki gün boyunca konukların ağırlanmasını ve konaklamalarına imkan sağlayan Çankaya Belediyesine ve başkan Alper Taşdelen’e de teşekkürlerini sundu.

Bu tarihi toplantı bu alanda yapılacak çalışmalar için ufuk açıcı ve halkımıza hayırlı olsun.

 Ayhan Aydın

OSMANLI ARŞİV BELGELERİNİN ÖNEMİ VE ALEVİ BEKTAŞİ TARİHİ

Her zaman dile getirilip bir türlü uygulanıp yazılamadığı gibi tarih bir bütündür ve bir bütünlükte ele alınmalıdır. Alevi Bektaşi tarihinin de tam yazılabilmesi, tarihi kaynakların daha iyi derlenip, değerlendirilebilmesiyle mümkün olacaktır.

Yaklaşık 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu; aynı zamanda Alevi- Bektaşi toplumunun da en uzun yıllar yönetiminde kaldığı bir devletse, bir bütün olarak bu devletin bu topluma karşı bakışını en iyi şekilde yansıtan devletin tüm belgelerinin sağlıklı bir şekilde ve bir bütünlükte ele alınması ve incelenmesi gerekmektedir.

Fakat sadece devletin resmi belgeleri veya konuyla ilgili her türden yazışmaları, arşiv değeri olan metinleri ve kitaplar da bu konuda yeterli değildir. Şu anda kişi ve kurumların elinde bulunan her türden yazılı eski belgeler olayın tam ve tarafsız bir şekilde ele alınıp, gerçek tarihin yazılması için birer önemli vesika olarak toparlanmalıdır.

Her önüne gelenin, ben yazarım, ben tarihçiyim dediği ülkemizde gerçek araştırmacı ve yazarların, tarihçilerin işleri hiçbir zaman kolay olmamıştır. Daha da acısı Alevi toplumu ve Alevi gençleri konunun çok uzağındadır. Öğrenim gören gençlerimiz içinde Osmanlıcı, Arapça, Farsça bilen hemen hemen hiç kimse yoktur.

Geçmişimizin, büyük medeniyet ve kültür birikimlerinin ürünlerini ve tarihi belgelerini o zaman kimler okuyacaklar? Alevi Bektaşi toplumu daha çok duygularıyla hareket ettiği için, Osmanlıca, Arapça, Farsça öğrenmek sanki Osmanlı’yı, Arapları, Farsları sevmek şeklinde anlaşılmaktadır. On binlerce belge okunmayı beklemektedir. Bu belgeleri tarafsız bir şekilde kimler okuyacaktır, kimler değerlendirecektir?

Osmanlı ve devlet yanlı demek, bize kıydı, bizi sürdü, bizim katilimizdi bunlar, demek yetmiyor. Sevsek de, sevmesek de Osmanlı’nın Arşiv belgeleri bu işin mihenk taşlarından birisidir. Bu alanda büyük bir eksikliğimiz ve boşluğumuz vardır.

Alevi Bektaşi kurumlarının, iş adamlarının, ilgililerin gençleri bu konularda eğitim almaları konusunda kesin olarak teşvik etmeleri ve desteklemeleri gerekmektedir.

Osmanlıca, Arapça, Farsça bilmeden, sosyoloji, antropoloji, tarih, sanat tarihi, basın yayın gibi konularda insan yetiştirmeden biz daha çok boş nutuklar çeker, tarihimizi başkaları yazıyor, diye boşuna diz döveriz.

Muhabbetlerimle.

 

Ayhan Aydın

 

ÇALIŞTAYA KATILANLAR

1-PROF. DR. ALİ YAMAN
BOLU, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.

2- PROF. DR. LEVENT KAYAPINAR
ANKARA ÜNİ. DTCF

3- PROF. DR. AYŞE KAYAPINAR
TEKİRDAĞ, NAMIK KEMAL ÜNİ.

4.DR.ÖĞT. GÖR. MUSTAFA ŞEN
ANKARA, ODTÜ

5- PROF. DR. BEDRİYE POYRAZ
ANKARA ÜNİ. İLETİŞİM FAK.

6-PROF. DR.MUSTAFA SEVER
ANKARA, GAZİ ÜNİ.

7- DR. ÖĞR. GÖR. MEHMET ERSAL
İZMİR, KATİP ÇELEBİ ÜNİ.

8- DR. ÖĞR. GÖR.MUHAMMED CEYHAN
TUNCELİ, MUNZUR ÜNİ.

9- DR. ÖĞR. GÖR. YALÇIN ÇAKMAK
TUNCELİ, MUNZUR ÜNİ.

10- DR. ÖĞR. GÖR. AZİZ ALTI
TUNCELİ, MUNZUR ÜNİ.

11- DR. ÖĞR. GÖR. UYSAL DIVRAK
TUNCELİ, MUNZUR ÜNİ.

12- DR. ÖĞR. GÖR. GÜL KIZILCA YÜRÜR
İSTANBUL, ALTINBAŞ ÜNİ.

13- DR. ÖĞR. GÖR. MEHMET ALİ BOZKUŞ
ÇORUM, HİTİT ÜNİ.

14- DR. ÖĞR. GÖR. KADER ALTIN
ERZİNCAN, BİNALİ YILDIRIM ÜNİ.

15- DR.ÖĞR. GÖR. KİBAR TAŞ
ANKARA,

16-DR. ÖĞR.GÖR. İLKER KİREMİT
KARAMANOĞLU, MEHMETBEY ÜNİ.

17- DR. ÖĞR. GÖR. MURAT ALANDAĞLI
HAKKARİ ÜNİ.

18- METİN TURAN
ANKARA, ULUSLAR ARASI KIBRIS ÜNİ.ANK. TEM.KIBATEK BŞK.

19- AYDIN TONGA
İSTANBUL, ARAŞTIRMACI, YAZAR

20- ŞAH HÜSEYİN ŞAHİN
İSTANBUL, ARAŞTIRMACI, YAZAR

21- MURTAZA DEMİR
ANKARA, PİR SULTAN ABDAL 2 TEMMUZ KÜL. ve EĞİT. VAKFI ÖNCEKİ DÖNEM BŞK. YAZAR

22- İLHAN CEM ERSEVEN
ANKARA, ARAŞTIRMACI, YAZAR

23- AYHAN AYDIN
İSTANBUL, ARAŞTIRMACI, YAZAR

24- AV. İBRAHİM KARSLI
İSTANBUL, PİR SULTAN ABDAL 2 TEMMUZ KÜLTÜR ve EĞİTİM VAKFI GNL. SEK.

25- MEHMET ELİBOL
ANKARA, PİR SULTAN ABDAL 2 TEMMUZ KÜLTÜR ve EĞİTİM VAKFI GNL. YÖN. KUR. ÜYESİ

26- MUHARREM YILMAZ
İSTANBUL, PİR SULTAN ABDAL 2 TEMMUZ KÜLTÜR ve EĞİTİM VAKFI BAŞKANI

27- MUSTAFA SELMANPAKOĞLU
ANKARA, PİR SULTAN ABDAL 2 TEMMUZ KÜLTÜR ve EĞİTİM VAKFI ÖNCEKİ DÖNEM BŞK.

28- EMEL SUNGUR
ANKARA, PİR SULTAN ABDAL 2 TEMMUZ KÜLTÜR ve EĞİTİM VAKFI BŞK. YRD.

29-YÜKSEK LİSANS ÖĞR. ÖZCAN SALMAN
İSTANBUL, İST. ÜNİ. DİL TARİH FAK.

30- YÜK. LİSANS ÖĞR. ŞAFAK ERDOĞAN
ANKARA, HACI BAYRAM VELİ ÜNİ.

31- YÜKSEK LİSANS ÖĞR. ALİ SEDAT DİNÇER
ESKİŞEHİR, TARİH BÖL.

32- YÜKSEK LİSANS ÖĞR. DENİZ ÖZKAN
ANKARA, HACETTEPE TÜRK HALK BİL.

33- YÜKSEK LİSANS ÖĞR. ALİ TANRIVERDİ
ANKARA, GAZİ ÜNİ. ALEVİ BEKTAŞİ KÜL.

34- YÜKSEK LİSANS ÖĞR. ERSİN ŞAHAN
KIRKLARELİ ÜNİ. SOSYAL BİL. ÇAĞDAŞ LEH.

35- YÜKSEK LİSANS ÖĞR. VELİ GÜVEN
SAKARYA, TARİH BÖLÜMÜ

36- MELAHAT COŞKUN
ANKARA, VAKIF GYK ÜYESİ

37- FATMA KURT
ANKARA, VAKIF Y.K.UYESİ

38- ELİF KARA
ANKARA, Y.K.ÜYESİ

39- MÜSLÜM TÜRKAN DEDE
ANKARA, GYK ÜYESİ

40- ZAKİR BERDARİ
ANKARA

41 İBRAHİM BAHADIRLI

ANKARA, ARAŞTIRMACI- YAZAR

42 CENGİZ YILDIRIM

ANKARA, YAZAR

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile