Işığın Vurur Gönüllere Şahkulu

Işığın Vurur Gönüllere Şahkulu

 

Gönüllerde bir ışık, özde bir hasret

Uzak yolcuların umudu Şahkulu

Dildeki dilekler, cemdeki çerağlar

Kuruyan dudakların suyu Şahkulu

 

Darında didar görüp coşanlar nuru

Hakk eyvallah diyenler mührü Şahkulu

Yaz bahar ayında sümbüllerin açar

Bülbüllerin öttüğü daldır Şahkulu

 

Hakikat postunda oturan pirlerle

Davan Hüseyin davasıdır Şahkulu

Hep yanan ocağındaki dostlarınla

Cümle mazlumlar dergâhıdır Şahkulu

 

Anadolu’dan Rumeli’ne bin selam

Dervişlerine canlar kurban Şahkulu

Serden geçenlerin doymazlar tadına

Serdarlar sultanı mürşittir Şahkulu

 

Cevheri’yim çok çağlayıp coşup aktın

Nihayet sonunda durulup ulaştın

İlimler deryasına, Hünkâr’a vardın

Yolun aynı yol, sürekler aynı sürek

Muhabbet meydanının şahı Şahkulu

 

Ayhan Aydın, 4 Mayıs 2020