And Olsun Ki...

And olsun ki,

 

Görünür görünmez her türlü engele, baskıya karşın; Hacı Bektaş Velilerin yolunu sürüp, Kaygusuz Abdalların ve cümle ozanların, babaların, dedelerin, abdalların, Kalenderlerin, pirlerin, yolundan gidip Akpınar'lar gibi çağlamaya, Abdal Musa'nın Değirmenini döndürmeye devam edeceğiz....

Bizler sizlerden el aldık,

And olsun ki, rüzgarlar estikçe, yağan yağmurlarla dereler coştukça bizim değirmenimizden sular çarka girip semah döndükçe, çerağlarımız yandıkça, altın başaklarımızdan nimetler hakça pay edildikçe, insanlığın bolluk ve bereket dolu harmanlarında çocuklarımızın karnı doymuş olarak muhabbet meydanlarında buluşup cem eyleyeceğiz...

Birlik kalelerini kurup ikilikleri yeneceğiz, sonsuz sabaha kadar ulu erenlerin yolunu süreceğiz...

Dağlarımızda gezen cerenlerimiz, apaydınlık gökyüzünde uçan güvercin ve turnalarımızla dünyanın dört bir tarafına barış, kardeşlik, dostluk duygularını yaymaya devam edeceğiz...

Muhabbet ehline aşk ile...

 

 

Ayhan Aydın

12 Temmuz 2022