Abdal Musa ve Kaygusuz Abdal Aşkıyla Yazılan Şiirleri...

Son Şiirler

Abdal Musa ve Kaygusuz Abdal Aşkıyla Yazılan Şiirleri...

23 Haziran - 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında Abdal Musa Anma Etkinlikleri için Antalya Elmalı İlçesi Tekke Köyü ve Akçaeniş Köylerinde, yol kardeşimiz Haşim Turhan'la birlikte mihman olduk. Bu gezinin derin etkisinde kaldım. Alevi - Bektaşî Yol ve Öğretisi beni yeniden kökten sardı. Köyler, ziyaretler, coğrafya, köyler, buradaki can dost insanlarımız bizleri gönülden sardı, sarmaladılar. Hepsine şükranlarımız vardır. Bu etkilerle şiirler yazdım. İlginize, sevgi, aşk ve muhabbetlerimle.

Ayhan Aydın

Turnalarla Gelen Pirim Abdal Musa Değil Mi?

Biz bir yol süreriz canların dostlar bağında
Cümle varlığın yar olduğu aşk ocağında
Horasan'dan Hoy'a, Elmalı Tekke yurdunda
Turnalarla gelen Pirim Abdal Musa değil mi?

Karlı dağlarla kaplı burçlarım ovalarım
Sazla cihana gider gönülden avazlarım
Rodos'tan gelir muhiplerim hem niyazlarım
Turnalarla gelen Pirim Abdal Musa değil mi?

Bizdedir pirlerin hikmeti, birlik sancağı
Altın başaklardan saçılır balı kaymağı
Oğlumuz, kızımız yarına umut saçağı
Turnalarla gelen Pirim Abdal Musa değil mi?

Gözetiriz her milleti birlik dergahında
Tüm varlık ademde aramayız uzağında
Postlarımız Hakk'a teslim olanlar çağında
Turnalarla gelen Pirim Abdal Musa değil mi?

Sönmez çerağlar, menzil alır yarenlerimiz
Eker, biçer, hakça pay eder dervişlerimiz
Varlık meydanıdır can verir yiğitlerimiz
Turnalarla gelen Pirim Abdal Musa değil mi?

Seçtik; sevgiyle yoğurduk bizler töremizi
Ahi Evran, Bektaş Veli önderlerimizi
Eğittik Kaygusuz ve nice Abdalımızı
Turnalarla gelen Pirim Abdal Musa değil mi?

Seyyid Ali Sultan derler hem Kızıldeli'si
Rumu irşad eder yol kardeşinin nefesi
Hamları has eder Solak Değirmenin sesi
Turnalarla gelen Pirim Abdal Musa değil mi?

Cevheri'sin nazlı yoluna canın verirsin
Hiç yorulmaz da ilden ile konup göçersin
Sen de bir gün bu yalan dünyayı terk eylersin
Turnalarla gelen Pirim Abdal Musa değil mi?

16 Temmuz 2022
Ayhan Aydın

Cerenlerle Gezen Abdal Musa Değil Mi?

Bağlarında kekliklerin eğleşir
Dağlarında mor menekşeler boy verir
Avlan Gölü'nde turnaların söyleşir
Cerenlerle gezen Abdal Musa değil mi?

Akpınarı, Yeşil Gölü de coşturan
Coşturup da tüm ovalara su vuran
Hangi dilden olsa da cevaplar veren
Cerenlerle gezen Abdal Musa değil mi?

Kerameti, insana kucaklar açan
Yetmiş bin askeri tümden doyuran
Kara Çomağıyla nezirleri bulan
Cerenlerle gezen Abdal Musa değil mi?

Bomboş kara yurtları mamur eyleyen
Kör gönülleri ruşen edip birleyen
Denizler geçip kervanları eğleyen
Cerenlerle gezen Abdal Musa değil mi?

İlim hikmetini okuyup yazansın
Kara kazanları kaynatıp dizensin
Namerdin sofrasını elinle itensin
Cerenlerle gezen Abdal Musa değil mi?

Cevheri bu yola olmuşsun hayran
Nice ocaklarda gezmişsin seyran
Derdinin dermanı bu yoldur bu erkan
Cerenlerle gezen Abdal Musa değil mi?

Ayhan Aydın
18 Temmuz 2022

KAYGUSUZAM AYRI DÜŞTÜM PİRİMDEN

Bir yüreğim vardı hey erenler
Yaktı baştan başa kül etti beni
Bir ceylan avı der idim meğer
Dağladı da gözleri kör etti beni

Bir bey oğluydum kalede handa
Civanmert donluydum ben huyumda
Attığını vurur, şahbaz namında
Serçe gibi çırpındım kaldım erenler

Pirim deyip oldum ayak turabı
Eşiğine yüz sürdüm varlık otağı
Gezme serseri gayri birlik ocağı
Teberle doğradılar nefsimi erenler

Bin idi fikrim bir oldu artık zikrim
Derviş oldum çokça çileler çektim
Hem sınandım hem çokça piştim
Bir hayli zaman ders işledim erenler

Ne yapsam da bir farkım var bilirim
Sığmaz ne edeyim çırpınır dilim
Gönülden konuş der sevgili pirim
Ferman yazar duramam gayri erenler

Bir budala Kalender oldum gezerim
Urum illerinde çokça metin ederim
Bir kararda durmaz bazen bezerim
Cümle alemi bir varlıkta gördüm erenler

Varıp Mısır ilinde kurdum dergahı bile
Çarkı pervaz gibi semahlar döne döne
Doldum, taştım dönüştüm artık bir göle
Sözlerim kimya olsun sizlere erenler

Cevheri okur okur durmaz söylersin
Yunus Emre, Kaygusuz'u neylersin
Pir Sultan'a, Kul Himmet'e bağlarsın
İnsanlığa hazineleri sunarsın erenler

Ayhan Aydın
18 Temmuz 2022

Budala Sultan'a Niyazın Yaptın Mı?

Öz nefsini ele alıp yılanı sever
Bilir misin urgan deyip koynunda eğler
Kaygusuz gibidir durmaz dağları gezer
Budala Sultan'a niyazın yaptın mı?

Yolumuzda koymaz ağuları süzerler
İnsanı da ince eleklerden elerler
Yediğin her bir lokmayı da hak et derler
Budala Sultan'a niyazın yaptın mı?

Bizler çok çalışır alın teri dökeriz
Gece gündüz bir gerçeğe niyaz ederiz
Elimiz, dil ve belimizi birleriz
Budala Sultan'a niyazın yaptın mı?

Kuşların dilini bilen mührü Süleyman
Yeşil benli Pirim Bektaş Veli el aman
Seher vakitleri öter bülbüller heman
Budala Sultan'a niyazın yaptın mı?

Cevheri'sin niyetin dergaha gelmektir
Hüner olan ise kamil insan olmaktır
Abdal Musa Ocağı'na hizmet etmektir
Budala Sultan'a niyazın yaptın mı?

18 Temmuz 2022
Ayhan Aydın

Dervişlik Olmaz Aba, Hırka, Çerağ Sözünden

İçeriz Geyikli Baba'nın geyik sütünden
Köz ile pamuk yanmaz birlik gönlünden
Nice denizler aşar nice dağlar düzünden
Dervişlik olmaz aba, hırka, çerağ sözünden
Değirmeni döndüren Abdal Musamız var

Bacı - kardeş biliriz canda canan bulanı
Biz bin yıl süreriz vicdanda Hakk'ı ananı
Terazimiz eşit tartar her insan olanı
Döner tüm kainat aşk ve sevgiyle kananı
Vahdette birlik makamında Abdal Musamız var

Bilir misin ateş yakıp da semah döneni
Sarı Saltık gibi Rumeli'ye gidip ilk geçeni
Otman Baba'nın dem devranından süreni
Bulutları kamçı edip zalimler kovanı
Yaralara merhem olan Abdal Musamız var

Urumu irşat eden Hacı Bektaş ya medet
Erkanda kerem kani Gözcü Karacaahmet
Yağ külekleri dolan Kadıncık Ana mürvet
Postu boş kalmasın Postunpuş Baba'ya hürmet
Keşişlere yol gösteren Abdal Musamız var

Hem Orhan'a, Gazi Umur Bey'e verir nişan
Beyi, paşası, cümle kainat hepsi bir şan
Var mıdır insanı ayırmak şu köle bu han
Eğitip irşat etmek en büyük hüner her an
Kemalette menzil almış Abdal Musamız var

Cevheri'sin söğütler gibi dalga vurursun
Ne bu sevdadan vaz geçer ne gece uyursun
Sen söyler sen işitirsin hep yılgın olursun
Erenlerin İzinde durmaz yolun bulursun
Hiç yorulmaz hep yol alır Abdal Musamız var

21 Temmuz 2022
Ayhan Aydın