Şu fani dünyaya da kondum bir zaman

 
Şu fani dünyaya da kondum bir zaman
Dostlarım gelmiş bizlere ey nazlı can
Gâhî ağlayıp da gâhî güldüğüm an
Getirin bizlere muhabbet balından
 
Muhabbet sofrasında da çalınır sazlar
Gönüller birlenir hiç durmaz avazlar
Kalpten kalbe olunca aşklar, duygular
O an yerle göğü cem etmiş bulurlar
 
İkrarımız Abdal Musa’ya yazılsın
Garip Musa Kutlu yolda da süzülsün
Yanyatır bizim ocağımız bilinsin
Erenlerin kurduğu yollar sürülsün
 
Keçeci Babamız da burada hazır
Bilebildin mi sen hiç kim dost kim hınzır
Yardımcımız On İki İmam ve Hızır
Birlik meydanını kurandır Pak Mansur
 
Cevheri pire, ozanlara can verse
İnsanlık her şeyin özü sır bu dese
Ocak yanmaz, tekke kapalı ah çekse
Gözyaşını silen yarenleri gelse
 
Ayhan Aydın
8 Haziran 2022
 
Bu sabah bu fotoğrafı görünce etkilendim, bu şiiri yazdım…
1999’da Antalya Elmalı Akçeniş Köyü’nde şimdi sonsuzluk aleninde olan ve bizi hanesinde kabul buyuran ölümsüz Mürebbi Hamza Tanal (sağ başta), yanındakiler; Halk Ozanı Rıza Hasgül, Halk Ozanı Hasan Şimşek, Araştırmacı – Yazar Kutluay Erdoğan… Nurlarda yatsınlar… Her daim gönüllerde yaşıyorlar…