Rehbersin Bizlere Seyyid Ali Sultan

Rehbersin Bizlere Seyyid Ali Sultan

 

Hiçbir tertip ve oyun Yolumuzun aydınlığını karartamaz…

 

Fazilet yolunda irfan katında

Kemaletin nurlar saçtı cihanda

Aşıp kahırları zorlu yolunda

Rehbersin bizlere Seyyid Ali Sultan

 

Işık vurdu aktı karanlık çağlar

Yobazın boynunda tığ ile teber

Gerçek canlar bülbül gibi zar eyler

Kılavuzumuzdur Seyyid Ali Sultan

 

Ağuları süzüp bal eyleyensin

Gönüller bir edip şan eyleyensin

Münkirler gözünü kör eyleyensin

Yol ulumuzdur pir Seyyid Ali Sultan

 

Horasan yurdundan sel olup aktın

Münkir münafığın oynunu bozdun

Kaleler zapdedip zalimler kırdın

Birlik meydanıdır Seyyid Ali Sultan

 

Emanetler aldın Abdal Musa’yla

Aynı yolda Umur Bey, Kaygusuz’uyla

Yaktın aşk ateşi gönül bağıyla

Birlik sembolüdür Seyyid Ali Sultan

 

Tanrı Dağı’na ocağı kuranda

Bölük bölük Türkmenleri tutanda

Zalim beyleri zapdedip geçende

Adalet timsali Seyyid Ali Sultan

 

Ekin ektin, orak biçtin yaylamda

Bulup su akıttın ak pınarımda

Kutup yıldızı olursun yurdumda

Bereket simgesi Seyyid Ali Sultan

 

Açtın meydan, yaktın birlik çerağı

Çiğneyip kara gönülleri ak otağı

Ocağı’ndır Tekkesi âlimler yatağı

İlim deryasıdır Seyyid Ali Sultan

 

Kurduğun köylerde eyledin devran

Ahi gibi olup koymadın viran

Haktır senin sürdüğün yol ve erkân

Kılavuzumuzdur Seyyid Ali Sultan

 

Yetmiş iki millete yar gibi bakan

Dervişleri güreşlere yetiren

Yol oğlu deyip, insanlar pişiren

İleri görendir Seyyid Ali Sultan

 

Dostluk köprüsünü kurdun ezeli

Barış, kardeşlik ülküsü temeli

Lokmalar hak edip yiyebileni

Dergahı’na al sen Seyyid Ali Sultan

 

Cevheri sen bu yolun yol erisin

Nice çile çeksen yılmaz delisin

Korkmadan yürü, gerçeği bilensin

Her daim yardımcı Seyyid Ali Sultan

 

Ayhan Aydın

22 Kasım 2022